Inlägg

Tårtkalas för första kunden

Klart att den allra första brukaren ska firas. För 66-åriga Barbro Fridhed från Oskarshamn var det givet att välja AP Omvårdnadsgruppen för sin hemtjänst.
– Personalen är helt underbar, säger hon.

AP Omvårdnadsgruppen är först med att erbjuda privat hemtjänst i Oskarshamn och i oktober startade den nya verksamheten, efter tillstånd från kommunen. 

Barbro Fridhed, som har diagnosen MS och behöver hjälp med allehanda vardagliga sysslor, var inte sen att nappa på erbjudandet.

– Jag har redan AP Omvårdnadsgruppen för min personliga assistans och jag är helnöjd med dem. För en fungerande vardag behöver jag dock också en timme hemtjänst varje dag för att täcka vårdbehovet. Så när jag hörde att de skulle starta privat hemtjänst, kändes det solklart att välja dem, säger hon.

Trygghet

Med den extra timmen får hon hjälpen hon behöver med alla kvällsrutiner hemma i Södertorn. 

– Personalen är helt underbar. Förutom att det alltid är samma personer som kommer, är de aldrig stressade, de vet vad jag vill och de vågar ta egna initiativ. Framför allt har vi så roligt tillsammans, en massa skratt, bus och skoj!

Beslutet att välja AP Omvårdnadsgruppen även för detta, gjorde att Barbro Fridhed också blev deras allra första hemtjänstbrukare i Oskarshamn. 

– Det vill vi fira! Barbro och jag har känt varandra länge, så det var oerhört roligt att hon ville anlita oss även för vår hemtjänst, säger verksamhetschefen Johanna Andersson medan hon serverar Barbro kaffe och tårta.

Bygger nytt boende

AP Omvårdnadsgruppen startade i Oskarshamn vid årsskiftet och har redan byggt upp en stor bas av kunder som behöver personlig assistans. Företaget bygger även ett LSS-boende i Gröndal. Planerna för att starta hemtjänst har pågått under en längre tid. 

– Jag ser det som en service till invånarna att kunna erbjuda ett alternativ till den kommunala hemtjänsten. För oss är det viktigt att de äldre kan vara delaktiga i sin vardag och vi vill utföra jobbet med så mycket hjärta och omsorg som är möjligt. Med bra planering erbjuder vi kontinuitet, att man får träffa samma personal så ofta som möjligt. Vi tror att det ger trygghet både för brukaren och deras anhöriga, säger Johanna Andersson. 

För att göra byte av hemtjänst -behöver du kontakta kommunens biståndshandläggare, som nås via kommunens växel på 0491-88 000.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

AP Omvårdnadsgruppen AB

AP Omvårdnadsgruppen brukar kalla sig för det lilla bolaget med det stora hjärtat och det genomsyrar hela verksamheten, från assistans till hemtjänst. Företaget startade 2018 som ett dotterbolag till Assistansproffsen. De anställda jobbar över hela Sverige och har kontor i Motala, Linköping, Göteborg och sedan årsskiftet Oskarshamn. 

Först ut med privat hemtjänst

Det lilla bolaget med det stora hjärtat. AP Omvårdnadsgruppen AB är den första privata aktören i Oskarshamn som erbjuder hemtjänst, med start i oktober.
– Det känns jätteroligt att få ge tillbaka till oskarshamnarna på det här sättet.

Det säger verksamhetschefen Johanna Andersson, som själv är bosatt i Figeholm.
– Vi har planerat för detta under lång tid. Sent i våras sökte vi och har precis fått tillstånd av kommunen. Snart kör vi i gång och det känns riktigt bra att få erbjuda ett alternativ till den kommunala hemtjänsten.

Rekryteringen är nyligen avslutad och det var ett väldigt stort intresse för att jobba i hemtjänsten, runt 60 intresseanmälningar kom in. Även intresset från äldre som vill ha hemtjänst har varit stort.
– Vi vill jobba nära våra brukare och visa både omsorg och omtanke. Med bra planering vill vi erbjuda kontinuitet, att man får träffa samma personal så ofta som möjligt och att hålla nere antalet i hemtjänsten som kommer hem till en. Vi tror att det ger trygghet både för brukaren och deras anhöriga, förklarar Johanna Andersson.

AP Omvårdnadsgruppen startades 2018 och jobbar även med personlig assistans inom LSS samt verksamhet på gruppboenden. Sedan årsskiftet finns företaget i Oskarshamn med kontor i hamnen.
– Vi har kontor även i Motala, Linköping och Göteborg, men det största kontoret blir i Oskarshamn. Nya assistansteam med kundansvariga börjar i höst. Samtidigt bygger vi ett nytt gruppboende i Gröndal, säger Johanna Andersson.

Klimatanpassad byggnad

Gruppboendet ska vara inflyttningsklart i april nästa år och har då plats för sex brukare med autism, utvecklingsstörning eller någon annan liknande funktionsvariation.
– Byggnaden är anpassad för dessa personer och deras behov samt för personalens arbetsmiljö. Det är dessutom ett passivhus och ligger verkligen i framkant vad gäller vad gäller hänsyn till klimatet, säger Johanna Andersson.

Närmast i tiden är dock den expansiva satsningen på hemtjänst som står i fokus. Tillståndet gäller i centrum, Kristineberg och Svalliden/ Döderhult. Det kan bli aktuellt med fler områden i framtiden. Den som håller i trådarna är Heidi Svensson som kommer att vara chef för verksamheten och ansvarig för det dagliga arbetet. Hon är distriktssköterska med 30 års erfarenhet av vård och omsorg.
– Det ska bli spännande att få forma hemtjänsten från grunden och göra det tillsammans med våra äldre och personalen. Här är det korta beslutsvägar då vi jobbar tillsammans som ett team för våra hemtjänsttagares bästa samtidigt som vi vill erbjuda en bra arbetsmiljö för vår personal. Vi tar så klart gärna emot intresseanmälningar om du är intresserad av att jobba hos oss, säger hon.

En service

Verksamhetschefen Johanna Andersson började sin yrkesverksamma bana inom just äldreomsorgen och har alltid haft ett hjärta kvar där.
– Jag ser det som en service till invånarna att kunna erbjuda ett alternativ. För oss är det viktigt att de äldre kan vara delaktiga i sin vardag och vi vill utföra jobbet med så mycket hjärta och omsorg som är möjligt. AP Omvårdnadsgruppen brukar kalla sig för det lilla bolaget med det stora hjärtat och det genomsyrar hela verksamheten, från assistans till hemtjänst. Vi tar hand både om vår personal och våra brukare, säger hon.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Slutspurt för utredning om LOV

Den stora utredningen är snart i mål och i december kommer kommunfullmäktige att ge sitt utlåtande. Om det blir ett jakande svar kommer LOV, Lagen om valfrihetssystem, att införas efter årsskiftet och öppna för privata utförare inom hemtjänsten.

Utredningen om LOV inleddes redan 2019 och projektledare Malin Beddesand på socialförvaltningen kom in i ett tidigt skede av det omfattande arbetet.

– Det har varit en ordentlig genomlysning av hela hemtjänstverksamheten. Syftet har varit att ta fram en tydlig modell för hur LOV ska kunna införas i kommunens hemtjänst med hög kvalitet, förklarar hon.

Uppdragets målgrupp

Målgruppen för uppdraget är personer med behov av hemtjänstinsatser i sitt ordinära boende. Genom valfrihetssystemet får även privata företag möjlighet att erbjuda dessa hemtjänstinsatser.

Den politiska målsättningen är att detta ska bidra till att sätta brukaren i centrum och ge de äldre större inflytande över vem som kommer hem till dem och utför de biståndsbeviljade insatserna. Likaså ska det medverka till att stimulera företagande.

LOV innebär att privata utförare kan erbjuda hemtjänst­insatser samtidigt som brukaren får större valfrihet.

Uppdelning och aktörer

– Vi har valt att dela upp hemtjänstinsatserna i servicetjänster och omvårdnadstjänster. Det innebär att den privata utföraren kan välja att ansöka om godkännande för antingen en av tjänsteformerna eller båda. De har också möjlighet att profilera sig inom olika områden och även erbjuda tilläggstjänster som inte ingår i de biståndsbeviljade insatserna utan faktureras separat.

Malin Beddesand betonar att utredningen har medfört en mängd ställningstagande i olika frågor. Bland annat när det gäller den framtida ersättningen till både de kommunala och privata aktörerna.

– Vi har tagit fram förslag till ett helt nytt prestationsbaserat ersättningssystem. Ersättningen utgår bland annat från var tjänsterna utförs geografiskt med hänsyn till transportsträckor.

Samma betalning

De externa utförarna och kommunens egen hemtjänst får lika mycket betalt för likvärdiga tjänster, bortsett från momskompensation, och de ska även verka enligt samma villkor i övrigt, förklarar hon och tillägger att det inte är priset på tjänsterna som utförarna konkurrerar med.

– Det är i stället bemötandet, kvalitet och profilering som är avgörande i konkurrensen om brukare.

Malin Beddesand på socialförvaltningen är projektledare för LOV-utredningen i Oskarshamn.

Brukare och utförare

Brukaren har i sin tur möjlighet att när som helst kunna byta utförare av hemtjänst om de är missnöjda eller har andra skäl till att göra det. Brukaren kan också välja att ha olika utförare till de olika biståndsbedömda insatser som de har rätt till.

– Det kommer att ställas samma krav på kommunens hemtjänst som på privata aktörer när det gäller exempelvis utbildning beroende på vilka tjänster som ska utföras. Oavsett vem som utför tjänsterna är kommunen även i framtiden ytterst ansvarig för kvaliteten, betonar Malin Beddesand.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

LOV i Sverige

Av Sveriges 290 kommuner har i dagsläget 160 kommuner valt att införa LOV i olika stor utsträckning. Merparten av dessa har ­valfrihetssystemet inom just hemtjänsten. Bland när­kommunerna finns LOV i bland annat ­Mönsterås, ­Hultsfred, Kalmar och ­Västervik som också har ­bidragit med sina erfaren­heter till utredningen i Oskarshamn.

 

LOV-utredningen

Socialnämnden är ansvarig för arbetet som kallas för LOV-projektet. Projektet består av en politisk styrgrupp, en projektgrupp där även berörda fackförbund ingår samt flera olika arbetsgrupper. Arbetet leds av projektledare Malin Beddesand.

I september behandlas utredningen av ­socialnämnden och den 6 december beslutar kommunfullmäktige om LOV ska införas i kommunen under 2022.

 

Info och anbudsförfarande

Om LOV införs i kommunen kommer det att finnas mer information om vad det ­innebär på www.oskarshamn.se.

Här och på den nationella portalen, ­
www.valfrihetswebben.se, kommer även att finnas anbudsformulär.

Detta formulär ska intresserade utförare fylla i och skicka in till kommunen för bedömning. I för­frågningsunderlaget anges även de krav som tilltänkta utförare ska uppfylla.

 

Berörda brukare

Oskarshamns kommun har för närvarande 886 personer med pågående insatser av hemtjänsten, varav cirka 300 med enbart trygghetslarm.

I förslaget ligger larm­tjänsten kvar hos kommunen så dessa brukare är inte aktuella för valfrihets­systemet i dagsläget. Det blir de endast om de beviljas andra insatser utöver larmet i framtiden. Det innebär att cirka 580 brukare i dag är berörda av LOV.