Inlägg

Sätter musikkommunen på kartan

Han har en lång karriär som artist i kombination med många års arbete inom olika studieförbunds musik­ verksamhet. Värdefulla erfarenheter för projektledare Bosse Nikolausson på Talent Coach i arbetet med att lyfta fram regionens nästa stora musikaliska affischnamn.

Bosse Nikolausson på Talent Coach har arbetat med Mollie under många år och följt hennes utveckling och framsteg under hela karriären.

Det lokala musiklivet lever och frodas. I källare, replokaler och studios kämpar musiker, artister och låtskrivare för att hitta ett eget uttryck och nå ut till en bredare publik. I det arbetet spelar Talent Coach en viktig roll.
– Vår uppgift är att coacha och hjäl­ pa länets artister att kunna leva på sin musik samtidigt som de ska kunna bo kvar på sin hemort. I dag behöver man faktiskt inte flytta till en storstad för att slå igenom, förklarar Bosse och tar Mollie Minott som ett tydligt och talande exempel
– Hon har valt att stanna på hemmaplan sedan genombrottet i Idol och har trots detta hela tiden fortsatt att utvecklas med hjälp av bland annat Talent Coach. Nu är hon redo för nästa stora steg i karriären (läs mer om Mol­lie på nästa sida).
Han beskriver länet, och Oskars­hamn i synnerhet, som en plantskola för framtidens musikscen. Stark bidragan­de orsaker till detta är inte minst Os­carsgymnasiets estetprogram samt de olika studieförbundens verksamhet med replokaler och utbildningar och den kommunala musik­ och kulturskolan
– Oscarsgymnasiet har ett av Sveriges absolut bästa estetprogram där ett stort antal duktiga artister har fostrats genom åren. Det har i sin tur sporrat yngre förmågor som har sett vilka möj­ligheter som nns. De lokala musiker­na har i regel även ett väldigt bra driv för att hitta vägar framåt och kunna nå ut. Det innebär att Oskarshamn har ett starkt rykte som musikkommun.
En viktig del i Bosses arbete är att skapa nätverk med olika aktörer inom musikbranschen. Inte minst utom­lands. Ett par tre gånger per år är han i USA med olika band och musiker, likaså England och övriga Europa.
– Vi deltar bland annat i olika fes­tivaler som MUSEXPO i Los Angeles och South by Southwest i Austin. Att träffas ansikte mot ansikte med bran­schens tungviktare har gett många ovärderliga kontakter. Ett exempel är Seymour Stein, som bland annat upptäckte Ramones och Madonna, som jag har direktkontakt med. Detsamma gäller skivbolagsrepresentanter från bland annat WMG och Universal.
Ett annat är Mark Bounds, med för­flutet som A&R på Sony och BMG och i stort sett hela världen som arbetsfält. De träffades via en gemensam bekant i Los Angeles för några år sedan och inledde ett omfattande samarbete som hela tiden utvecklas.
Även på hemmaplan har Bosse nära kontakter med en rad viktiga organisationer som exempelvis Westin Promotion, Svensk Live, Musichelp Sweden och Export Music Sweden. Dessutom har Talent Coach nyligen inlett ett samarbete med motsvarigheterna Dalapop och BD Pop i Dalarna respektive Norrbotten.
– Tanken är att vi tillsammans ska delta i olika showcasefestivaler där vi har egen scen och arrangerar panelde­ batter för att gemensamt hjälpa våra artister att nå ut ytterligare både i Sverige och internationellt.
Bosse betonar att Talent Coach har både kunskapen och kontakterna.
– Tillsammans med talangen och viljan hos våra artister kan det räcka riktigt långt!

Låtskrivare från hela världen

Med sin bakgrund och sina kontakter är Mark Bounds en viktig länk mellan det lokala musiklivet och den internationella musikbranschen.

– Jag såg potentialen i Talent Coach redan första gången jag träffade Bosse och några av de artister han jobbar med. Utveckling har alltid vart min grej och här nns verkli­ gen möjlighet att kunna bidra med mina erfarenheter, förklarar Mark Bounds som tidigare var A&R på Sony och BMG i England.
Han besöker Talent Coach i stort sett varje månad för att supporta såväl projektet i stort som de enskilda artisterna. Just nu jobbar han med planerna kring en eventuell framtida etablering i Oskarshamn av den inter­ nationella låtskrivarverkssamheten House of Songs, som har sin bas i Austin, Texas.
– Det är en verksamhet som engagerar låtskrivare från hela världen. Troy Campell, som har startat verksamheten, letar efter ytterligare orter för etablering. Genom mina kontakter med Talent Coach skulle Oskarshamn, med sitt väl utvecklade musikliv, kunna vara en lämplig plats, konstaterar han.

TALENT COACH I KORTHET
Projektet startade 2011 med Läns- musiken, Regionförbundet i Kalmar län och Tillväxtverket som huvudfinansiärer. Även kommunerna Oskarshamn, Hultsfred, Kalmar, Mönsterås och Mörbylånga bidrar med ekonomiskt stöd.
Vid sidan av ledningsgruppen är även en rad coacher med olika musikalisk bak- grund knutna till projektet för att bistå med ytterligare kunskap och erfarenhet. Sedan starten av Talent Coach har ett antal medverkande artister gått vidare och kan idag leva helt och hållet på musiken.