Inlägg

Lysande satsning för säker motion

Efter tio år sluter Fritidskontoret cirkeln. Havslätt är det sista av kommunens fem motionsspår som nu uppdateras med ny och energieffektiv LED-­belysning. Det var också här som upprustningen inleddes i samband med att Havslätts Friluftsområde skapades 2011.

Anläggningschef Olof Eriksson kan stolt konstatera att Fritidskontoret har följt sin vision genom åren och gjort kommunens anläggningar såväl tillgängligare och tryggare som säkrare och mera miljöanpassade.

– När den stora upprustningen av Havslätts Friluftsområde gjordes 2011 väcktes tankarna kring hur vi skulle kunna gå vidare med övriga motionsanläggningar. 2015 gjordes en utredning kring vad som krävdes för att skapa hållbara lösningar för framtiden. Och nu är vi snart i mål med mycket bra resultat, framhåller han nöjt.

I likhet med förra årets upprustning av motionsspåret i Kristineberg är det Vattenfall Services som utför arbetet. Ett 90-tal kreosotimpregnerade belysningsstolpar av trä håller som bäst på att bytas ut. 

 

De ersätts av nya stolpar av komposit som ger ett väldigt litet miljöavtryck i produktionen och även smälter väl in i miljön. Samtidigt byts befintliga armaturer ut mot ny energisnål LED-belysning. Dessutom har man valt att använda hängkablar mellan stolparna istället för att gräva ned dem.

– Det innebär att vi inte behöver göra mer åverkan i naturen än nödvändigt. Det är i stort sett bara runt själva stolparna som vi har behövt gräva, förklarar projektledare Kevin Hanaholm från Vattenfall Services.

För att motionsspåren ska kunna nyttjas alla tider på dygnet är den nya belysningen även tänd på nätterna. Med hjälp av så kallad nattsänkning av de energisnåla armaturerna beräknas energiåtgången bara vara en fjärdedel jämfört med den gamla belysningen.

– Det ligger helt i linje med våra planer. Med tryggare och säkrare, samt även energieffektivare och mera miljöanpassade, anläggningar får vi flera motionärer som använder dem. Efter att Havslätts Friluftsområde gjordes i ordning 2011 dubblerades nyttjandet. I dag är det fyra, fem gånger flera som använder våra anläggningar, betonar Olof Eriksson.

I september beräknas den nya belysningen vid Havslätt vara i drift.

 

 

Ökad trygghet för motionärer

Den nya och effektiva belysningen vid kommunens motionsspår är en viktig del för att öka tryggheten för ­motionärerna.

Olof Eriksson framhåller att den nya belysningen är ljusstarkare och inte heller bländar motionärerna. Dessutom finns flera armaturer på stolparna med belysning åt olika håll i anslutning ­anläggningarnas gym och grillplatser.

– Vi jobbar även på andra sätt för att öka tryggheten för de som ­använder våra uteanläggningar. Bland annat ­genom att röja längs spåren för att skapa långa siktlinjer.

 

Att kunna erbjuda flera olika aktiviteter i anslutning till ­anläggningarna bidrar också till att locka flera ­besökare som i sin tur skapar trygghet för ­varandra.

– Ett tips till de motionärer som av någon anledning känner sig ­otrygga i våra motionsspår är att springa i motsatt riktning än vad som anges. Då möter man hela tiden andra personer som rör sig i spåret och ­du behöver inte känna dig lika ensam, säger Olof Eriksson.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist