Inlägg

Gripen lyfter Oskarshamn

Samhällsutvecklare av rang. Med byggnationen av Gripen 20 och de 57 nya lägenheterna i centrum har Byggebo i högsta grad gått i bräschen för utvecklingen av Oskarshamn.
– Det är en dröm som har blivit sann, konstaterar vd Benoni Ingelsjö nöjt.

Oskarshamns centrum har fått en ny siluett. Efter att ställningar och inhägnader plockats ned har den ståt­liga byggnaden, med sin imponerande arkitektur, tagit sin självklara plats i stadsbilden.

Allt på plats. Marie Magnusson, Andreas Wöhry och Azra Salcinovic på Byggebos uthyrning hade en hektisk period när samtliga 57 lägenheter i Gripen 20 hyrdes ut på en knapp månad. Nu kan de nöjt konstatera att hela projektet har löpt prickfritt från start till mål.

Likaså har inflyttningen i Gripen bidragit till att hela området numera sjuder av liv; det lyser i de pyntade fönstren och besökare till såväl hälso­centralen som Folktandvården kommer och går.
– Det blev precis så bra som vi hade hoppats på. Hela projektet har varit en stor framgång ända sedan spaden sattes i marken 2016. Det har även gett positiva signaler till andra aktörer och verkligen satt fart på bostads­byggandet i Oskarshamn, säger Benoni Ingelsjö.
Han framhåller hela projektet kring Gripen 20 som en historisk milstolpe i utvecklingen av Oskarshamn i allmän­het och centrum i synnerhet.
– Innan vi startade produktionen av Gripen 20 hade det inte byggts nya bostäder i centrala Oskarshamn på närmare 30 år. Nu har ytterliga­re 100-­talet bostads-­ och hyresrätter producerats eller håller på att produce­ras. En mycket positiv utveckling som bidrar till att göra Oskarshamn ännu mera attraktivt.
Redan från början var målet att skapa en modern och underhållsfri fastighet med ljusa och öppna lägen­heter och genomgående hög standard. Även exteriört hade Byggebo som mål att tillföra centrala Oskarshamn en fastighet som både gör avtryck och smälter in bland övrig bebyggelse.
– Även i detta avseende tycker jag att vi har lyckats väldigt bra. Hela Gripenfastigheten har blivit mycket väl mottagen, säger Benoni Ingelsjö.
Som en stark bidragande orsak till den lyckade byggnationen framhåller han huvudentreprenören Hansa Bygg och alla underentreprenörer. Trots en liten försening inledningsvis har alla planerade datum hållits hela vägen. Likaså har intresset för lägenheterna varit stort ända sedan projektet presenterades och har sedan ökat i takt med att fastigheten vuxit fram.
– Det var väldigt intensivt i sam­band med att lägenheterna släpptes första oktober. På en knapp månad var samtliga 57 lägenheter uthyrda. Det är rekordsnabbt, berättar Andreas Wöhry, Marie Magnusson och Azra Salcinovic på Byggebos uthyrning.
Även själva inflyttningen under första helgen i februari gick friktionsfritt. Även om det var relativt hektiskt och kö till hissarna när i stort sett samtliga 57 lägenheter skulle tas i besittning samtidigt.
– Jag är övertygad om att våra hyresgäster hade överseende med att det var aningen trångt i trapphuset under inflyttningshelgen. Samtidigt var det ju ett gyllene tillfälle att lära känna sina nya grannar, säger Benoni Ingelsjö som med stolthet kan konstatera att drömmen kring Gripen 20 har besannats.
– Detta är ett framgångsprojekt som stärker vår position ytterligare som ledande samhällsutvecklare.

FAKTA GRIPEN 20
Antal våningsplan: Nio våningsplan varav sex för bostäder
Fördelning lägenheter: 57 lägenheter, 8 stycken fyra rum och kök, 27 stycken tre rum och kök, 19 stycken två rum och kök samt 3 stycken ett rum och kök
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Mekanisk till- och frånluft
Ytterväggar: Putsad fasad och tegel

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Hållbar byggnation

Gripen 20 är inte bara en framgång rent bostadsmässigt. Ambitionen att bygga hållbart har varit en röd tråd genom hela projektet.
De material som huvudsakligen har använts exteriört är tegel, puts, stenmaterial, stål och betong. Även interiört har stor vikt lagts vid att använda miljövänliga och underhållsfria material i så hög utsträckning som möjligt. I och med att den allra senaste energitekniken har använts under byggnationen erbjuder Gripen 20 även ett mycket energisnålt boende.
– Fastigheten är konstruerad så att värmeförlusterna minimeras genom klimatskalet. De tjocka väggarna är dessutom väl fukt­skyddade tack vare de organiska materialen, förklarar Benoni Ingelsjö.