Inlägg

All trafik samlad på samma ställe

Järnvägsstationen är åter i centrum för resande. När stationen tas i fullt bruk under december är den samlingsplats för totalt åtta olika trafikslag där KLT står för merparten av kollektivtrafiken.

Enkelt och smidigt. Emal Hamkar köper bussbiljetter i den gröna så kallade Quickomaten vid stationen.

Thomas Rehnström, chef för planeringsenheten vid Kalmar Länstrafik, och marknadschef Christer Olsson framhåller att järnvägsstationen är en viktig hållplats för kollektivtrafiken i Oskarshamn.
– Framför allt innebär den att vi samordnar och får en helhet för alla våra trafikslag vid järnvägsstationen. Såväl stadsbussar som långfärdsbussar och även skoltrafik samt all tågtrafik är numera samlat vid stationen, säger de och betonar samtidigt att all busstrafik även går via centrumhållplatsen.
– Än så länge använder 85 procent av våra resenärer huvudsakligen centrumhållplatsen för av- och påstigning. Förhoppningen är såklart att resandet ska öka vid järnvägsstationen i takt med att det blir en allt mer etablerad hållplats i samband med allt övrigt som händer i området. Att det exempelvis blir restaurang och kioskverksamhet i stationsbyggnaden är väldigt positivt och ökar även tillgängligheten och servicen för våra resenärer, konstaterar Thomas Rehnström.
Under det senaste året har det anlagts totalt åtta nya hållplatslägen för både stads- och långfärdsbussar längs Åsavägen och Skeppsbron. Det har även tillkommit väntparkering för bussar, en ny långtidsparkering samt ytterligare en parkering för bilar längs Skeppsbron vid stadshuset samt parkering för taxibilar i direkt anslutning till järnvägsstationen. Hela området runt stationen har också fått en rejäl ansiktslyftning med bland annat ny belysning och nyplanterade träd och buskar.
– Inom kort kommer vi även att sätta upp en digital realtidsskärm i anslutning till busskuren för stadstrafiken. Här kommer det att finnas löpande information om alla ankommande och avgående bussar och tåg, berättar Christer Olsson.
Inne i stationen erbjuds buss- och tågresenärer tillgång till väntsal, toaletter och andra bekvämligheter. Här finns även tidtabeller och övrig reseinformation. Däremot kommer KLT inte ha bemannad försäljning av biljetter över disk inne på stationen.
– Vi avvaktar med det och fortsätter med försäljningen av biljetter via Coop i centrum som vi har gjort under det senaste året. Däremot finns en grön biljettautomat, så kallad Quickomat, i anslutning till stationen där våra resenärer kan köpa de biljetter de behöver för både buss och tåg. Man kan också göra förköp av biljetter via mobil eller köpa sin biljett ombord, förklarar Thomas Rehnström.
Förutom KLT:s stads- och landsbygdsbussar, tåg och skolbussar är järnvägsstationen även knutpunkt för övriga långfärdsbussar, taxi och flygtaxi samt färjor till Gotland och Öland.
– Eftersom tåg och alla våra bussar i Oskarshamn passerar järnvägsstationen är vi positiva till att fler verksamheter och trafikslag kan samlas på samma ställe, betonar Christer Olsson och Thomas Rehnström.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Efterlängtad bussflytt

Buss och tåg – på ett och samma ställe. Kan det bli smidigare? Den 11 december flyttar nuvarande resecentrum i Oskarshamns centrum ner till järnvägsstationen.

– Allt sker i samband med vårt tidtabellsskifte samma dag. Totalt blir det sex nya hållplatslägen vid stationen samt ytterligare två när hållplats Skeppsbron döps om till Oskarshamn station, säger Dennis Larsson, trafikplanerare på Kalmar Länstrafik, KLT.
Sedan tidigare går också flertalet tågturer med Kustpilen från stationen och med bara ett stenkast till Gotlandsterminalen, blir Oskarshamn station en knutpunkt med många olika sätt att resa till och från Oskarshamn.
– Helheten blir jättebra. Det finns en vinning med att samla allt på samma ställe, säger Dennis Larsson.
Samtidigt rivs gamla resecentrum för att i stället bli runt 100 parkeringsplatser. Två nya stora busshållplatser byggs åt vardera håll utmed Södra Långgatan. Dessa får namnet Oskarshamn centrum.
– Det kommer alltså fortfarande att gå bussar via centrum, förklarar Dennis Larsson.
Specialbusslinjen mellan gamla resecentrum och stationen behövs inte längre och försvinner för gott. De flesta andra linjer kommer att trafikera Oskarshamn station, vilket innebär något ändrade turer för busslinjerna 701, 702 och 703.
– Det är inte ofta tidtabellsskiftet även omfattar en flytt av en stor knutpunkt. Känns väldigt spännande framöver, säger Dennis Larsson.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: KLT