Inlägg

All trafik samlad på samma ställe

Järnvägsstationen är åter i centrum för resande. När stationen tas i fullt bruk under december är den samlingsplats för totalt åtta olika trafikslag där KLT står för merparten av kollektivtrafiken.

Enkelt och smidigt. Emal Hamkar köper bussbiljetter i den gröna så kallade Quickomaten vid stationen.

Thomas Rehnström, chef för planeringsenheten vid Kalmar Länstrafik, och marknadschef Christer Olsson framhåller att järnvägsstationen är en viktig hållplats för kollektivtrafiken i Oskarshamn.
– Framför allt innebär den att vi samordnar och får en helhet för alla våra trafikslag vid järnvägsstationen. Såväl stadsbussar som långfärdsbussar och även skoltrafik samt all tågtrafik är numera samlat vid stationen, säger de och betonar samtidigt att all busstrafik även går via centrumhållplatsen.
– Än så länge använder 85 procent av våra resenärer huvudsakligen centrumhållplatsen för av- och påstigning. Förhoppningen är såklart att resandet ska öka vid järnvägsstationen i takt med att det blir en allt mer etablerad hållplats i samband med allt övrigt som händer i området. Att det exempelvis blir restaurang och kioskverksamhet i stationsbyggnaden är väldigt positivt och ökar även tillgängligheten och servicen för våra resenärer, konstaterar Thomas Rehnström.
Under det senaste året har det anlagts totalt åtta nya hållplatslägen för både stads- och långfärdsbussar längs Åsavägen och Skeppsbron. Det har även tillkommit väntparkering för bussar, en ny långtidsparkering samt ytterligare en parkering för bilar längs Skeppsbron vid stadshuset samt parkering för taxibilar i direkt anslutning till järnvägsstationen. Hela området runt stationen har också fått en rejäl ansiktslyftning med bland annat ny belysning och nyplanterade träd och buskar.
– Inom kort kommer vi även att sätta upp en digital realtidsskärm i anslutning till busskuren för stadstrafiken. Här kommer det att finnas löpande information om alla ankommande och avgående bussar och tåg, berättar Christer Olsson.
Inne i stationen erbjuds buss- och tågresenärer tillgång till väntsal, toaletter och andra bekvämligheter. Här finns även tidtabeller och övrig reseinformation. Däremot kommer KLT inte ha bemannad försäljning av biljetter över disk inne på stationen.
– Vi avvaktar med det och fortsätter med försäljningen av biljetter via Coop i centrum som vi har gjort under det senaste året. Däremot finns en grön biljettautomat, så kallad Quickomat, i anslutning till stationen där våra resenärer kan köpa de biljetter de behöver för både buss och tåg. Man kan också göra förköp av biljetter via mobil eller köpa sin biljett ombord, förklarar Thomas Rehnström.
Förutom KLT:s stads- och landsbygdsbussar, tåg och skolbussar är järnvägsstationen även knutpunkt för övriga långfärdsbussar, taxi och flygtaxi samt färjor till Gotland och Öland.
– Eftersom tåg och alla våra bussar i Oskarshamn passerar järnvägsstationen är vi positiva till att fler verksamheter och trafikslag kan samlas på samma ställe, betonar Christer Olsson och Thomas Rehnström.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Bevarar det gamla med varsam hand

Först Sagabiografen.
Och nu stationshuset.
Bygg- och anläggningsföretaget NCC har för vana att stå för storslagna och varsamma ombyggnads- och renoveringsprojekt, inte minst när det gäller kulturminnesmärkta fastigheter.

Teknikbyggnaden för luft, värme och kyla som fått formen av en godsvagn, där smalspåret till Ruda tidigare låg.

– Ett kul och utmanande jobb, sammanfattar Börje Nilsson, entreprenadingenjör, NCC.
I augusti 2016 inledde NCC uppdraget. Och lagom till invigningen den 16 december ska projektet stå helt färdigt. Vilket i stort sett är helt enligt den tidsplan som slogs fast när arbetet med stationshuset inleddes.
Stationshuset i Oskarshamn är kulturminnesmärkt och det har bitvis varit en utmanande renovering. Äldre fastigheter är inte alltid som förprojekteringen visar, det dyker hela tiden upp problem som ska lösas.
Det konstaterar Börje Nilsson, när han tillsammans med Viktor Larsson, projektchef, visar runt i huset.
– Det gäller att renovera utan att göra för stora ingrepp i den befintliga byggnaden, säger Viktor Larsson.
Regelverket är tydligt. De förändringar som görs får inte förminska de kulturhistoriska värdena. Ett tätt samarbete mellan NCC och antikvarier från Kalmar läns museum och Oskarshamns kommun har därför varit nödvändigt för att allt ska bli rätt. Ibland har NCC tvingats ta ett steg tillbaka och tänka kreativt och innovativt.
Det gäller inte minst person- och mathissarna som har installerats.
– Vi har lagt otroligt mycket energi på hissarna, säger Viktor Larsson, som också berättar att länsstyrelsen sa nej till hissanslutning till plan tre.
Mycket jobb handlade det också om vid etableringen av ett storkök i den tidigare råkällaren. Bjälklagsrivningar och avancerade håltagningar tog mycket kraft. Tjocka granitväggar, nya avlopp och nytt golv likaså.
Under väntsalen har NCC skapat sällskapslokaler, som för tankarna till mysiga källarvalv i något slott från svunna tider.
– Perfekta lokaler för exempelvis mysiga whiskey-, vin- eller chokladprovningar.
Inne i ankomsthallen har delar av golvet bytts ut. Kalkstensplattor som matchar originalgolvet från 1906 är på plats. Ett lyft i ankomsthallen, även om den knappast har någon praktisk betydelse, är den nytillverkade biljettdisken. Ett fint arbete i ek, som för tankarna till sekelskiftets järnvägsstationer. I övrigt handlar det om varsamma ytskiktsrenoveringar i restaurang och ankomsthall.
Tekniken för luft, värme och kyla är ett exempel annat exempel på kreativitet och innovativt tänkande. Tekniken har placerats i vad som en liknar en gammal röd godsvagn på det gamla smalspåret. Ventilationsrören har grävts ned i marken. Via närmare en och en halv meter tjock granitvägg går rören in i källarplan.
– Inte helt okomplicerat, ler Viktor.
Att bygga in modern brandsäkerhet i stationshuset har också ställt höga krav på alla inblandade. Inte minst för att kulturminnesmärkta fastigheter alltid ruvar på hemligheter.
– Vi har fått lön för mödan i och med att alla från kommunledning till den breda allmänheten uppskattar vårt arbete med att ge stationshuset nytt liv, slutar Börje Nilsson.

Text: Urban Löfqvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

NCC
NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. Ett av NCC:s mest kända sentida byggen är Turning Torso, ett bostadshus i Malmö. NCC har även deltagit i byggandet av Citytunneln i Malmö, Vasamuseet, Citybanan, Skyview på Globen i Stockholm samt Kista Science Tower i Kista norr om Stockholm. Guldfågeln Arena och Myresjöhus Arena är två projekt som genomförts i Kalmar respektive Växjö.

ENTREPRENÖRER
DÖRR & PORTBOLAGET: Ekdörrar och biljettdisk
ELAJO EL- OCH ENERGITEKNIK: Kyla
GHAB: Byggprojektledare, beställare
GILA: Styr-och reglerutrustning
HAGBLOMS MÅLERI: Utvändig takmålning
LUNDBLADS MÅLERI AB: Invändig målning
MIDROC: Elinstallation
MURSLEVEN: Invändig och utvändig puts- och murningsarbeten
NORISOL: Undertak
PLÅTSON: Plåt- och smidesarbeten
RÖR-KARLSSON: VS-installation
TENGBOMS: Arkitekter
TOVENT: Ventilation
ÖLANDS NATURSTENSMONTAGE: Kalkstensgolv väntsalen

Ståtlig byggnad i ursprungsskick

När det ståtliga tegelhuset invigdes i december 1906 fick oskarshamnarna äntligen en byggnad värd namnet som slutstation på järnvägssträckan Nässjö – Oskarshamn.

Den ursprungliga stationen var en enkel träbyggnad som låg längs med spåren och var placerad där pizzerian numera ligger.

Sträckan, på totalt 148,4 kilometer, hade då trafikerats sedan 1874 av bolaget NOJ – Nässjö Oskarshamns Järnväg. Det främsta syftet med järnvägen var att frakta virke och sågade trävaror från de småländska skogarna till hamnen.
– Redan när trafiken inleddes på järnvägen fanns det en äldre stationsbyggnad i trä som låg längs med spåret. Ungefär där pizzerian ligger idag, berättar Thomas Gren som är väl insatt i stationens historia.
I takt med att ytterligare stationer växte upp längs med spåret ökade också avundsjukan. I Berga och framför allt Hultsfred uppfördes betydligt större och vackrare stationsbyggnader.
– Bakom Hultsfreds station stod stockholmsarkitekten Georg A Nilsson som även hade gett upphov till ett antal vackra skolbyggnader runt om i Sverige. Han kontaktades för att rita Oskarshamns nya järnvägsstation, förklarar Thomas Gren.
Resultatet blev en något ovanlig lösning med en så kallad säckstation som placerades i slutet av spåren. Med sin sockel i grovhuggen granit från Vånevik, röda tegelfasad och stiliga utsmyckningar i form av bland annat kolonner vid entrén och reliefer på väggarna rönte stationshuset stor uppmärksamhet vid invigningen.
– Byggnationen pågick mellan 1904 och 1906 och även om det fanns en del synpunkter under resans gång var nog de allra flesta överens om att Oskarshamn fick en väldigt ståtlig station. Stilen betecknades av vissa som förfunktionalistisk, berättar Thomas Gren och tillägger samtidigt att den gamla trästationen också fick nytt liv.
– Den köptes av Edvard Källström, konstnären Arvid Källströms pappa, och flyttades till Sörbo där den blev båtbyggeriverkstad innan byggnaden brann upp 1915 och verksamheten flyttades vidare till Månskensviken i Oskarshamn.
Sin absoluta glansperiod hade järnvägsstationen i Oskarshamn under första hälften av 1900-talet då den trafikerades livligt av såväl gods- som persontrafik. Något som bidrog ytterligare till att mycket människor rörde sig i stationsområdet var den reguljära ångbåtstrafik som anlöpte Oskarshamn fram till 1949. Sedan 2004 är stationen byggnadsminnesförklarad.
– Det har medfört att en stor del av järnvägsstationen, både interiört och exteriört, är bevarad i ursprungsskick, konstaterar Thomas Gren nöjt.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Arkivbilder

Anrik mötesplats redo för framtiden

När järnvägsstationen åter tas i bruk är det starten för en rad kommande projekt som bidrar till den största stadsomvandlingen i Oskarshamn under de senaste 100 åren.
– Den här fantastiska fastigheten är ett tydligt bevis på att vi både satsar på utveckling för framtiden och samtidigt vårdar vår historia!

Oskarshamns Järnvägsstation är redo för framtidens resenärer, här representerade av Mio Franzén. Den är ett tydligt bevis på att kommunen både satsar på utveckling för framtiden och vårdar sin historia.

Avgående kommunalråd Peter Wretlund skräder inte orden när han framhåller den satsning som har gjorts på järnvägsstationen för att bli ett modernt resecentrum och en knutpunkt för kollektivtrafiken i Oskarshamn. Den omfattande ombyggnationen av stationshuset och iordningställande av kringliggande område har förvisso kostat närmare 50 miljoner kronor totalt. Men det är väl använda pengar, anser han.
– Det här har verkligen blivit en mötesplats att njuta av. Dessutom finns det en stor kommersiell nytta med hela den här satsning då den i hög grad har bidragit till att öka tillgängligheten i Oskarshamn, konstaterar han med instämmande nickar från kommunens marknadschef Ted Lindquist och projektsamordnare Magnus Pettersson.
Tillsammans med Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret har de samtliga varit ytterst involverade under resans gång. Från kommunens förvärv av stationsbyggnaden till förverkligandet av ett nytt resecentrum.
– Det har onekligen hänt en hel del sedan jag var här första gången, säger Magnus Pettersson och blickar ut över den smakfullt renoverade vänthallen innanför de ståtliga entrédörrarna.
– Stationshuset är kulturminnesmärkt och vi har därför varit strikt reglerade när det gäller renoveringen. Men vi har haft ett tätt samarbete med såväl antikvarie som länsstyrelsen så det har fungerat bra, berättar han.
Renoveringen har medfört att den gamla stationsbyggnaden numera bland annat inrymmer en ny restaurang och kiosk i den före detta godshanteringen, glasveranda i anslutning till tidigare lastkaj, restaurangkök i källaren, särskilda lokaler för både KLT:s personal och taxiverksamhet samt en hiss mellan våningsplanen.
Även ytorna runt stationshuset har genomgått stora förändringar med bland annat nya parkeringsplatser både norr och söder om stationen och angöring för bussar samt ny belysning och digitala informationstavlor.
– Hela projektet bidrar till att göra Oskarshamn ännu mera attraktivt. Järnvägsstationen och resecentrum kommer även att knytas ihop och bli en helhet med kommande satsningar i Inre hamnen, betonar Ted Lindquist.
För Peter Wretlund, som kliver av sin post vid nyår efter att ha varit kommunstyrelsens ordförande sedan 2003, är renoveringen av järnvägsstationen och nya resecentrum något av finalen på en lång karriär.
– Jag är otroligt stolt över att ha fått vara med om detta. I och med att järnvägsstationen åter tas i bruk är en etapp i arbetet med framtidens Oskarshamn avslutad, säger han nöjt och tillägger med ytterligare en blick mot den karakteristiska tegelröda fasaden:
– Det här är Oskarshamns i särklass vackraste byggnad. Man kan helt enkelt inte se sig mätt på den!

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm och Curt-Robert Lindqvist

INVIGNING AV STATIONSHUSET
Lördag den 16 december kl. 12.00-14.00
– Historisk rundvandring med Thomas Gren
– Underhållning
– Enklare förtäring