Inlägg

Snabbspår till arbetslivet

– Det handlar om att ha ett tydligt mål, framhåller Lernias regionchef Magnus Franzén och Talie Ibrahim nickar instämmande.
Tack vare Snabbspåret har den 34­-årige syriern numera fast anställning på DHL.

Precis som namnet antyder är Snabbspåret ett projekt som går ut på att snabbt få människor till egen försörjning. Projektet vänder sig till nyanlända och skapades av Lernia i Oskarshamn tillsammans med Arbetsförmedlingen och Oskars­hamns kommun för ett par år sedan.
– Vi insåg att vi inte kunde få fram tillräckligt med arbetskraft. Samtidigt som alla nyanlända var en stor och outnyttjad resurs. I stället för sju år till egen försörjning vill vi visa att det går att lösa det på sju månader, förklarar Magnus Franzén.
För det inledande projektet rekryte­rades deltagarna vid bland annat flyk­tingboenden runt om i landet. Innan de antogs fick de genomgå en sedvanlig rekryteringsprocess med intervjuer.
– Deltagarna fick sedan ett tydligt mål. Om de, vid sidan av kortare yrkes­utbildning, lärde sig enklare yrkes­ svenska under den här perioden skulle de få jobb via oss.
Talie Ibrahim var en av deltagarna. Han flydde från Syrien för drygt tre år sedan. Innan han antogs till Snabbspåret var ett fast jobb nästintill en utopi.
– Jag bodde i Ruda, kunde knappt någon svenska alls och hade bara jobbat extra under en kortare period på en pizzeria, berättar han.
Genom Snabbspåret fick Talie bland annat ta truckförarbevis och läsa svenska. Ganska snart fick han även möjlighet att börja jobba nattskift som inhyrd truckförare på DHL i Oskars­hamn samtidigt som han studerade.
– Det var en ganska tuff start då språket var en barriär. Men han växte snabbt in i rollen i takt med att svenskan blev bättre. I dag är han en mycket uppskattad kollega, berättar DHL:s terminalchef Marcus Ishagen som tillsvidareanställde Talie Ibrahim hösten 2017.
– Tack vare hans envishet och flitiga inställning samt det goda samarbetet med Lernia kunde vi ge Talie den här möjligheten, framhåller han.
– Att kunna språket är otroligt viktigt för att bli en del av det svenska samhället. Genom jobbet lär jag mig hela tiden mer och mer, tillägger Talie leende.
I dag benämns ofta Snabbspåret som ”Oskarshamnsmodellen” och har inspirerat kommuner och arbets­förmedlingar över hela Sverige, vilket medfört en väg ut i arbetslivet för 100-­tals nyanlända. Något som bidrog till att Magnus Franzén nyligen fick motta Årets Integrationspris på Oskarsgalan.
– Det är inte någon raketforskning. Det gäller bara att se möjligheter i stället för problem, konstaterar han anspråkslöst.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Utvecklande bemanning

Efter många år som truckförare i Italien är Stefano Folli tillbaka vid spakarna igen.
Sedan drygt ett år rattar han åter truck och styr med van hand genom de trånga passagerna på Press Kyogo som bemanningskonsult via Lernia.

Stefano Folli har lång erfarenhet som truckförare i Italien. Sedan drygt ett år tillbaka är han inhyrd bemanningskonsult på Press Kyogo. Här i samspråk med Lernias konsultchef Henrik Areskoug, HR-Chef Elin Isaksson på Press Kyogo och Lernias regionchef Magnus Franzén.

Det är minst sagt hektiskt. Gods ska flyttas mellan olika avdel­ningar samtidigt som lastbilar väntar på att lastas och lossas.
– Jag har lång erfarenhet som truckförare i Italien och det är det jag vill jobba med i framtiden, förklarar Stefano.
För tre år sedan flyttade han till Sverige och Timmernabben med sin svenska fru. Ett år senare fick han anställning hos Lernia. Efter att ha varit ute på två andra kundföretag hamnade Stefano på Press Kyogo för ett och ett halvt år sedan.
– Jag trivs väldigt bra. Jag har regelbunden kontakt med Lernia och har blivit mycket väl mottagen på min arbetsplats, framhåller han.
Lernia är en rikstäckande kompetens­partner som erbjuder tjänster inom bemanning, rekrytering, utbildning, omställning och karriärväxling. Lernias bemanningskontor har funnits i Os­ karshamn under 12 år och regionchef Magnus Franzén har varit med i stort sett ända sedan starten.
– En av våra styrkor är att vi är både lokala, regionala och nationella, säger Magnus Franzén.
– Press Kyogo är ett av alla de företag vi samarbetar med i regionen. Under den pågående högkonjunkturen har det varit mycket stor efterfrågan på personal där vi har kunnat hjälpa till med bemanningen i både mera akuta lägen och på längre sikt genom uthyrning av våra konsulter. Vi är helt enkelt bemanningsproffs som föder närings­ livet med arbetskraft, förklarar han och Daniel Alkelid, Lernias platschef i Oskarshamn, nickar instämmande.
Konsultchef Henrik Areskoug har den dagliga kontakten med kunderna och hjälper till att matcha Lernias beman­ningskonsulter mot aktuellt behov.
– Det absolut viktigaste är att vår personal har rätt engagemang och drivkraft. Sedan bygger vi på med erforderlig kompetens genom utbild­ningar till exempelvis truckförare eller svetsare om det behövs.
Han framhåller att Lernia jobbar med kunder inom alla branscher även om det har varit stort fokus på beman­ning inom industrin under senare år.
– Efter att ha haft fullt upp med att få fram tillräckligt med produktions­personal till våra kunder har vi åter börjat jobba i större utsträckning med att tillgodose behovet av tjänstemän och mera specifika kompetenser inom flera olika områden och branscher, säger han.
För HR-chef Elin Isaksson på Press Kyogo har inhyrd personal varit räddningen när produktionen gått för högtryck. Hon ser stora fördelar i sam­ arbetet med Lernia.
– Framför allt är det enkelheten. Vi har samarbetat med Lernia under flera år och de är väl insatta i våra behov. De är dessutom väldigt engagerade och återkopplar direkt.
Tryggheten är också en viktig del i det goda samarbetet. När Elin Isaks­son och produktionsledarna på Press Kyogo träffar bemanningskonsulterna vet de att Lernia har aktuella referen­ser och bakgrundsinformation.
– Det har i sin tur medfört att vi vid flera tillfällen har anställt personal som vi inledningsvis har hyrt in från Lernia. Det är även en trygghet för oss att göra rekryteringar där vi först haft möjlighet att lära känna persona­len och vet att det är ett fungerande samarbete.
– Stefano är ett tydligt exempel på detta – han har funnits sig väl till­ rätta under tiden som inhyrd sam­tidigt som vi är mycket nöjda och gärna vill anställa honom så fort det finns möjlighet, säger hon och Magnus Franzén nickar instämmande.
– Det är så vi vill arbeta med både våra kunder och bemanningskonsulter. Att utvecklas tillsammans.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

LERNIA
– Lernia är störst i Sverige inom bemanning av yrkesarbetare
– 700 arbetsgivare anlitade 10 800 bemanningskonsulter via Lernia under 2017
– Totalt 1 500 kunder anlitade Lernia under 2017
– Lernia är en av Sveriges 100 största arbetsgivare
– Lernia utbildade 34 400 personer under 2017
– Lernia omsatte 3 349 mkr 2017
– Lernia är ett värderingsstyrt företag. Värderingarna, Pålitliga – Affärsmässiga – Lika & Unika, vägleder arbetet
– Lernia har haft ett lokalt bemanningskontor i Oskarshamn i mer än 12 år
– Lernia bedriver just nu i Oskarshamn utbildning inom Industri med inriktning svets, cnc, truck, travers och heta arbeten. Fordonsutbildning med inriktning bilskada billackering, samt matchningstjänsten ”Stöd & Matchning”