Inlägg

Det Säkra före det osäkra

Under 20 år har de varit det personliga och flexibla alternativet. Som fristående finansiell rådgivare och
förmedlare av livförsäkringar utgår Säkra i Oskarshamn alltid från den enskilda kundens önskemål och intressen.

Roger Leek, som driver 20­-års­jubilerande Säkra i Oskars­hamn tillsammans med Jonas Andersson och Susanne Emilsson, ser en rad fördelar i att vara en fristående aktör när det gäller allt från kapitalplacering till förmedling av pensioner och livförsäkringar.
– Vi har inga egna intressen och kan fritt jämföra och välja mellan olika bankers, fond­ och försäkrings­bolags produkter för att tillgodose våra kunders önskemål. Varje kund är unik och det ger oss större valfrihet och flexibilitet att ta fram passande lösningar, förklarar han och betonar samtidigt att samtliga Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare arbetar enligt samma regler som exempelvis bankerna och är godkända av Finansinspektionen, registrerade hos Bolagsverket.
– Kraven är minst lika höga på oss. Men som fristående aktör gäller det att vi är ännu mer på tå och ständigt öppna för nya trender på marknaden. Våra kunder vänder sig till Säkra för att få individuella analyser och goda råd för ökad avkastning på placerat kapital och trygga pensionslösningar. Då gäller det för oss att alltid kunna leverera, fram­håller Susanne Emilsson med instäm­mande nickar från sina kollegor.

Lång erfarenhet

Jonas Andersson, Susanne Emilsson och Roger Leek på 20-årsjubilerande Säkra i Oskarshamn levererar individuella analyser och goda råd för ökad avkastning och trygga pensionslösningar.

Något som ytterligare borgar för detta är den långa och gedigna erfarenhet inom finansiell rådgivning och försäkringsförmedling som finns hos trion i Oskarshamn. Säkra har varit verksamma lokalt sedan år 2000 och byggt upp en omfattande och nöjd kundkrets av såväl privatpersoner som små och medelstora företag i regionen.
– En viktig framgångsfaktor är vår tillgänglighet. Vi tror på vikten av att alltid bjuda till lite extra för att hitta bästa möjliga lösning på alla plan för den enskilde kunden. Vi tror också på det personliga mötet samtidigt som vi ligger i framkant när det gäller digitala tjänster för att underlätta och spara tid för våra kunder.

Sedan 1985 är Säkra en av Sveriges främsta och ledande kedjor av pensions-­ och försäkringsspecialister samt finansiella rådgivare. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige. De totalt cirka 250 medarbetarna är specialiserade inom olika områden och branscher.
– Det är en trygghet för både oss och våra kunder att ha tillgång till all den kompetens och erfarenhet som finns inom en så stor organisation. Det är i många fall också en nödvändighet för att ha möjlighet att följa och efterleva branschens regelverk, säger Jonas Andersson.

Öppet hus

En av Säkras främsta styrkor är att kunna måla lösningar med en bred palett. För att visa såväl nya som gamla kunder den breda produkt­portföljen välkomnar de till öppet hus den 18 mars i lokalerna på Verkstadsgatan.
– Det handlar om ett förutsätt­ningslöst möte där vi berättar mer om vad Säkra kan erbjuda i både stort och smått. Det är också ett tillfälle för oss att träffa våra kunder under trevliga och lättsamma former, förklarar Roger Leek, Jonas Andersson och Susanne Emilsson.

Utvecklas ständigt

Den 22 april arrangerar Säkra en fondträff på Oskarshamns Folkhögskola. Representanter från Lannebo Fonder, Carnegie Fonder och Garantum Fondkommission kommer bland annat att prata om trender och nyheter.
– Det är en spännande helkväll för alla som vill ha råd och tips kring sina framtida placeringar. Intresset är stort och det gäller att anmäla sig till oss så fort som möjligt.

Under jubileumsåret kommer Säkra i Oskarshamn att stärka verksamheten ytterligare.
– Vi utvecklas ständigt och står väl rustade för framtiden, betonar de tre medarbetarna.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist