Inlägg

Lotta vid den ­juridiska frontlinjen

Toppjuristen Charlotta ”Lotta” Meyer-Seitz arbetar i Regerings­kansliet. Ett tufft och krävande jobb. Men den trygga upp­växten i Kolberga har gett henne en stabil grund att stå på och hon åker gärna till Oskarshamn för att koppla av.

Efter juristlinjen vid Lunds universitet gav hon sig in på domarbanan, vilken avlutades genom att hon 1999 utnämndes till hovrättsassessor i Svea hovrätt. Samma år började hon arbeta med EU-rätt inom Regeringskansliet; först på Justitiedepartementet, sedan på UD och nu i Statsrådsberedningen. Charlotta har alltså stannat i Regeringskansliet sedan dess, förutom ett kortare avbrott då hon återigen var hovrättsassessor i Svea hovrätt samt ett par års distansarbete då hon bodde i Berlin.

Dubbla examen

I slutet av 1990-talet tog Charlotta en masterexamen i europeisk rätt vid London School of Economics and Political Science, och har således dubbla examina med den svenska magister-examen i juridik i botten.

– På de anställningsintervjuer inom Regeringskansliet som jag har varit på genom åren har jag alltid framhållit att en av mina stora styrkor är att jag kommer från Oskarshamn. Uppväxten här har gett mig en trygghet och god självkännedom och en förmåga att vara mig själv. Jag vet att jag står stadigt när det blåser och jag får ofta höra av andra att jag är mig själv, säger hon.

Charlotta Meyer-Seitz njuter av att vara hemma i Oskarshamn.

Ämnesråd i regeringskansliet

Charlotta Meyer-Seitz är en av regeringens processförare i Sveriges mål vid EU-domstolen. Som ämnesråd i Regeringskansliet ansvarar hon för att skriva regeringens inlagor till EU-domstolen och att föra regeringens talan vid muntliga förhandlingar på plats i Luxemburg där domstolen ligger. Charlotta Meyer-Seitz är en av två mentorer för de sex övriga medarbetarna i processteamet vid Kansliet för EU-rättsliga frågor, som är placerat i Statsrådsberedningen.

– När vi på tjänstemannanivå har tagit fram ett förslag till hur regeringen bör agera i en process i EU-domstolen så måste vi förankra detta hos den politiska ledningen. Kansliet för EU-rättsliga frågor har  en gång i veckan beredning med EU-ministern Hans Dahlgren, som är ansvarig för våra frågor, säger hon.

Som icke politiskt tillsatt tjänsteman blir hon kvar på sin tjänst oavsett om den politiska färgen skiftar på regeringen.

Hur en toppjurist laddar batterierna

Jobbet är krävande. I princip har hon ständig beredskap och när det inte råder en pandemi blir det en hel del resande till EU-domstolen i Luxemburg för att företräda Sverige vid muntliga förhandlingar. Men hon trivs med det hon gör.

De få lediga stunder Charlotta har åker hon mer än gärna hem till Oskarshamn för att ladda batterierna. Hennes mamma bor i Kolberga och tillsammans med sin bror har hon ett sommarställe i skärgården.

I Stockholm finns ett kärngäng av gamla vänner från Oskarshamn.

– Vi har följt varandra genom livet och det är också en trygghet, säger hon över en kopp kaffe på Havslätt Strandbistro.

– Jag valde att vi skulle ses här för det är en plats som har betytt och fortfarande betyder mycket för mig, säger hon och pekar mot småbåtshamnen.

Havslätt och Kolberga ­småbåtshamn är ställen där Charlotta Meyer-Seitz trivs.

Från småbåtshamn till juridik

Blott fyra veckor gammal åkte hon ut från Kolberga småbåtshamn på sin första båttur med sina föräldrar. Där grundlades hennes intresse för skärgårdsliv och båtar. Det var också tack vare pappa som hon blev jurist. När det var dags att söka in till universitet var det ekonomlinjen hon ville läsa.

– Men pappa tyckte att jag var tvungen att kryssa i ett andrahandsval och då blev det juristlinjen och det var den som jag kom in på. Efter att ha gått där några veckor fick jag besked om att jag blivit antagen till en reservplats på ekonomlinjen, men då hade jag redan fastnat för juridiken.

Vattnet finner sin egen väg

En stark vilja att lära sig nya saker, att alltid göra sitt bästa och att få se världen har drivit henne framåt i livet.

– Att jag fick möjligheten att läsa vidare är jag väldigt glad över. Och jag var den första i familjen som tog en akademisk examen. Det ena har gett det andra och jag har tagit de chanser som dykt upp i livet. Det finns ett indiskt ordspråk som jag tycker om: ”Vattnet finner sin egen väg till havet”.

När hon går i pension kan hon tänka sig att slå ned bopålarna i Oskarshamn.

– Om min bror, som bor i Skåne, också väljer att flytta tillbaka så ökar sannolikheten för att jag återvänder hit. Det är ju här jag har mina rötter!

Text: Urban Löfqvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Charlotta Meyer-Seitz

Ålder: 54

Bor: Stockholm

Gör: Ämnesråd i Regeringskansliet

Fritidsintressen: Höghöjdsvandring i Alperna, båtar, friluftsliv

Favorit-tv-serier: Patria (HBO Nordic) och The Queen’s Gambit (Netflix)

Smultronställe i Oskarshamn: En ­promenad på Uvö, Fredriksbergs herrgård, Tillinge skärgård

 

EU-domstolen

Europeiska unionens domstol har sedan den inrättades år 1952 haft till uppgift att säkerställa att ”lag och rätt följs vid tolkningen och tillämpningen” av fördragen.

Denna uppgift innebär att Europeiska unionens domstol:

• kontrollerar lagenligheten av de rätt­sakter som antas av Europeiska unionens institutioner,

• kontrollerar huruvida medlems­staterna har iakttagit sina skyldigheter enligt unionsrätten, och

• tolkar unionsrätten på begäran av ­nationella domstolar.

Domstolen utövar således den dömande makten i Europeiska unionen och sörjer, i samarbete med medlemsstaternas domstolar, för att EU-rätten tillämpas och tolkas enhetligt.

Europeiska unionens domstol har sitt säte i Luxemburg och består av två instanser domstolar: domstolen och tribunalen (inrättad år 1988).

 

Vad gör EU-kommissionen?

• Föreslår nya lagar.

• Skyddar EU:s och invånarnas intressen i frågor som EU-länderna inte kan lösa bättre på nationell nivå

• Samråder med experter och allmänheten för att hitta den bästa lösningen för alla.

• Genomför EU:s politik och anslår ­EU-bidrag

• Ser till att EU-lagarna följs

• Ser tillsammans med EU-domstolen till att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt i alla medlemsländer

• Företräder alla EU-länder i internationella organ, särskilt när det gäller handel och humanitärt bistånd

• Förhandlar fram internationella avtal för EU

Medlemmarna värnar Coop

Var du än är, finns det alltid en Coop-butik i närheten. Genom att aktivt välja att handla lokalt, bidrar du som kund att Coop kan fortsätta vara den goda kraften – speciellt på mindre orterna. Med sex butiker i Oskarshamns kommun finns en butik nära till hands för alla invånare.

Blomstrar med ungt tillskottCoop Flanaden
Från den minsta butiken till den största. Efter många år som butikschef på Coop i Fårbo, tog den då 30-åriga Linnéa Nicklagård över som butikschef för Coop i Flanaden den 1 maj 2015. Ett imponerande språng i karriären. Nu kan hon se tillbaka mot ett händelserikt och spännande år, med många utmaningar men också en hel del roligheter, längs vägen.
– På ett sätt är det samma arbetsuppgifter som tidigare: plocka upp och sälja varor, ta hand om kunderna och de anställda. Det är precis samma härliga jobb. Men det finns en större utvecklingspotential med en större butik, nya satsningar får en högre genomslagskraft, säger hon.
Bland annat har Linnéa Nicklagård infört Craftstaden-kassen, vilket inneburit ett väldigt stort klirr i kassan för innebandyklubben. Hon har också ökat resultatet för butiken som helhet, något som kommer ägarna – alltså kunderna – till gagn.
– Det är det bästa med Coop. Vi jobbar inte för att en person ska bli rik, vi jobbar för varandra. Det skapar en vi-känsla som är få förunnat, säger hon.

Lojala till bygdenCoop Påskallavik
Genom att välja att göra storhandlingen i sin lokala butik, påverkar kunden i förlängningen att butiken kan vara kvar på orten. Men Coop i Påskallavik har tagit ytterligare ett steg för att säkra framtiden. Det härliga gänget som jobbar här bor alla i, eller i närheten av, Påskallavik.
– Det ligger i alla invånares intresse att ha en butik på orten. Inte bara för att det är bekvämt, utan också för samhällets skull. Därför värdesätter vi var personalen kommer ifrån, då brinner de per automatik mer för detta ändamål, säger Krister Holm som varit stolt butikschef här sedan
22 år tillbaka.
Det går också att uträtta mycket på Coop i Påskallavik. Hämta paket, köpa mediciner eller spela på hästar till exempel. Här finns något för alla.

Välbesökt träffpunktCoop Figeholm
I Figeholm, det lilla, charmiga samhället precis intill skär- gården, har Coop-butiken blivit platsen där både invånare och sommargäster träffas. Den 60-åriga butikschefen Staffan Oskarsson, som varit aktiv i KF Oskarshamn sedan 1978 och butikschef i flera olika butiker, berättar att Coop i Figeholm är otroligt omtyckt.
– Kunderna uppskattar att kunna handla på hemmaplan. Att vi är ombud för Systembolaget, Postnord och Apoteket gör inte saken sämre, säger han.
Med bara ett stenkast från gästhamnen, som är den tredje största gästhamnen i Kalmar län sett till antalet besökare, får butiken dessutom ett rejält uppsving om sommaren.

Butikschef i 25 årCoop Kristdala
Han har sett barn växa upp, flytta, återvända och skaffa egna barn. Lars Ericson har varit butikschef på Coop i Kristdala i imponerande 25 år. Från början kommer han från Stockholm, men flyttade till natursköna Kristdala på grund av kärleken.
– Min fru kommer härifrån och det fanns mycket här som passade mina intressen, så som jakt och fiske. Så när vi väntade vårt andra barn flyttade vi hit, säger han.
Nu är han 57 år gammal, men fortfarande lika stolt över att driva Kristdalas enda livsmedelsbutik. Det strategiska läget vid torget som ofta har olika sorters evenemang, gör att butiken blir en mötesplats i sig.

Fullträff med nybyggeCoop Kolberga2
För fem år sedan satsade KF Oskarshamn på stort och byggde en helt ny Coop-butik i Kolberga. Moderna, fräscha lokaler och ett nytt strategiskt läge i Kolberga ledde till succé med en gång.
– Det har verkligen gått jättebra! Det bor många i närområdet och det händer något hela tiden. Stamkunderna är lojala, samtidigt som vi fått många nya kunder, säger butikschefen Niklas Ågren, som varit butikschef i tolv år och trivs som fisken i vattnet.
Dessutom har vägen i riktning mot hamnen öppnats upp, vilket innebär att Coop fått ett ännu mer strategiskt läge.

Liten men uppskattadCoop Fårbo
Stämningen KF Oskarshamns minsta butik, Coop i Fårbo, är gemytlig och vänskaplig – här känner personalen majoriteten av kunderna. 29-åriga Johannes Karlsson har varit butikschef på Coop i Fårbo de senaste tre åren.
– Det är en lagom storlek på butiken och vi lär känna folket här på ett annat sätt än om vi vore en stor butik. Många tycker att det är trevligt att komma hit och handla, att de får en bra service, säger han och fortsätter:
– I och med att vi är kundägda, har kunderna stor möjlighet att påverka exempelvis utbudet. Något vi självklart lyssnar på eftersom vi vill vara Fårbos butik lång tid framöver.