Inlägg

Familjehem i dess rätta bemärkelse

Att växa upp i familjehem är inte alltid en dans på rosor. Men för Elinor Fransson och Tobias Wahlmér blev det en fullträff från start.
– Vi har fått genuin kärlek ända från början och är oändligt tacksamma för det.

Det finns ett stort behov av familjehem i Oskarshamns kommun. Ett familjehem tar emot ett barn under en längre tid, som av olika anledningar inte kan bo hos föräldrarna. Ibland är det tal om uppväxtplaceringar, men inte alltid. 

Elinor och Tobias kommer båda från familjer med missbruksrelaterade problem. När Janne och Kerstin Wahlström, numera bosatta i Oskarshamn, bestämde sig för att bli familjehem, var det Elinor som knackade på dörren. Paret hade sedan tidigare tre biologiska barn.

– Jag var lite skeptisk först, vi hade ju fullt upp med småbarnslivet. Men Kerstin var så entusiastisk och lyckades övertala mig att vi skulle anmäla vårt intresse till att vara familjehem. Det är jag väldigt glad över i dag, säger Janne. 

”Allt handlar om att komma till ett familjehem/jourhem som gör det genuint från hjärtat”, säger Tobias och får medhåll från Elinor.

Blev familjemedlemmar

Elinor var bara sju månader gammal när hon kom till familjen Wahlström. Då hade hon bott två månader på jourhem. Jourhem är en familj som tar emot barn med kort varsel under en kortare tid.

– Jag var alltså bara fem månader gammal när socialtjänsten beslutade sig för att jag inte kunde bo med mina biologiska föräldrar. Det innebär att jag inte heller känner till något annat än familjen Wahlström. Jag har en mamma och en pappa, och det är Kerstin och Janne, säger Elinor.

Två år senare kom Tobias, två månader gammal. Efter en tid blev både Elinor och Tobias vårdnads-överflyttade till Kerstin och Janne. 

– De blev våra barn och syskon på riktigt med våra biologiska, säger Kerstin.

Det är också känslan som Elinor och Tobias haft hela sina liv.

– Jag har alltid känt mig som en i familjen. Våra föräldrar har visat oss lika mycket kärlek som till våra syskon. Samtidigt har de varit öppna från start och berättat var vi kommer ifrån. De har velat skapa en långsiktig och hållbar relation med oss och det har varit nyckeln till framgång. Vi har sett andra barn som behövt flytta runt till olika familjer, säger Tobias. 

Det som skiljer Tobias och Elinor åt är att Elinor haft kontakt med sin biologiska mamma till och från under uppväxten. Något hon upplever varit både bra och dåligt.

– Jag valde att bryta kontakten när jag var tolv år. Det blev för mycket helt enkelt, jag behövde en paus. Vid 17 års ålder tog jag upp kontakten igen och i dag har vi en fin relation. Men som barn var det svårt att förstå allt och jag mådde länge dåligt med PTSD, borderline och ångest bland annat, berättar hon.

– Kerstin och Janne har hela tiden stöttat mig genom det här. Genom att ha en familj som älskar mig villkorslöst och som jag kunnat prata med om allt, mår jag mycket bättre i dag.

Vindpinad miljö

Att vara familjehem kan vara svårt stundtals, men är samtidigt mycket givande. Likaså att vara jourhem. Därför söker socialtjänsten trygga och stabila vuxna med tid, tålamod och utrymme – både känslomässigt och rumsligt. 

– Att öppna upp sitt hem till ett barn från en vindpinad miljö kan vara tufft. För oss handlar det mycket om att göra skillnad. Det är inspirerande och roligt att hjälpa till på det här sättet, säger Janne och nämner att de är ett av kommunens jourhem. 

Sedan Elinor och Tobias kom till familjen för runt 20 år sedan, har ett 50-tal barn kommit och gått i Wahlströms hus. Allt från en helg till sju månader åt gången. 

– Det har varit normalt för oss att ha ett barn eller en ungdom inneboende. De blev som en extra lillasyster eller lillebror. Många av dem har vi kontakt med i dag och det är så roligt att höra när det gått bra för dem i livet. Det är fint att Sverige har ett system som fångar upp oss som kommer från dåliga förhållanden och riskerat misär. Allt handlar om att komma till ett familjehem eller jourhem som gör det genuint från hjärtat, säger Tobias. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Kärleksfullt hem för barn i behov

Tydliga regler och gränser, men framför allt mycket kärlek och förståelse. Paret Kerstin och Janne Wahlström har öppnat sin famn och sitt hem för över 50 barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. 

Det har verkligen berikat våra liv att vara familjehem och jourhem för kommunen, säger paret som bor i Oskarshamn.

Allt började den 7 juli år 2000. Då blev Kerstin och Janne Wahlström familjehem till den sju månader gamla flickan Elinor, som redan som spädbarn varit med om traumatiska upplevelser. Paret hade tre biologiska barn i åldrarna två, fem och sex år, men ville ändå ta sig an ytterligare ett barn.

– Jag jobbar på en barnklinik i Kalmar och träffade just då många barn som for illa. Min känsla var att jag bara ville ta med dem hem och -hjälpa dem. Jag kunde inte se på utan att göra något, berättar Kerstin.

– Jag var lite skeptisk först, vi hade ju fullt upp med småbarnslivet. Men Kerstin var så entusiastisk och lyckades övertala mig att vi skulle anmäla vårt intresse till att vara familjehem. Det är jag väldigt glad över i dag, säger Janne.

Vårdnadsöverflyttade

Efter en grundlig utredning med bland annat flera intervjuer, kunde socialtjänsten meddela att paret blivit godkänt som familjehem. Och då fanns Elinor där, redo att flytta från jourhemmet.

– Hon var en glad prick som vi fastnade för med en gång. Våra biologiska barn tyckte att det var jätteroligt att få en lillasyster, säger Janne.

År 2002 kom nästa familjemedlem. Tobias var bara två månader gammal och befann sig även han på jourhem. Föräldrarna fanns inte med i bilden. 

– Det var en annan situation. Med Elinor har vi haft kontakt med mamman. Men både Tobias och Elinor har efter en tid blivit vårdnadsöverflyttade till oss. De blev våra barn och syskon på riktigt med våra biologiska.

Två år senare fick Kerstin och Janne besked om att kommunens jourhem var fulla och att det fanns en flicka som behövde jourhem akut. De tvekade inte en sekund.

– Hon stod utanför dörren en dag, en nio år gammal flicka med en stor fläskläpp. Det var självklart för oss att öppna vår famn. Till en början hade hon svårt att anpassa sig till sitt nya hem, men med mycket kärlek kunde hon landa. Hon tyckte att det var skönt att leva i en ”vanlig” familj med regler. Då började det också gå bättre för henne i skolan, hon fick bättre skolresultat och nya kompisar. 

Fascinerade över att de kunde göra så stor skillnad för barn i svåra situationer, beslutade sig Kerstin och Janne att även fortsättningsvis vara jourhem via socialtjänsten. Nu, runt 20 år senare, har över 50 barn i olika åldrar passerat deras hem. Allt från en helg till sju månader åt gången. Totalt har de plats för två jourhemsplacerade barn. 

– Det har blivit vår grej och lite av ett gemensamt äventyr som fört oss närmare varandra. För oss är det inspirerande och roligt att kunna hjälpa till på det här sättet. Sen kan det såklart vara utmanande ibland, men då gäller det att sätta ner foten och ha tydliga gränser. Samtidigt måste man vara mjuk och förstående. Det är en balansgång, säger Janne och fortsätter:

– Att öppna upp sitt hem till ett barn från en vindpinad miljö kan vara tufft. Många gånger är de osäkra och skrämda när de kommer hit. Men då försöker vi laga deras favoritmat, låta dem välja film och ha fredagsmys med något gott. Vissa barn har aldrig ens varit med om fredagsmys förut.

Vill göra skillnad

Eftersom barnen inte ska stanna i jourhemmet utan fortsätta till familjehem, gäller det att försöka hålla en känslomässig distans. 

– Det kan vara svårt ibland, men för oss handlar det mycket om att göra skillnad. På väldigt kort tid går det att se positiva förändringar hos barnet. Det gör oss väldigt glada i hjärtat och är otroligt givande. Vi kan verkligen rekommendera andra att vara familjehem eller jourhem.   

 

Janne och Kerstin Wahlström

Ålder: 60 respektive 59 år

Gör: Pastor i Hamnkyrkan och Allianskyrkan respektive barnsjuksköterska på barn­kliniken i Kalmar

Familj: Tre biologiska barn, två familjehemsplacerade barn, två barnbarn och en hund

Gemensamma fritidsintressen: Familjen och att vara jourhem

Jannes fritidsintressen: Engagera sig i Shalom missionsförening, fotografera och vara fågelskådare

Kerstins fritidsintressen: Trädgård och padel

 

Samtliga familjehem och jourhem har en tilldelad familjehemssekreterare på socialtjänsten, som de kan vända sig till i alla lägen. På bilden syns paret Janne och Kerstin Wahlström, som är ett av kommunens två jourhem, samt Åsa Svensson och Annica Svensson, båda familjehemssekreterare på socialtjänsten i Oskarshamn.

Vuxna med hjärta sökes

Kan du tänka dig att vara familjehem eller jourhem för ett utsatt barn? Socialtjänsten söker trygga och stabila vuxna med tid, tålamod och utrymme – både känslomässigt och rumsligt. 

Vi är alltid i behov av familjehem eftersom vi vill kunna göra en bra ”match” mellan barnet och familjen, så att det blir den bästa lösningen för barnet. Vad gäller jourhem har vi bara två i nuläget, i hela Oskarshamns kommun, så det finns ett behov även av det, säger Annica Svensson, familjehemssekreterare på socialtjänsten. 

Ett familjehem tar emot ett barn under en längre tid, beroende på situationen. Ibland är det tal om uppväxtplaceringar, men inte alltid. Det är olika om de biologiska föräldrarna är med i bilden eller inte. Ett arvode och en omkostnadsdel som ska täcka extra kostnader, utgår. 

Ett kontrakterat jourhem tar emot barn med kort varsel (tre timmar) som bor i hemmet en kortare period, allt från några dagar till några månader. En av de vuxna måste kunna vara hemma på heltid. Ersättning utgår oavsett placering eller inte. I uppdraget ingår fem veckors semester och ledighet var sjätte helg. 

– Jourhemmet måste kunna ta emot barn från 0 till 18 år som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. De behöver vara stresståliga, lyhörda och flexibla personer som både har tid och rum. Personer med hjärta. Gärna redan med ett socialt engagemang för barn och ungdomar, säger Annica Svensson.

Stöttning hela tiden

Både familjehem och jourhem får handledning, stöd och utbildning samt har en tilldelad familjehemssekreterare som de kan vända sig till för frågor. 

– Vi gör flera intervjuer med dem som visar sitt intresse för att vara familje- eller jourhem, där vi berättar vad som förväntas och går igenom sökandens situation. De får även visa hur de hanterar olika scenarier. Många frågar om ersättningen och vi brukar svara att du blir inte rik på den, men du ska inte heller gå back. Det viktigaste är att hemmet känner att vi gör allt tillsammans och att vi på placerings-enheten finns med hela vägen om det skulle vara något, säger Annica Svensson. 

Vill du veta mera om hur det går till att vara jourhem eller familjehem? Ta kontakt med någon av familjehemssekreterarna på 0491-76 47 60 eller mejla direkt till Annica på annica.svensson2@oskarshamn.se.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Gör skillnad med kramar och trygghet

Finns det kramar, kärlek och trygghet så det både räcker och blir över? Och ett socialt patos samt vilja att göra skillnad. Då kan familjehemsuppdrag vara ett passande uppdrag.

Oskarshamns kommun har ett antal familjehem för barn som av olika orsaker saknar tillräckligt stöd och omsorg från sina biologiska föräldrar, eller har ett eget socialt nedbrytande beteende och behöver ett fungerande hem för kortare eller längre tid. För tillfället är dock behovet av familjehem större än tillgången.
– Vi har vanligtvis gott om familjehemsplatser. Men just nu söker vi flera hem i framför allt Oskarshamn och närliggande kringorter som har möjlighet att ta emot ytterligare en familjemedlem, förklarar familjehemssekreterare Lars Verde.
Tillsammans med kollegorna Mona Hjalmarsson och Kerstin Olsson på Socialbyrån Barn och Familj är han ansvarig för kontakterna och samarbetet med familjehemmen. De betonar att även om det innebär en stor förändring att bli familjehem och öppna upp sitt liv och bostad för ett okänt barn eller tonåring så ger det också mycket tillbaka.
– Vi söker helt vanliga familjer som känner att de har tid, tålamod och kraft. Att bli placerad medför givetvis ett uppbrott för barnen och det krävs känslomässig tillgänglighet för att möta barnens behov där och då. Att kunna bistå med kramar, kärlek, trygghet och närhet underlättar alltid, framhåller Mona Hjalmarsson.
De som anmäler sitt intresse att bli familjehem kommer att genomgå en familjehemsutredning och få hembesök av familjehemssekreterare. Det kommer även att göras kontroller i bland annat polis- och socialregister.
– För de som sedan blir familjehem kommer vi att finnas tillhands med stöd och handledning och regelbundna besök under hela placeringen. Det finns även en utbildning som erbjuds alla nya familjehem, berättar Kerstin Olsson.
Hur lång en placering i familjehem kan vara varierar från fall till fall – från något eller några år till en så kallad uppväxtplacering som fortgår tills barnet är myndigt. Socialtjänstens målsättning är att jobba för att få hem barnen till de biologiska föräldrarna så fort det är möjligt. Förutom familjehem finns det även behov av kontaktfamiljer som ställer upp som avlastning under framför allt helger.
– Har man en positiv känsla kring detta och vill göra skillnad – tveka inte att kontakta oss då behovet är stort just nu, vädjar Lars Verde, Mona Hjalmarsson och Kerstin Olsson.

VID INTRESSE ATT BLI FAMILJEHEM ELLER KONTAKTFAMILJ:
Lars Verde, familjehemssekreterare tel. 0491–76 47 61
Mona Hjalmarsson, familjehemssekreterare tel. 0491–76 47 68
Kerstin Olsson, familjehemssekreterare tel. 0491 – 76 47 67