Inlägg

Rikstäckande teknikföretag intar Oskarshamn

Bravida spänner musklerna ytterligare. Nu intar det rikstäckande teknikföretaget Oskarshamn för att erbjuda sina tjänster och produkter inom EL, VS och Ventilation.

EL, VS och Ventilation är de teknikområden som Bravida i Oskarshamn jobbar med lokalt.

Egentligen handlar det om en comeback då Bravida – som har sitt ursprung i bygg- och installationsföretaget BPA – hade en kort sejour lokalt i Oskarshamn för närmare 20 år sedan. Nu har Bravida dock kommit för att stanna, framhåller filialchef Andreas Sköld.
– Bravida har varit svaga på den här delen av ostkusten tidigare. Vi är en filial till Kalmarkontoret som är etablerad sedan många år tillbaka, berättar han.
Tack vare just Bravida i Kalmar, är företaget inte helt obekant i Oskarshamn. Vid nybyggnationerna på Mejeriplan och kvarteret Snickeriet har Bravida sedan starten elentreprenaden som numera bemannas av lokala installatörer.
– Det var en fördel att Bravida redan hade projekt igång som vi kunde bemanna när vi startade verksamheten, säger Jimmy Pettersson som är serviceledare el.
I dagsläget har filialen i Oskarshamn ett tiotal anställda med tyngdpunkt på EL samt personal inom VS och Ventilation. Målsättningen är att successivt utöka personalstyrkan inom samtliga områden. Genom nära samarbete med Kalmarkontoret finns både resurser och kompetens för alla typer av uppdrag.
– Våra anställda har jobbat lokalt i Oskarshamn tidigare och är kända i entreprenadbranschen. Vid större jobb har vi därför fördelen av att kunna bemanna med lokala nyckelpersoner och sedan kunna stärka upp med ytterligare personal från Kalmar, förklarar Andreas Sköld.
Både han och Jimmy Pettersson betonar att styrkan hos Bravida är att ha många olika grenar inom samma företag.
– Bravida är Nordens största installationsföretag med totalt cirka 10 000 anställda som jobbar med både projekt och service mot både företag och privatpersoner. För oss innebär det att det finns mycket kompetens som vi kan ta del av.
De framhåller samtidigt att inget uppdrag är för stort eller för litet.
– Vi är väldigt prestigelösa. Vi åtar oss såväl större entreprenader som mindre installationer hos privatpersoner. Oavsett vad det gäller ska man inte tveka att kontakta oss, säger Andreas Sköld och Jimmy Pettersson nickar instämmande.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

BRAVIDA I KORTHET
Bravida är en heltäckande teknikpartner med mer än 50 000 kunder i hela Norden och verksamhet inom ett flertal teknikområden: el, värme och sanitet, ventilation, säkerhet, sprinkler, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift.

BRAVIDAS VERKSAMHET I OSKARSHAMN
El:
– Elinstallationer
– Tele, data och fiber
– Högspänning
– Ställverk / reservkraft
– Termografering
– Larm- och säkerhetssystem
– Industriinstallationer
– Styr och övervakning
– Energioptimering
– Kvalificerade mättjänster enligt ISO/IEC 17020:12

Värme och sanitet:
– Värme/kyla
– Sanitet
– Tappvatten
– Undercentraler
– Gas
– Kompetenssvetsning
– Energioptimering

Ventilation:
– Kontroll av intagsgaller, filterstatus och eventuellt filterbyte.
– Översyn av remdrift, axlar och lager
– Rengöring av ventilationssystemet
– Kontroll av kilrep och kilrepsbyte
– Kontroll av funktioner för styr och regler/övervakning samt brandspjäll i ventilationssystemet
– Kontroll av temperaturer samt ventiler på värmebatterier
– Energioptimering
– Luftbehandling
– Processventilation
– Styr och övervakning
– Injustering och OVK