Inlägg

Hans intresse går som på räls

Ända sedan barnsben har Jan Karlsson varit nästin­till besatt av tåg och allt som hör därtill. Med lite hjälp hoppas han kunna publicera sin unika bok om Rudabanan under nästa år.

Jan Karlssons stora järnvägsintresse tar sig olika uttryck. Under nästa år hoppas han kunna publicera sin unika bok om Rudabanan. Så småningom är ambitionen en utställning i Oskarshamns nyrenoverade stationshus.

Längs ena långväggen i Jan Karlssons hobbyrum ryms ett smärre bibliotek med järnvägslitteratur. Förhoppningsvis kommer snart hans egen bok också att finnas i hyllan.
– Rudabanan, som lades ner den 30 juni 1966 men som fram till 1970 användes för godstrafik till Jungnerfabriken, är inte dokumenterad i bokform sedan tidigare. Jag började att samla fakta och bilder för flera år sedan, berättar han engagerat.
– Det jag saknar är personliga berättelser med anknytning till Rudabana. De flesta som jobbade med järnvägen är borta sedan länge. Men det finns säkert släktingar och andra efterlevande som kan bidra med fascinerande historier och som jag hoppas få kontakt med.
Sitt järnvägsintresse fick Jan via sina farbröder Vide och Ivar. De var båda anställda inom SJ som förstaväxlare respektive lokförare.
– Ivar köpte dessutom Skorpetorps station och gjorde om den till bostad i samband med nedläggningen. Det har bidragit till mitt speciella intresse för Rudabanan. Tyvärr hann jag inte samla på mig så mycket information från mina farbröder. En biljettstämpel från stationen i Skorpetorp finns dock kvar som minne.
I stället är det Jans erfarenheter kring släktforskning som har varit till stor hjälp i insamlingen av fakta kring såväl Rudabanan som Sveriges järnvägshistoria i övrigt. Likaså hans gedigna dataintresse som bland annat har medfört att han har skapat en egen databas med all tänkbar information som ska bidra till att bevara den svenska järnvägshistorian.
– Jag är även med i flera järnvägsföreningar för att få kontakt med likasinnade och hitta mer information och bilder. Nyligen köpte jag en bildsamling från en annan järnvägsfantast, Erik Sjöholm, som skulle börja trappa ned på sitt samlande då han fyllt 90 år.
Jans egen bildsamling omfattar i dagsläget cirka 10 000 historiska och unika järnvägsfoton från hela landet. I de flesta fall med utförlig beskrivning av motivet på baksidan. En dröm är att någon gång ha en utställning i Oskarshamns nyrenoverade stationshus.
– Jag har besökt 1 000-tals stationshus under årens lopp och Oskarshamn ligger definitivt på min topp 10-lista. Det skulle vara en perfekt utställningslokal, konstaterar han.
Men först och främst handlar det om att få ut boken om Rudabanan. Massor av bilder, gammalt och nytt, fakta och historier ska göra boken läsvärd även i bredare kretsar.
– Det som gör Rudabanan extra intressant är att det fortfarande finns så mycket bevarat. Flera stationshus, järnvägsbroar och liknande. I stort sett hela sträckningen går att följa i naturen. Själv har jag vandrat längs hela den gamla banvallen ända från Kristineberg till Skorpetorp.

JAN KARLSSON
Ålder: 43 år
Yrke: Controller/ekonom på Scania
Bor: Villa i Kristineberg
Familj: Hustru Birgitta samt barnen Elin, 8, och Elvin, 7
Intressen: Järnväg i alla former, släktforskning, gamla datorer och ishockey (är medieansvarig i IK Oskarshamn)

JANS MODELLJÄRNVÄG
Sin första modelljärnväg fick Jan vid sju års ålder. Ett intresse som hela tiden växte och som så småningom medförde att han var tvungen att hyra en lokal för att få plats med alla spår. Efter att ha sett en TV-serie på Discovery om en trädgårdsjärnväg i Australien bestämde sig Jan för att skapa något liknande. Sedan 2013 har jobbat med uppbyggnaden av en egen modelljärnväg i trädgården.
– Det är nya projekt på gång hela tiden. Den torra och varma sommaren har inte varit så snäll mot vare sig utrustningen eller miljön. Men till nästa sommar ska det vara full fart!

STATIONER OCH HÅLLPLATSER LÄNGS RUDABANAN:
•Oskarshamn
•Sörbo
•Skorpetorp
•Grönskog
•Kopparhäll
•Kumlemar
•Fliseryd
•Kvillegärde
•Finsjö
•Ekhult
•Målen
•Ruda

TIPSA JAN!
Har du något kul minne att berätta från Rudabanan eller annat material som kan vara intressant för boken? Kontakta Jan Karlsson via info@jarnvagsdata.se