Inlägg

Häradssparbanken satsar på föreningarna

Häradssparbanken utökar 2017 sin sponsring till föreningslivet med 200 000 kronor via en extra föreningssatsning och det är kunderna som styr var pengarna hamnar.

– Vi ser det som en uppmuntran till krafterna i föreningslivet. Ett aktivt föreningsliv betyder också mycket för invånarnas livskvalitet och för en kommuns attraktivitet, säger marknadsansvarig Robert Schöttke.
För varje bokad rådgivning skänker banken 100 kronor till en förening, vald av kunderna i samband med rådgivning. Eftersom det görs drygt 2 000 rådgivningar om året innebär det att föreningarna får dela på minst 200 000 kronor.
– Detta är extra pengar, utöver den sponsring som banken ger på andra sätt, förklarar Robert Schöttke.
Hur mycket pengar varje förening får beror alltså på hur många kunder som går på rådgivning och vilka föreningar man vill stödja. Politiska och religiösa föreningar är borttagna.
– Sponsringen är en väsentlig del i Häradssparbankens verksamhet. När vanliga banker delar ut sin vinst till aktieägarna, stannar sparbankens vinst kvar och en del av överskottet ges tillbaka i form av sponsring och andra utvecklande insatser, säger Robert Schöttke.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist