Inlägg

Givande samtal under Alphakurs

Finns Gud? Och varför är det i så fall så mycket elände och ondska i världen? Inga existentiella frågor och funderingar är för stora, eller för små, när Alphagruppen inom Döderhults församling har sina återkommande sammankomster i Kristdala.

Församlingsmedlemmen Anders Hägerdal är, som han själv uttrycker det, ingen regelbunden bänknötare i Kristdala kyrka. Han är inte heller aktivt troende eller har någon religiös kristen bakgrund. Däremot har han ett vitt och brett intresse kring just existentiella frågor.
– Att kunna träffas under de här formerna och ha ett samtal och en diskussion där det är väldigt högt i tak är otroligt intressant och givande, framhåller han.

Bibelstudiegrupp

Alphakursens inledande måltid mynnar ofta ut i givande samtal. Jörgen Karlsson och Bosse Nilzen är två av deltagarna som har mycket intressant att prata om.

Upprinnelsen till Alphakursen kan till viss del också tillskrivas Anders Hägerdal. Under en resa till staden Korinth i Grekland började han och resesällskapet Bosse Nilzen att prata om Korinthierbrevets betydelse. Hemma i Kristdala igen kontaktade de prästen Stefan Lindholm för att kunna ta sina funderingar och samtal till ett större sammanhang.
– Det resulterade i en bibelstudiegrupp där vi träffades och läste Lukasevangeliet tillsam­ mans. Det utvecklades sedan till bordssamtal i köket hemma hos mig och min fru, berättar Stefan Lindholm.

Lyfta funderingar
Intresset var större än förväntat och i oktober förra året inleddes Alphakursen med regel­bundna träffar i församlingshemmet i Kristdala. Kursen följer ett förutbestämt upplägg som inleds med att de tolv deltagarna samlas runt en måltid.
– Att börja med en måltid skapar en fan­tastiskt fin gemenskap som sedan mynnar ut i givande samtal, förklarar Kerstin Johnsson och Eva Lindberg Petersson som båda är engagerade i kyrkan sedan tidigare och ser sammankomsterna med Alphagruppen som ett bra sätt att lyfta funderingarna kring sin tro till en ny nivå tillsammans med övriga deltagare.
Att få nya insikter lockade även paret Peter och Helen Fingal till gruppen. Likaså Lars Wingerup.
– Jag är inte det minsta kyrklig. Det här är ett sätt för mig att bättre försöka förstå kristendomen, säger han.

Missa inte nästa kursstart den 9 oktober. Anmälan till Stefan Lindholm, stefan.lindholm@svenskakyrkan.se.

Texten kommer från Döderhults församlingsblad, som är en systertidning till Stadsmagasinet, gjord av kommunikationsbyrån KrePart AB. Läs hela tidningen här.  

Tufft arbete på himmelska höjder

Utsikten går inte att klaga på. Däremot kan det tyckas aningen vanskligt att hänga i rep på drygt 3o meters höjd för att tjära spåntaket på tornet till Kristdala kyrka.

– Det här är det absolut smidigaste sättet att utföra den här typen av jobb. Säkerheten är prioriterad och det viktigaste är att förankra utrustningen på ett tryggt sätt innan vi hänger oss ut i linorna för att genomföra vårt arbete. Här var det inga problem att fästa repen runt hjärtstocken som går upp till spiran, förklarar de erfarna industriklättrarna John Bister och Karl Sörskog från Kyrktak Bygg och Konsult.

Kyrkvaktmästare Bertil Josefsson berättar att spåntaket på tornet byttes i början av 2000­-talet och att de mest vind-­ och väder­utsatta sidorna mot syd och väst har tjärats en gång sedan dess.
– Det krävs regelbundet underhåll och nu var det dags att ge hela taket en omgång tjära för att det ska hålla tätt och fortsätta vara i fortsatt gott skick, säger han.

Hettas upp på marken
På marken intill kyrkan hettas den dalbrända tjäran upp till cirka 80 grader innan de båda klättrarna häller upp den i mindre dunkar som de fäster i sina säkerhets­selar tillsammans med hink och pensel.
– Det gäller att vi får med oss allt vi behöver på en gång. Man springer helst inte upp och ner i tornet mer än nödvändigt, konstaterar Karl Sörskog leende.

Kyrktak Bygg och Konsult renoverar och utför tak­arbeten på kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader över hela Sverige och även i övriga Norden. För John Bister och Karl Sörskog, som frilansar inom så kallad rope access, är tjär­målningen av spåntaket på tornet till Kristdala kyrka ett i raden av liknande jobb.
– Vi jobbar med alla typer av industri­klättring. Jag har bland annat klättrat på Kaknästornet och DN-­skrapan i Stockholm, säger John Bister.

Höjden inget problem
De mest avancerade jobben är slaggskrotning i pannan på kraftvärmeverk och liknande, berättar John Bister och framhåller just tjäran som den största utmaningen med kyrktak.
– Höjden är sällan några problem. Man vänjer sig ganska fort oavsett om det handlar om 20 eller 40 meter. Däremot blir utrustning snabbt kladdig och svårarbetad på grund av tjäran. Det gäller att byta rep ofta för att hålla säkerheten på topp, säger han innan det är dags att klättra ut genom tornfönstret för ännu en dag på jobbet.

Texten kommer från Döderhults församlingsblad, som är en systertidning till Stadsmagasinet, gjord av kommunikationsbyrån KrePart AB. Läs hela tidningen här.  

Tradition med levande krubba

Julspel med levande gestaltning av Jesusbarnet. Lucas Tingström, en månad gammal, har huvudrollen i familjegudstjänsten som traditionsenligt kommer att hållas i Kristdala kyrka på julafton.

Mamma Lena, som även har rollen som Maria, håller Jesusbarnet i ett tryggt grepp och passar samtidigt på att hålla ett vakande öga över tvååriga storasyster Elsa som är en av änglarna i krubban.
I resterande roller med allt från herdar och vise män till får och kameler finns barn och ungdomar från bland annat kyrkans After Schoolgrupp samt konfirmander och även några av församlingens musiker.
– Vårt julspel är en lång och uppskattad tradition som lockar många besökare till kyrkan på julafton. Det engagerar även flera av de yngre i församlingen, säger Ursula Mecke som är ledare för barnverksamheten och integrationsarbetet i Kristdala.
Tillsammans med kantor Milda Jonasson är hon ansvarig för julspelet. Det bygger på de traditionella julberättelserna från Bibeln med aktuella tillägg för att anpassa föreställningen till nutid. Som exempelvis flyktingsituationen i världen.
– Upplägget är väldigt enkelt för att alla ska ha möjlighet att vara med. Även de allra yngsta. Samtidigt är det viktigt att påvisa att julen inte bara handlar om tomten, betonar Ursula Mecke.
Familjegudstjänsten med julspelet, som hålls i kyrkan klockan 11 på julafton, vänder sig till alla. Inte minst ensamma vuxna som inte har någon att fira jul tillsammans med.
– Gudstjänsten på julafton är även en stund av gemenskap. Därför bjuder vi på fika, glögg och pepparkakor i kyrkan efter julspelet, förklarar Ursula Mecke.

FLER AKTIVITETER
Det här händer också i kyrkan under advent och julhelgen:
• 28 december kl. 18 – Julkonsert med kyrkokören, barnkörer samt musiker.
• 24 december kl. 23 – Midnattsmässa med kyrkokören. Julstämning med alla levande ljus i kyrkan tända.