Inlägg

Populär energi från solens strålar

Solen bidrar inte bara till mänsklig energi. Genom solceller omvandlas även solens strålar till elektrisk energi. En energikälla som har blivit både billigare och allt mer populär.

Fler och fler väljer att installera solcellsanläggning som komplette­ rande energikälla.
Det handlar både om att med­ verka till ett bättre klimat samtidigt som det är en investering.
– Elektricitet från solceller är enkelt och ger inga utsläpp. Anläggningen är driftsäker och relativt underhållsfri. Dessutom kan man skicka ut över­ skottsenergi på elnätet och få betalt för den, förklarar kommunens klimat-­ och energirådgivare Heléne Fransson.
Oskarshamns kommun ingår i Energimyndighetens projekt ”Insats­ projekt Solel”. Fram till hösten 2019 arrangerar Heléne Fransson en rad olika aktiviteter för att informera och stärka kunskaperna om solceller för bland annat villaägare, organisationer, bostadsrättsföreningar samt små och medelstora företag.
– utvecklingen går väldigt snabbt. Det innebär att solcellsanläggningarna hela tiden blir effektivare, mer anpassningsbara och billigare. Syftet med projektet är att visa fördelarna med solel och samtidigt öka takten för att nå de energi­ och klimatpolitiska målen.

Text & foto: Mikael Bergkvist

SOLCELLER
Varför solel?
– Egen el ersätter köpt el – du sparar elinköp, rörlig nätdel samt energiskatt och moms
– Enkelt och underhållsfritt
– Priserna har sjunkit
– Miljövänligt

Är det lönsamt?
– Kort svar – Ja. Med dagens villkor är återbetalningstiden cirka 10-15 år. Lönsamheten beror på framtida elpriser, förändrade bidrag och ränta.

Vad kostar en solcellsanläggning?
– Cirka 20 000 kr/kW (inklusive moms och installationen). En villaanläggning är oftast på 3-6 kW och kostar mellan 60 000-120 000 kronor exklusive bidrag.

Vilka bidrag finns?
– Investeringsstöd på 30 % av total- kostnaden (inklusive arbete). Ansök om detta hos Länsstyrelsen.
– Rot är på cirka 9 % av totalkostnaden (30 % på arbetskostnaden).
– Rot och investeringsbidrag kan inte kombineras.
– Skattereduktion på 60 öre /kWh på el som är inmatad till nätet.

Coachar för energi och klimat
Oskarshamn ingår i den nationella satsningen Coacher för energi och klimat tillsammans med ytterligare 130 kommuner. Heléne Fransson är en av de 42 coacherna i Sverige.
– Satsningen vänder sig till små och medelstora företag. Som coach kommer jag ut till företagen och ger kostnadsfria tips och råd, berättar hon.

Coachningsprogrammet är till för de företag som…
-Enkelt vill komma igång med energi- effektiviserande åtgärder
– Vill höja sin kunskap inom energi
– Vill ha kostnadsfri coachning och rådgivning
– Vill dra nytta av att nätverka med andra företag, både rörande energi och andra frågor

Kontakta Heléne Fransson för rådgivning! Energi- och klimatrådgivare samt Coach för energi och klimat i Oskarshamns kommun
Tel: 0491-88 788
E-post: helene.fransson@oskarshamn.se