Inlägg

All trafik samlad på samma ställe

Järnvägsstationen är åter i centrum för resande. När stationen tas i fullt bruk under december är den samlingsplats för totalt åtta olika trafikslag där KLT står för merparten av kollektivtrafiken.

Enkelt och smidigt. Emal Hamkar köper bussbiljetter i den gröna så kallade Quickomaten vid stationen.

Thomas Rehnström, chef för planeringsenheten vid Kalmar Länstrafik, och marknadschef Christer Olsson framhåller att järnvägsstationen är en viktig hållplats för kollektivtrafiken i Oskarshamn.
– Framför allt innebär den att vi samordnar och får en helhet för alla våra trafikslag vid järnvägsstationen. Såväl stadsbussar som långfärdsbussar och även skoltrafik samt all tågtrafik är numera samlat vid stationen, säger de och betonar samtidigt att all busstrafik även går via centrumhållplatsen.
– Än så länge använder 85 procent av våra resenärer huvudsakligen centrumhållplatsen för av- och påstigning. Förhoppningen är såklart att resandet ska öka vid järnvägsstationen i takt med att det blir en allt mer etablerad hållplats i samband med allt övrigt som händer i området. Att det exempelvis blir restaurang och kioskverksamhet i stationsbyggnaden är väldigt positivt och ökar även tillgängligheten och servicen för våra resenärer, konstaterar Thomas Rehnström.
Under det senaste året har det anlagts totalt åtta nya hållplatslägen för både stads- och långfärdsbussar längs Åsavägen och Skeppsbron. Det har även tillkommit väntparkering för bussar, en ny långtidsparkering samt ytterligare en parkering för bilar längs Skeppsbron vid stadshuset samt parkering för taxibilar i direkt anslutning till järnvägsstationen. Hela området runt stationen har också fått en rejäl ansiktslyftning med bland annat ny belysning och nyplanterade träd och buskar.
– Inom kort kommer vi även att sätta upp en digital realtidsskärm i anslutning till busskuren för stadstrafiken. Här kommer det att finnas löpande information om alla ankommande och avgående bussar och tåg, berättar Christer Olsson.
Inne i stationen erbjuds buss- och tågresenärer tillgång till väntsal, toaletter och andra bekvämligheter. Här finns även tidtabeller och övrig reseinformation. Däremot kommer KLT inte ha bemannad försäljning av biljetter över disk inne på stationen.
– Vi avvaktar med det och fortsätter med försäljningen av biljetter via Coop i centrum som vi har gjort under det senaste året. Däremot finns en grön biljettautomat, så kallad Quickomat, i anslutning till stationen där våra resenärer kan köpa de biljetter de behöver för både buss och tåg. Man kan också göra förköp av biljetter via mobil eller köpa sin biljett ombord, förklarar Thomas Rehnström.
Förutom KLT:s stads- och landsbygdsbussar, tåg och skolbussar är järnvägsstationen även knutpunkt för övriga långfärdsbussar, taxi och flygtaxi samt färjor till Gotland och Öland.
– Eftersom tåg och alla våra bussar i Oskarshamn passerar järnvägsstationen är vi positiva till att fler verksamheter och trafikslag kan samlas på samma ställe, betonar Christer Olsson och Thomas Rehnström.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Anrik mötesplats redo för framtiden

När järnvägsstationen åter tas i bruk är det starten för en rad kommande projekt som bidrar till den största stadsomvandlingen i Oskarshamn under de senaste 100 åren.
– Den här fantastiska fastigheten är ett tydligt bevis på att vi både satsar på utveckling för framtiden och samtidigt vårdar vår historia!

Oskarshamns Järnvägsstation är redo för framtidens resenärer, här representerade av Mio Franzén. Den är ett tydligt bevis på att kommunen både satsar på utveckling för framtiden och vårdar sin historia.

Avgående kommunalråd Peter Wretlund skräder inte orden när han framhåller den satsning som har gjorts på järnvägsstationen för att bli ett modernt resecentrum och en knutpunkt för kollektivtrafiken i Oskarshamn. Den omfattande ombyggnationen av stationshuset och iordningställande av kringliggande område har förvisso kostat närmare 50 miljoner kronor totalt. Men det är väl använda pengar, anser han.
– Det här har verkligen blivit en mötesplats att njuta av. Dessutom finns det en stor kommersiell nytta med hela den här satsning då den i hög grad har bidragit till att öka tillgängligheten i Oskarshamn, konstaterar han med instämmande nickar från kommunens marknadschef Ted Lindquist och projektsamordnare Magnus Pettersson.
Tillsammans med Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret har de samtliga varit ytterst involverade under resans gång. Från kommunens förvärv av stationsbyggnaden till förverkligandet av ett nytt resecentrum.
– Det har onekligen hänt en hel del sedan jag var här första gången, säger Magnus Pettersson och blickar ut över den smakfullt renoverade vänthallen innanför de ståtliga entrédörrarna.
– Stationshuset är kulturminnesmärkt och vi har därför varit strikt reglerade när det gäller renoveringen. Men vi har haft ett tätt samarbete med såväl antikvarie som länsstyrelsen så det har fungerat bra, berättar han.
Renoveringen har medfört att den gamla stationsbyggnaden numera bland annat inrymmer en ny restaurang och kiosk i den före detta godshanteringen, glasveranda i anslutning till tidigare lastkaj, restaurangkök i källaren, särskilda lokaler för både KLT:s personal och taxiverksamhet samt en hiss mellan våningsplanen.
Även ytorna runt stationshuset har genomgått stora förändringar med bland annat nya parkeringsplatser både norr och söder om stationen och angöring för bussar samt ny belysning och digitala informationstavlor.
– Hela projektet bidrar till att göra Oskarshamn ännu mera attraktivt. Järnvägsstationen och resecentrum kommer även att knytas ihop och bli en helhet med kommande satsningar i Inre hamnen, betonar Ted Lindquist.
För Peter Wretlund, som kliver av sin post vid nyår efter att ha varit kommunstyrelsens ordförande sedan 2003, är renoveringen av järnvägsstationen och nya resecentrum något av finalen på en lång karriär.
– Jag är otroligt stolt över att ha fått vara med om detta. I och med att järnvägsstationen åter tas i bruk är en etapp i arbetet med framtidens Oskarshamn avslutad, säger han nöjt och tillägger med ytterligare en blick mot den karakteristiska tegelröda fasaden:
– Det här är Oskarshamns i särklass vackraste byggnad. Man kan helt enkelt inte se sig mätt på den!

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm och Curt-Robert Lindqvist

INVIGNING AV STATIONSHUSET
Lördag den 16 december kl. 12.00-14.00
– Historisk rundvandring med Thomas Gren
– Underhållning
– Enklare förtäring

Glädjehopp för Sveriges tryggaste bussar

Stadsmagasinets panel tar plats ombord och passar samtidigt på att testa alla nyheter i KLTs moderna bussflotta som ska bidra till en bättre, enklare och tryggare åktur.

Komfort och tillgänglighet har haft hög prioritet vid uppdateringen av KLTs bussar. Något som testpanelens medlemmar snabbt noterar. Linnéa Nicklagård bänkar sig vid sittgruppen med fyra säten runt ett bord.
– Det här är ju perfekt om man vill umgås under bussresan. Här kan man även ha jobbmöten när man åker tillsammans och vill spara tid, säger hon.
Detta underlättas även av att alla bussar har gratis wi-fi samt usb-uttag vid varje säte.
– Det är dessutom skönt om man åker långt och ofta och vill fördriva tiden med en film på telefonen eller datorn, flikar Martin Åkerberg in och drar sig samtidigt till minnes sina dagliga pendlingsbussresor under studieåren i Kalmar.
– Utvecklingen har onekligen gått framåt. Med de här bussarna skulle det blivit betydligt roligare resor.
Som mormor värnar Rose-Marie Probelius Seger inte minst om säkerhet och trygghet under bussresan. Att alla KLTs bussar med bälten är utrustade med två bälteskuddar och att alla expressbussar dessutom har två bilbarnstolar är något hon uppskattar mycket.
– Det är ju fantastiskt, utbrister hon och sätter de fyraåriga tvillingbarnbarnen Linus och Livia tillrätta på sina platser.
– Med barnbarnen i bilbarnstolar kan jag verkligen känna mig trygg.
Hela testpanelen lyfter dessutom på hatten för KLTs satsning på en bussflotta som till 100 procent drivs av fossilfritt bränsle.
– Det är toppbetyg med extra plus. Att satsa på hållbar miljö ligger helt rätt i tiden, säger Martin Åkerberg och de övriga nickar instämmande.
Sist men inte minst – KLTs nya bussdesign där den KLT-gula färgen har kompletterats med varmt och tryggt landstingsrött. En kombination som både syns i trafiken och även går hem hos testpanelen.
– Det är färger som passar riktigt bra tillsammans och ger ett snyggare utseende, konstaterar de innan det är dags att kliva av och tacka chauffören Bosse Davidsson för en trevlig resa.
– KLT har alltid trevliga chaufförer. Det är viktigt att betona, säger Linnéa Nicklagård och skrattar.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Bussiga betyg

UTSEENDE
Alla bussar har fått ny design – den KLT-gula färgen har kompletterats med landstingsrött. Stadstrafikbussarna skiljs åt med linjefärger, även på destinationsskyltar och hållplatser.
Linnéa: 4
Martin: 4
Rose-Marie: 5
Arne: 5

BUSSLYX
Gratis wi-fi på alla bussar, usb-uttag vid varje säte. Trafikinformationsskärmar med bland annat kommande hållplatser, infotainment- skärmar med reklam, information och nyheter.
Linnéa: 5
Martin: 5
Rose-Marie: 5
Arne: 5

KOMFORT OCH TILLGÄNGLIGHET
Fällbara ryggstöd, bättre ljudisolering och bekvämare toalett. Alla expressbussar har stolsgrupp med fyra stolar och gemensamt bord. Cykelhållare på alla landsbygdsbussar.
Linnéa: 5
Martin: 5
Rose-Marie: 4
Arne: 4

TRYGGHET
Trepunktsbälte på samtliga bussar utom på stadsbussarna. Två bälteskuddar på alla bussar med bälten. Två bilbarnstolar i expressbussar. Alkolås för förare. Hjärtstartare.
Linnéa: 5
Martin: 5
Rose-Marie: 5
Arne: 5

MILJÖPÅVERKAN
100 procent fossilfri busstrafik. Merparten av fordonen körs på biogas. Övriga fordon körs på fossilfri syntetdiesel.
Linnéa: 5
Martin: 5+
Rose-Marie: 5
Arne: 5

Totalt: 96+/100

Sveriges tryggaste bussar

En milstolpe i KLTs historia. Efter flera års upphandling och arbete kan resenärerna i Kalmar län nu ta plats i Sveriges modernaste och tryggaste bussar.

Vi är väldigt stolta. De bussar som nu finns hos våra trafikföretag är de bästa på marknaden. Vi har dessutom fått väldigt positiv respons från våra resenärer – inte minst skolskjutselever som är en viktig framtida kundgrupp, säger utvecklingschef Conny Karlsson.
Han framhåller att viktig del i KLTs storsatsning är att samtliga 400 nya fordon är 100 procent fossilfria.
– Det är vi ensamma om i Sverige när det gäller både linjetrafik och skolbussar.
KLTs nya bussflotta, som började rulla i augusti, innehåller en rad ytterligare nyheter. Viss teknik håller fortfarande på att finslipas och kommer successivt att tas i bruk under hösten.
– Trygghet är viktigt. Som ett led i detta finns hjärtstartare i samtliga bussar. Det medför också att 400 hjärtstartare numera är tillgängliga runt om på länets vägar. På så sätt bidrar vi även till en generell trygghet, framhåller Conny Karlsson nöjt.
På www.klt.se finns mera information om de nya bussarna.

Efterlängtad bussflytt

Buss och tåg – på ett och samma ställe. Kan det bli smidigare? Den 11 december flyttar nuvarande resecentrum i Oskarshamns centrum ner till järnvägsstationen.

– Allt sker i samband med vårt tidtabellsskifte samma dag. Totalt blir det sex nya hållplatslägen vid stationen samt ytterligare två när hållplats Skeppsbron döps om till Oskarshamn station, säger Dennis Larsson, trafikplanerare på Kalmar Länstrafik, KLT.
Sedan tidigare går också flertalet tågturer med Kustpilen från stationen och med bara ett stenkast till Gotlandsterminalen, blir Oskarshamn station en knutpunkt med många olika sätt att resa till och från Oskarshamn.
– Helheten blir jättebra. Det finns en vinning med att samla allt på samma ställe, säger Dennis Larsson.
Samtidigt rivs gamla resecentrum för att i stället bli runt 100 parkeringsplatser. Två nya stora busshållplatser byggs åt vardera håll utmed Södra Långgatan. Dessa får namnet Oskarshamn centrum.
– Det kommer alltså fortfarande att gå bussar via centrum, förklarar Dennis Larsson.
Specialbusslinjen mellan gamla resecentrum och stationen behövs inte längre och försvinner för gott. De flesta andra linjer kommer att trafikera Oskarshamn station, vilket innebär något ändrade turer för busslinjerna 701, 702 och 703.
– Det är inte ofta tidtabellsskiftet även omfattar en flytt av en stor knutpunkt. Känns väldigt spännande framöver, säger Dennis Larsson.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: KLT