Inlägg

Mingel i Inre hamnen

Upplev hamnens båtar och verksamheter på nära håll. Lördagen den 12 augusti arrangeras evenemanget Mingel i Inre hamnen.
– Det blir en fin avslutning på sommaren, säger Anders Lindh på Sjöfartsföreningen. 

Inre hamnen är en självklar mötes­plats för många människor. ­Området växer hela tiden med nya verksamheter, aktivitetsytor och ­bostäder. Bland annat Norra kajen som numera innehåller alltifrån padelbanor till olika idrottsplaner, en helt ny familjecentral och flertalet ­nybyggda lägenheter alldeles bredvid.

– Hamnen har blivit ett väldigt attraktivt läge och det är såklart roligt. Förr fanns ett evenemang som hette Hamnens dag och vi kände att vi ville anordna någon form av happening. Vi valde att kalla det Mingel i Inre hamnen, berättar Anders Lindh, som själv sitter som styrelseledamot i Sjöfartsföreningen. Föreningen planerar föredrag vid några tillfällen under ­dagen och program kommer att finnas i Attraktiva Oskarshamns evenemangs­kalender längre fram.

S/S Nalle, den vackra ångbåten som ligger förtöjd utanför Båt- och maskin­museet, firar 100 år i år och detta uppmärksammas förstås – bland annat genom att allmänheten välkomnas ombord den 12 augusti. Kustbevakningen har öppet hus på sitt fartyg i hamnen och Sjöräddningen kommer att i mån av tid ha öppen båt på Kustbevakningens område. Oskarshamns Roddklubb, som gjort en nystart, kommer att finnas i hamnen med sina båtar och också berätta om sin verksamhet.

Ideella krafter

Det blir kaffeservering på skutskrovet på Norra kajen, Sjöfartsföreningens båt- och maskinmuseum har öppet och restaurangerna Seglarhyllan, Bad­holmen och Aidis serverar godsaker. 

– Det blir en fin avslutning på sommaren där alla aktörer gör sitt. Det är mycket ideella krafter bakom detta för att det ska gå ihop. Missa inte heller vår snipaparad där personer från Sällskapet Oskarshamns Snipor (S.O.S.) visar upp sina snipor. Jag är en av dem, säger Anders Lindh.

Vad är tjusningen med just snipor? 

– Det är ren och skär njutning. De går inte speciellt fort men är otroligt charmiga. Det är lite picknickstuk över snipor. 

Verksamheterna den 12 augusti har öppet klockan 10–16. Det blir även en båtprylloppis utanför Båt- och maskinmuseet och en tipspromenad.

Text & foto: Kristin Wennerström

 

Båt- och maskinmuseum

Oskarshamns sjöfartsförenings båt- och ­maskinmuseum ligger i Oskarshamns gästhamn. Här får du uppleva ett stycke unik ­historia om varvet och Oskarshamn. Sommartid är det generösa öppettider och det finns massor av båtar, motorer och tillbehör att beskåda. Bland annat ångmaskinen som suttit i Gustavsbergs VII, tillverkad i Oskarshamn år 1912 med en effekt på 500 hk och en vikt på 14 ton.  

Saltstänk ger krydda till läget

Attraktivt och havsnära. Planavdelningen på Oskarshamns kommun ger en uppdatering kring tre högaktuella projekt. I Inre hamnen, Påskallavik och Dragskär pågår arbetet med att utveckla tilltalande ytor nära vattnet.

Många oskarshamnare har följt stadsutvecklingsprojektet i Inre hamnen med spänning och sett hur padelbanor, lekplatser och promenadstråk vuxit fram. Sedan några veckor tillbaka är grävarbetet i gång för den andra och avslutande etappen av Hamntorget som ska vara klar i december.

– Vi fortsätter utvecklingen av Inre hamnen där fokus ligger på att skapa bra ytor för medborgarna och att berika platsen med liv och rörelse. Särskilt fokus just nu ligger på aktiviteter för ungdomar och målet är att skapa ett område på Norra kajen som inbjuder till spontanidrott och rörelse. Samtidigt ska det vara ett promenadstråk för alla där man kan strosa längs kajkanten och blicka ut över staden, berättar stadsarkitekt Erik Hjertqvist.

Förslag till utformning av Hamntorget etapp 2.

Fler tomter till Påskallavik

På Uddegatan i Påskallavik planeras det för nya bostadstomter på kommunens mark. Planen, som väntas vara klar för samråd i september, tillåter byggnation av villor, radhus eller flerbostadshus.

– Vi upplever att efterfrågan på tomter är stor i Påskallavik. Och det känns bra att kunna erbjuda ett läge som är centralt med närhet både till service och till havet, säger planarkitekt Lisa Hjelm.

Förslag till tomtindelning på Uddegatan i Påskallavik.

Förslag till tomtindelning på Uddegatan i Påskallavik.

Planeringsprocess för Dragskär

I Dragskär pågår en planprocess som ska möjliggöra för cirka 20 tomter på runt 1000 kvadratmeter styck. Arbetet påbörjades hösten 2020, på initiativ av privata fastighetsägare, och detaljplanen har varit ute på samråd under vintern.
En reviderad detaljplan väntas komma ut för granskning i oktober. Då kommer även en kompletterande naturinventering och en trafikutredning att vara gjord.

– Området har naturvärden och består av riksintresse och målet är att göra minimalt med intrång i naturen och karaktären, men ändå skapa nya attraktiva boendemöjligheter. Exploateringen kan komma att medföra ökad trafik och genom trafikutredningen kommer vi att få svar på vad det innebär, berättar planarkitekt Sarah Hassib.

Förslag till detaljplan i Dragskär inför granskning.

Lediga tomter

En lista över lediga kommunala tomter finns på kommunens hemsida oskarshamn.se. Där finns även en blankett för att anmäla sig till den kommunala tomtkön.

Text & Foto: Jonas Axelsson

Nya planer och visioner

Samtidigt som spaden sätts i jorden i norra Inre hamnen fortsätter planeringsarbetet med nästa etapp av Inre hamnen – Brädholmen. De ursprungliga idéerna håller på att revideras. Fortfarande är det full prioritet på ett ökat stadsliv, fler mötesplatser och attraktiva bostäder, men det ska ske genom mindre och lägre exploatering.

Exempel på stadsradhus som kan bli verklighet enligt den reviderade planen för Brädholmen. Arkitekter Andersson Arfwedson.

Planarkitekt Erik Hjertqvist, som även är projektledare för planeringen av Inre hamnen, ser stora fördelar med den mera ödmjuka behandlingen av Brädholmen som det nya förslaget kommer att innebära.
– Målsättningen är att låta staden växa ut på Brädholmen på ett naturligt sätt. Vi vill därför fokusera mer på området där Skeppsbron och Hamngatan möts. I dag är det ett stort trafikområde, nästan uteslutande förbehållet bilismen. Att väva ihop staden med hamnen här är viktigt.
Mycket kommer att vara sig likt från ursprungsplanen som Nyréns arkitektkontor tagit fram och flera av de bärande idéerna ska finnas kvar.
– Skillnaden är att vi vill minska exploateringen en del. Vi tror på färre och lägre byggnader och ett större inslag av cityradhus med 2–3 våningar. Tankarna om flera mötesplatser med torgytor och uteserveringar som bidrar till ett ökat stadsliv. Fortsatt utbyggnad av trädäck mot vattnet med en eventuell framtida badplats samt attraktiva bostäder är fortfarande viktiga målsättningar i projektet. Kronjuvelen, byggnaden som ska stå som ett landmärke längst ut på Brädholmens kaj, kommer också att vara kvar. Just nu studerar vi hur hög denna kan bli – kanske tål den att i kontrast mot övrig bebyggelse öka ganska kraftigt i våningsantal. En utåtriktad och publik bottenvåning, till exempel restaurang, kommer att vara ett krav i denna byggnad.
– Den nya planen kan förvisso komma att innebära en halvering av antalet bostäder. Men samtidigt minimerar vi risken att projektet avstannar och att Brädholmen blir förstörd för många år framåt om bostadsmarknaden skulle svikta. Eftersom vi precis ligger i startgroparna med norra delen av Inre hamnen där det finns utrymme för mycket bostäder är detta inte heller det viktigaste för Brädholmen. Det ska framför allt vara en attraktiv och bra plats för Oskarshamn och oskarshamnarna, framhåller Erik Hjertqvist.
Han räknar med att den nya och reviderade planen för Brädholmen ska vara ute på samråd tidigt nästa år och går allt enligt planerna kan en byggstart vara aktuell år 2020.
– Det känns bra. Vi har i hög grad tagit hänsyn till de synpunkter vi fick från närboende och allmänhet kring det tidigare förslaget. Den nya planen kommer att vara betydligt mer hanterbar och bedöms innebära en stor riskeliminering vilket ger trygghet i arbetet. En annan fördel är att vi sannolikt undviker ett stort parkeringshus som visade sig bli nödvändigt i det föregående förslaget. Samtidigt tas första spadtaget i norra Inre hamnen vilken dag som helst och det visar att vi är på gång nu.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikael Bergkvist/Per Kristiansen

INRE HAMNEN
Hösten 2015 godkände ett enhälligt kommunfullmäktige planprogrammet för Inre hamnen. Det innebär att Inre hamnen ska utvecklas till en naturlig plats för det vardagliga stadslivet. Nya mötesplatser
och stadsrum blandas med attraktiva bostäder. Inre hamnen sträcker sig från nya resecentrum i söder via Skeppsbron och Brädholmen vidare mot norra kajen och före detta Bohmans Fanerfabrik.

Efterlängtad bostadsboom i Oskarshamn

Bostadsbrist, en ökande befolkning och ett stort antal inpendlare. Förutsättningarna för nya bostäder finns – och det är också ett stort antal på gång. Kommunens planarkitekter har fullt upp med att möjlig­göra för runt 600 nya bostäder, framför allt i inre hamnen men också i Slottsgatans hälsocentrals lokaler och i Fallebo.

norra-inre-hamnen

Skiss för norra inre hamnen.

– Det finns ett stort behov av bostäder i Oskarshamn stad. Vi har många pågående pro­ jekt just nu, detaljplaner som ska vara klara nästa år. Men det finns också en hel del redan planlagd mark redo att börja byggas på direkt, säger Regina Laine, planchef på samhälls­byggnadskontoret.
En av dessa är till exempel senior­ boendet Bovieran i Gröndal. Detalj­ planen är klar och byggstart blir när 65 procent av lägenheterna har sålts på förhand. Ett annat stort projekt som kommit långt är Byggebos byggnation av en ny hälsocentral, folktandvård och runt 60 lägenheter på Mejeriplan i centrum. Det blir den första nybyggnationen i centrum under modern tid. I mitten av 2018 ska huset stå klart.
Det resulterar i att den nuvarande hälsocentralen på Slottsgatan kan få en välbehövlig uppfräschning och även byggas om för annat ändamål.
– Vi håller just nu på att ändra i detaljplanen till en mer flexibel mark­användning, så som bostäder, kontor och centrumändamål. Det finns en tanke från fastighetsägaren att göra om byggnaden till bland annat 40­50 lägenheter. Går allt som planerat antas detaljplanen före sommaren nästa år, säger planarkitekten Oskar Roussakis.
Det är många andra områden som är på väg att förändras för bostadsändamål. Det absolut största är Inre hamnen-­projektet. Faktum är att det är Oskarshamns största stadsbyggnadsprojekt genom tiderna: runt 500 bostäder, kontor, lokaler för närbutiker eller andra verksamheter, torg och grönytor.
Nu är planeringen av första etappen, delen som möjliggör runt 250­-300 bostäder och en 8 000 kvadratmeter stor aktivitetspark, snart i sitt slut­skede. Norra inre hamnen kallas den och omfattar ett stort område på norra kajen (alltså inte Brädholmen, det är en senare etapp). Förhoppningen är att detaljplanen ska skickas på granskning innan årsskiftet och antas i samhällsbyggnadsnämnden i början av 2017.
– Så fort planen vunnit laga kraft kan fastighetsägarna börja riva och bygga. Bostäderna får ett otroligt attraktivt läge precis vid vattnet och sol både från söder och väster om kvällarna, säger Oskar Roussakis och fortsätter:
– Förhoppningen är att aktivitets­parken är klar redan sommaren 2018. Det blir en unik park för regionen, med alltifrån basketplan och multi­ arena, till skateplaza och kajpromenad med sittplatser. Vi satsar mycket på allmänna platser för såväl oskarshamnare som turister.
Kommunen håller också att ordna med cirka 30 nya villatomter, i Ekebo respektive Fallebo. I Ekebo finns redan flera nybebyggda tomter, men i Fallebo kommer ett helt nytt skogsområde att bebyggas.
– Vi gör en naturinventering för tillfället och undersöker vad som är värdefullt att bevara. Det i sin tur på­ verkar hur tomterna kommer att se ut. Fallebo är ett attraktivt område att bo i, nära stan men ändå ute i det gröna, säger planarkitekten Sarah Hassib.
Tanken är att den nya detaljplanen ska vara antagen om ett år. Sedan tar det runt ett år till att dra vatten och avlopp, bygga nya vägar och förbereda tomterna. I slutet av 2018 är förhopp­ningen att de nya tomterna kommer ut till försäljning.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

FAKTA Framtida bostäder
Inom några år kan det finnas drygt 700 nya bostäder i Oskarshamn:
500 bostäder i hela inre hamnen
60 lägenheter på Mejeriplan
50 lägenheter på Bovieran, Gröndal
50 lägenheter i gamla hälsocentralen
15 villor i ett nytt område i Fallebo
15 villor i bostadsområdet Ekebo