Inlägg

En målinriktad kvartett

Kustbygg Groups tre arbetsledare utgör tillsammans med vd Fredrik Bladås en stark och målinriktad kvartett för den framtida utvecklingen av det expansiva byggföretaget.

Under förra året anställde Kust­bygg Group 17 nya medarbetare och är i dagsläget närmare 40 anställda totalt inom samtliga avdelningar. Den kraftiga expansionen kräver i sin tur en tydlig ledning för respek­tive område.
– För att kunna fortsätta att utvecklas behöver vi en tydlig styrning och vi har numera tre duktiga och erfarna arbetsledare för de olika avdelningarna, framhåller Fredrik Bladås.
Percy Karlsson har varit anställd under lång tid i företaget och han ansvarar för golv-­ och måleri­verksamheten. Mikael Nimeryd är ansvarig för murnings­- och måleri­verksamheten samt KBGs nya satsning som Eldabutik. Stefan Hällblad är nyast i gänget och an­svarar för byggverksamheten.
– Det innebär att vi kommer att fokusera mer på ”vanliga” bygg­ projekt samtidigt som jag tar ansvar för försäkringsjobben, förklarar Fredrik Bladås.
Både han och de tre arbetsledar­na betonar att de olika verksam­heterna ofta går in i varandra och att avdelningar samarbetar över gränserna vid behov.
– Det gör det enklare och tryggare för våra kunder. Vi sköter även kontakterna med våra lokala under­ leverantörer inom el och VVS för att underlätta så mycket som möjligt vid olika typer av byggprojekt.
Han framhåller också butiken med en omfattande utställning av plastmattor, trägolv, textilgolv samt kakel och klinker under Lars Magnus Martinssons ledning.
Någon utökning av flera avdelning­ar inom 15­-årsjubilerande Kustbygg Group AB är inte aktuellt. Däremot är Fredrik Bladås inte främmande för ytterligare anställningar.
– Det finns alltid plats för duktig personal, säger han leende.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Kustbygg Group höjer temperaturen

Ett värmande tillskott.
Kustbygg Group AB breddar verksamheten ytterligare och representerar nu även Eldabutikerna med ett komplett sortiment inom brasvärme.

Numera är det snarare regel än undantag att braskamin eller annan typ av eldstad installeras vid ny-­ eller större ombyggnation av villor och hus. Inom Kustbygg Group har det därför länge funnits tankar kring att komplettera den övriga verksamheten med brasvärme och allt som hör därtill.
– Ända sedan Mikael Nimeryd anställdes som murare för ett år sedan har jag haft en vision om att även ta in brasvärme i företaget. När vi nu fick möjlighet att ingå i Eldakedjan föll bitarna på plats, konstaterar vd Fredrik Bladås nöjt.
Mikael Nimeryd har mångårig erfaren­het av installationer av allt från ved­spisar och braskaminer till kakelugnar. Han är ansvarig för Eldasortimentet hos KBG och har ytterligare tre ny­anställda murare till sin hjälp.
– Brasvärme ligger verkligen i tiden och det känns väldigt kul att bredda verksamheten ytterligare och även kunna erbjuda våra kunder ett komplett sortiment inom bras­värme från planering till installation, framhåller han.
I Eldabutikernas sortiment ingår de största tillverkarna inom brasvärme och som ett led i detta kommer KBG att utöka sin butik på Stensbergsvägen med ytterligare cirka 200 kvadrat­ meter utställningsyta.
– Det blir en utställning där kunderna ska kunna ta del av hela det omfattande sortimentet inom bras­värme. Det kommer även gå att elda i merparten av kaminerna så att det ska bli en så verklighetstrogen upplevelse som möjligt för att kunna välja en passande eldstad till hemmet, betonar Mikael Nimeryd.
Såväl han som Fredrik Bladås är mycket nöjda över den nya satsningen och ser framtiden an med stor tillförsikt.
– Kustbygg Group vill hela tiden ut­vecklas. Och satsningen på brasvärme som representant för Eldabutikerna är ytterligare ett steg framåt, säger de.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist