Inlägg

Lyckad nysatsning på värme och kyla

Satsningen ­fortsätter. ­Sedan kyl- och ventilations­företaget ­Avent ­åter­etablerade sig i ­Oskarshamn har ­verksamheten utvecklats och nått ytter­ligare kunder.

Filialen i Oskarshamn öppnade 2020 och har fyra kyl- och ventilationstekniker stationerade på plats. De utför projektering, konstruktion och installation av ventilation och värmesystem i alla typer av fastigheter. Likaså olika typer av kylarbete som installation, service, förebyggande underhåll samt återkommande läcksökningskontroller.

– Vi har allt under ett tak. Från ritbord till färdigt koncept, betonar Patrick Jutqvist som arbetar med teknisk support. 

Han har varit med sedan Avent ursprungligen etablerades i Oskarshamn 2004 och har byggt upp ett stort lokalt kontaktnät under årens lopp. Genom olika företagsombildningar och fusioner kom verksamheten så småningom att hanteras via huvudkontoret i Kalmar.

– Förra året kände vi att det var dags att öka vår lokala närvaro i Oskarshamn och göra en nysatsning. Det har varit väldigt lyckosamt och vi tar hela tiden nya -marknadsandelar, säger Avents vd Björn Helgesson och framhåller vikten av stark lokal förankring och kompetent personal.

– Vi är certifierade för både OVK och energideklarationer. Våra -tjänster vänder sig till såväl företag som offentlig verksamhet och privatkunder i Oskarshamnsregionen, förklarar han.

I tjänsteutbudet finns även total teknisk förvaltning av fastigheter som bland annat omfattar ventilation, värme, styr och regler, kyla, VS, inbrottslarm, sprinkler, brandlarm och yttre miljö.

– Ett sunt inneklimat har blivit allt viktigare och vi installerar bland annat så kallade FTX-system vid både nybyggnationer och renoveringar, berättar Björn Helgesson. 

Både han och Patrik Jutqvist ser en fortsatt stor framtida potential för nysatsningen i Oskarshamn. Något som stöds av uppbackning från huvudkontoret i Kalmar vid behov.

– Avent har totalt cirka 70 anställda. Det är en trygghet och styrka för både oss och våra kunder att ha den kompetensen och erfarenheten i ryggen, konstaterar de.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Avent

Kyl- och ventilationsföretag som startade 1998 och utför konsultation, installation, driftsättning, injustering, energianalyser, energioptimering, OVK-besiktningar, service och förebyggande underhåll av luftbehandlingssystem, kylanläggningar, värmepumpar samt styr & regler.