Inlägg

Glädjande spadtag för nya Kristineäng

En toppmodern förskola på två våningar, med sex avdelningar och plats för 120 barn. Glädjen var stor när det första spadtaget togs för nya ­Kristineängs förskola i Kristineberg.
– Det känns otroligt spännande, säger förskolläraren Beatrice Klingvall.

Redan i augusti nästa år ska den nya förskolan vara inflyttningsredo. Barnen på gamla Kristineängs förskola alldeles intill, kommer att följa byggnationen på nära håll. 

Två av dem, Collin Grahn och Melanie Elkassem Karlsson, fick vara med om att ta det allra första spadtaget den 14 mars när byggnationen satte i gång.

– För oss är det viktigt att involvera barnen under hela resan. Därför har de också fått vara med och påverka hur den nya förskolan ska se ut, tillsammans med pedagogerna. Det känns fantastiskt roligt att byggnationen äntligen har börjat, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) och får medhåll från tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S):

– Detta är verkligen ett roligt uppdrag, som andas framtidstro. Med ännu fler barn kommer vi närmare vårt mål på 30 000 invånare år 2030. Barnen är vår framtid, så är det bara, säger hon.

”Det känns som en fantastisk dag när
vi ­äntligen tagit det första spadtaget”,
säger ­Ulrika Mellblom, verksamhetschef
för ­förskolan i Oskarshamns kommun.

150 barn

Det är Skanska som bygger nya Kristineängs förskola som när den är färdig kommer att rymma totalt 150 barn och åtta avdelningar, inklusive den gamla byggnaden. Förskolan sticker ut från mängden i Oskarshamns kommun – det blir den första med två våningar.

– Det är nytt för oss. Men det är också en bra och effektiv modell på förskola som fungerar utmärkt i andra städer. De yngre barnen huserar på plan ett och i den gamla byggnaden, medan de äldre barnen är på plan två, säger Anton Sejnehed.

Sarah Brkic, Collin Grahn, Melanie Elkassem ­Karlsson och Annabelle Grandin Svärdh tog en sväng i kompisgungan.

Inspirerande miljö

Beatrice Klingvall, förskollärare på Kristineängs förskola, välkomnar kommunens satsning på en stor förskola.

– Det behövs fler förskoleplatser i Kristineberg och i Oskarshamn överlag. Alla förskolor i Kristinebergsområdet har också fått vara delaktiga i utformningen av den nya förskolan. Tillgänglighet och säkerhet har varit ledorden, men även att miljön ska vara inspirerande för barnen. Det ska vara roligt att komma till förskolan, säger hon.

Nya Kristineängs förskola kommer också att ha solpaneler på taket samt eget tillagningskök. Det blir även en stor bollplan och flertalet kreativa zoner utomhus. Närmast byggnaden finns plats för sand- och vattenlek, lekhus och vila. Lite längre bort finns chans till mer vidlyftiga lekar och aktiviteter som kan kräva vuxenhjälp, så som bygglek, gungor, klätterlek och balanslek. Allra längst bort kan mer självständiga barn leka själva. Här är zonerna av en mer vild karaktär med större lekbuskage och nära naturen. Bollspel, kojbyggen, hinderbanor och cykelslinga finns i området.

Förskolläraren Beatrice Klingvall är väldigt nöjd med att både pedagoger och barn fått vara med i utformningen av nya Kristineängs förskola.

En ny parkering för personal och för lämning och hämtning av barn anläggs söder om förskoleområdet, utmed Östersjövägen.

– Det kommer bli en jättefin förskola med flera bra ytor. Det känns otroligt bra att vi har utvecklat den tillsammans med barnen, vi jobbar mycket med att lyfta fram deras röster i samhället på olika sätt. Vår ambition med den nya förskolan är också att vi så småningom kan minska storleken på barngrupperna, berättar Ulrika Mellblom, verksamhetschef för förskolan i Oskarshamns kommun. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

 

Fortsatt ­utveckling för framgångsrik skolverksamhet

Sedan 2004 driver Misterhult Skola Ekonomisk förening den lilla byskolan i Misterhult och de senaste åtta åren även den intilliggande Förskolan Ekbacken. Nu tas det framgångsrika konceptet vidare och den 9 augusti öppnar förskolan Rosendal i Oskarshamn.

För Miša Ignjatovic, rektor för förskolan, var det en självklarhet att man skulle ta tillfället i akt att utvidga sin verksamhet söderut när möjligheterna öppnade sig.

– Vi känner att det är viktigt att kunna erbjuda ett alternativ till den kommunala förskoleverksamheten. När förskolan Arken skulle läggas ner kände vi att det var läge att utvidga vår verksamhet även till Oskarshamn, förklarar han.

Verksamheten vid såväl skolan som förskolan i Misterhult kännetecknas av korta beslutsvägar och stor pedagogisk frihet. Goda och tillitsfulla relationer mellan ledning och personal samt pedagoger och barn/elever är centralt för att på bästa sätt kunna utföra vårt uppdrag.

– Det bidrar till att vi snabbt kan identifiera och tillgodose våra elevers olika behov.

Lärarna Tea Adolfsson och Malin Gille framhåller att eleverna på skolan är både är intresserade och har mycket driv i sitt lärande.

– Vi vill att lärandet ska vara spännande och tror att vi behöver skapa nyfikenhet hos våra barn och elever för att ge bäst förutsättningar för deras utveckling, betonar skolchef och rektor Charlotte Liliemark med instämmande nickar från de båda lärarna Tea Adolfsson och Malin Gille.

– Det märks på våra elever som är väldigt intresserade och har mycket driv i sitt lärande, tillägger de. 

Detta avspeglar sig också i studieresultaten på skolan som vid en jämförelse både regionalt och för riket i helhet når en hög nivå. 

– Vi har med åren kommit att bli en internationell skola med elever från många olika kulturer och med en hel palett av närmare 10 olika modersmål – men där svenskan och engelskan är de självklara språken i skolan både i klassrummet och mellan eleverna. Att våra elever har så olika bakgrund ser vi som en stor tillgång och det är något vi drar nytta av i undervisningen, säger Charlotte Liliemark.

 

Bakom Misterhult Skola Ekonomisk förening ligger lokala ideella krafter bestående av både föräldrar till barn/elever som andra närboende som brinner för bygdens fortlevnad.

– Det finns mycket kunskap och erfarenhet i såväl föreningen som hos skolans medarbetare som vi kan dra stor nytta av i den fortsatta utvecklingen även när det gäller förskoleverksamheten i Oskarshamn, säger Anki Magnusson som är ordförande i föreningen.

Rektor Miša Ignjatović och förskolebarnen
Ebbe Lundqvist, Tindra von Witting och
Theda ­Forgbert gillar utomhusaktiviteterna på Ekbacken i ­Misterhult.

Miša Ignjatovic blir rektor även för Förskolan Rosendal och han ser många möjliga synergieffekter för de båda verksamheterna.

– Värdegrundsfrågor är viktiga och de kommer vi självklart fortsätta arbeta med. Vår målsättning är att utveckla samma profil som för Förskolan Ekbacken med inriktning mot miljö och hälsa.

– Både Förskolan Ekbacken och Misterhults skola är Grön Flagg-certifierade och vill inspirera barn och elever till en hållbar livsstil och att värna om naturen.

Förberedelserna inför starten av den nya Förskolan Rosendal i Oskarshamn är i full gång och väntningarna är stora.

– Det ska bli fantastiskt roligt att utöka verksamheten, säger Miša Ignjatovic och Charlotte Liliemark.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Misterhults skola

Startade 2004 och omfattar förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem. Undervisningen bedrivs i små delvis åldersintegrerade grupper med stor lärartäthet. Skolan har plats för totalt 50-talet elever

Förskolan Ekbacken
Varit i drift sedan 2013 och har en uttalad miljö- och hälsoprofil med små grupper och hög personaltäthet. Ekbacken har plats för totalt 30 barn.

Förskolan Rosendal
Öppnar den 9 augusti och kommer att ­drivas med samma inriktning mot miljö och hälsa som Ekbacken i Misterhult. Rosendal har plats för totalt 22 barn.

Mer information om skolan och de två förskolorna finns på misterhultskola.se