Inlägg

Lotta vid den ­juridiska frontlinjen

Toppjuristen Charlotta ”Lotta” Meyer-Seitz arbetar i Regerings­kansliet. Ett tufft och krävande jobb. Men den trygga upp­växten i Kolberga har gett henne en stabil grund att stå på och hon åker gärna till Oskarshamn för att koppla av.

Efter juristlinjen vid Lunds universitet gav hon sig in på domarbanan, vilken avlutades genom att hon 1999 utnämndes till hovrättsassessor i Svea hovrätt. Samma år började hon arbeta med EU-rätt inom Regeringskansliet; först på Justitiedepartementet, sedan på UD och nu i Statsrådsberedningen. Charlotta har alltså stannat i Regeringskansliet sedan dess, förutom ett kortare avbrott då hon återigen var hovrättsassessor i Svea hovrätt samt ett par års distansarbete då hon bodde i Berlin.

Dubbla examen

I slutet av 1990-talet tog Charlotta en masterexamen i europeisk rätt vid London School of Economics and Political Science, och har således dubbla examina med den svenska magister-examen i juridik i botten.

– På de anställningsintervjuer inom Regeringskansliet som jag har varit på genom åren har jag alltid framhållit att en av mina stora styrkor är att jag kommer från Oskarshamn. Uppväxten här har gett mig en trygghet och god självkännedom och en förmåga att vara mig själv. Jag vet att jag står stadigt när det blåser och jag får ofta höra av andra att jag är mig själv, säger hon.

Charlotta Meyer-Seitz njuter av att vara hemma i Oskarshamn.

Ämnesråd i regeringskansliet

Charlotta Meyer-Seitz är en av regeringens processförare i Sveriges mål vid EU-domstolen. Som ämnesråd i Regeringskansliet ansvarar hon för att skriva regeringens inlagor till EU-domstolen och att föra regeringens talan vid muntliga förhandlingar på plats i Luxemburg där domstolen ligger. Charlotta Meyer-Seitz är en av två mentorer för de sex övriga medarbetarna i processteamet vid Kansliet för EU-rättsliga frågor, som är placerat i Statsrådsberedningen.

– När vi på tjänstemannanivå har tagit fram ett förslag till hur regeringen bör agera i en process i EU-domstolen så måste vi förankra detta hos den politiska ledningen. Kansliet för EU-rättsliga frågor har  en gång i veckan beredning med EU-ministern Hans Dahlgren, som är ansvarig för våra frågor, säger hon.

Som icke politiskt tillsatt tjänsteman blir hon kvar på sin tjänst oavsett om den politiska färgen skiftar på regeringen.

Hur en toppjurist laddar batterierna

Jobbet är krävande. I princip har hon ständig beredskap och när det inte råder en pandemi blir det en hel del resande till EU-domstolen i Luxemburg för att företräda Sverige vid muntliga förhandlingar. Men hon trivs med det hon gör.

De få lediga stunder Charlotta har åker hon mer än gärna hem till Oskarshamn för att ladda batterierna. Hennes mamma bor i Kolberga och tillsammans med sin bror har hon ett sommarställe i skärgården.

I Stockholm finns ett kärngäng av gamla vänner från Oskarshamn.

– Vi har följt varandra genom livet och det är också en trygghet, säger hon över en kopp kaffe på Havslätt Strandbistro.

– Jag valde att vi skulle ses här för det är en plats som har betytt och fortfarande betyder mycket för mig, säger hon och pekar mot småbåtshamnen.

Havslätt och Kolberga ­småbåtshamn är ställen där Charlotta Meyer-Seitz trivs.

Från småbåtshamn till juridik

Blott fyra veckor gammal åkte hon ut från Kolberga småbåtshamn på sin första båttur med sina föräldrar. Där grundlades hennes intresse för skärgårdsliv och båtar. Det var också tack vare pappa som hon blev jurist. När det var dags att söka in till universitet var det ekonomlinjen hon ville läsa.

– Men pappa tyckte att jag var tvungen att kryssa i ett andrahandsval och då blev det juristlinjen och det var den som jag kom in på. Efter att ha gått där några veckor fick jag besked om att jag blivit antagen till en reservplats på ekonomlinjen, men då hade jag redan fastnat för juridiken.

Vattnet finner sin egen väg

En stark vilja att lära sig nya saker, att alltid göra sitt bästa och att få se världen har drivit henne framåt i livet.

– Att jag fick möjligheten att läsa vidare är jag väldigt glad över. Och jag var den första i familjen som tog en akademisk examen. Det ena har gett det andra och jag har tagit de chanser som dykt upp i livet. Det finns ett indiskt ordspråk som jag tycker om: ”Vattnet finner sin egen väg till havet”.

När hon går i pension kan hon tänka sig att slå ned bopålarna i Oskarshamn.

– Om min bror, som bor i Skåne, också väljer att flytta tillbaka så ökar sannolikheten för att jag återvänder hit. Det är ju här jag har mina rötter!

Text: Urban Löfqvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Charlotta Meyer-Seitz

Ålder: 54

Bor: Stockholm

Gör: Ämnesråd i Regeringskansliet

Fritidsintressen: Höghöjdsvandring i Alperna, båtar, friluftsliv

Favorit-tv-serier: Patria (HBO Nordic) och The Queen’s Gambit (Netflix)

Smultronställe i Oskarshamn: En ­promenad på Uvö, Fredriksbergs herrgård, Tillinge skärgård

 

EU-domstolen

Europeiska unionens domstol har sedan den inrättades år 1952 haft till uppgift att säkerställa att ”lag och rätt följs vid tolkningen och tillämpningen” av fördragen.

Denna uppgift innebär att Europeiska unionens domstol:

• kontrollerar lagenligheten av de rätt­sakter som antas av Europeiska unionens institutioner,

• kontrollerar huruvida medlems­staterna har iakttagit sina skyldigheter enligt unionsrätten, och

• tolkar unionsrätten på begäran av ­nationella domstolar.

Domstolen utövar således den dömande makten i Europeiska unionen och sörjer, i samarbete med medlemsstaternas domstolar, för att EU-rätten tillämpas och tolkas enhetligt.

Europeiska unionens domstol har sitt säte i Luxemburg och består av två instanser domstolar: domstolen och tribunalen (inrättad år 1988).

 

Vad gör EU-kommissionen?

• Föreslår nya lagar.

• Skyddar EU:s och invånarnas intressen i frågor som EU-länderna inte kan lösa bättre på nationell nivå

• Samråder med experter och allmänheten för att hitta den bästa lösningen för alla.

• Genomför EU:s politik och anslår ­EU-bidrag

• Ser till att EU-lagarna följs

• Ser tillsammans med EU-domstolen till att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt i alla medlemsländer

• Företräder alla EU-länder i internationella organ, särskilt när det gäller handel och humanitärt bistånd

• Förhandlar fram internationella avtal för EU