Inlägg

Rekordsnabb handläggningstid

Ett sammansvetsat gäng och ännu bättre rutiner har gjort att bygglovshandläggarna är snabbare än någonsin. Men det finns ändå fördelar med att söka bygglov inför sommarens renoveringar – redan nu.

– Det är lika bra att ha det gjort tidigt. Istället för att du ska behöva stressa med det sen när byggnationen ska hoppa igång. Man måste ju invänta start­besked efter beviljandet av bygglov också, annars blir det fråga om byggsanktionsavgifter, säger Kristina Erlandsson, miljö­- och byggchef på samhällsbyggnadskontoret, och näm­ner att de har som mest att göra strax före sommaren.
Ibland är det svårt att veta när det behövs bygglov eller anmälan. Det bästa är att kontakta en bygglovshand­läggare för att få veta vad som gäller för just din byggnation. Måndag till torsdag mellan klockan 9.30 och 11.30 finns handläggarna tillgängliga via gruppnumret 0491­-887 30.

Kristina Erlandsson och Ida Norling på samhällsbyggnadskontoret berättar att handläggningstiden både för bygglov och kartärenden generellt sett är mycket kort.

– Införandet av gruppnumret för tre år sedan blev en jättebra åtgärd. Kommuninvånarna får alltid tag på oss och vi får arbetsro för ärendena resten av tiden, säger Kristina Erlandsson.
Detta i kombination med att de fem handläggarna arbetat tillsammans ett längre tag och blivit mer samman­svetsade, har handläggningstiden förkortats än mera.
– Det finns en förutfattad mening att det tar lång tid att söka bygglov. Men så är det faktiskt inte. Förra året handlades 73 procent av bygglovs­ansökningarna inom fem veckor och 98 procent inom de lagstadgade tio veckorna. Något vi förstås är väldigt stolta över.
Imponerande siffror, med tanke på att handläggningstiden för ett kom­plett bygglovsärende åren dessförinnan låg på redan höga 90­-95 procent inom tio veckor. Även handläggningstiden för kartärenden på samhällsbyggnads­kontorets kartavdelning är kort. För att göra en bygglovsansökan komplett behövs nämligen ofta en karta över fastigheten. Antingen ett kartutdrag eller en nybyggnadskarta.
En nyhet för i år är att det finns ett mellanting; en bygglovskarta.
– Det behövdes ett mellanting som inte var lika kostsamt eller krävde lika mycket kontroller som en nybyggnads­karta. Därför har vi nu lanserat bygglovskarta. Det kan behövas vid exempelvis en byggnation av ett inglasat uterum. Vi gör en fältkontroll, mäter in byggnaden och levererar kartan inom tio arbetsdagar. Sedan kan du söka bygglov med övriga hand­lingar, säger kartchefen Ida Norling.

FAKTA KOMPLETT BYGGLOVSÄRENDE
För att minska handläggningstiden än mera, ha ett komplett bygglovsärende från början. Bland annat behövs en teknisk beskrivning, en situationsplan och olika ritningar. Besök www.oskarshamn.se för att läsa mera eller se detaljplanen för din fastighet. Ibland behövs inte bygglov, utan det räcker med en anmälan och vissa ritningar. Så som vid Attefallshus eller en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter. Dock krävs startbesked för att få påbörja byggnationen, både vid bygglov och anmälan. Kontakta bygglovsavdelningen om du har frågor om din byggnation eller vilka kartor som behövs.

Text & foto: Kristin Wennerström