Inlägg

Fortsatt ­utveckling för framgångsrik skolverksamhet

Sedan 2004 driver Misterhult Skola Ekonomisk förening den lilla byskolan i Misterhult och de senaste åtta åren även den intilliggande Förskolan Ekbacken. Nu tas det framgångsrika konceptet vidare och den 9 augusti öppnar förskolan Rosendal i Oskarshamn.

För Miša Ignjatovic, rektor för förskolan, var det en självklarhet att man skulle ta tillfället i akt att utvidga sin verksamhet söderut när möjligheterna öppnade sig.

– Vi känner att det är viktigt att kunna erbjuda ett alternativ till den kommunala förskoleverksamheten. När förskolan Arken skulle läggas ner kände vi att det var läge att utvidga vår verksamhet även till Oskarshamn, förklarar han.

Verksamheten vid såväl skolan som förskolan i Misterhult kännetecknas av korta beslutsvägar och stor pedagogisk frihet. Goda och tillitsfulla relationer mellan ledning och personal samt pedagoger och barn/elever är centralt för att på bästa sätt kunna utföra vårt uppdrag.

– Det bidrar till att vi snabbt kan identifiera och tillgodose våra elevers olika behov.

Lärarna Tea Adolfsson och Malin Gille framhåller att eleverna på skolan är både är intresserade och har mycket driv i sitt lärande.

– Vi vill att lärandet ska vara spännande och tror att vi behöver skapa nyfikenhet hos våra barn och elever för att ge bäst förutsättningar för deras utveckling, betonar skolchef och rektor Charlotte Liliemark med instämmande nickar från de båda lärarna Tea Adolfsson och Malin Gille.

– Det märks på våra elever som är väldigt intresserade och har mycket driv i sitt lärande, tillägger de. 

Detta avspeglar sig också i studieresultaten på skolan som vid en jämförelse både regionalt och för riket i helhet når en hög nivå. 

– Vi har med åren kommit att bli en internationell skola med elever från många olika kulturer och med en hel palett av närmare 10 olika modersmål – men där svenskan och engelskan är de självklara språken i skolan både i klassrummet och mellan eleverna. Att våra elever har så olika bakgrund ser vi som en stor tillgång och det är något vi drar nytta av i undervisningen, säger Charlotte Liliemark.

 

Bakom Misterhult Skola Ekonomisk förening ligger lokala ideella krafter bestående av både föräldrar till barn/elever som andra närboende som brinner för bygdens fortlevnad.

– Det finns mycket kunskap och erfarenhet i såväl föreningen som hos skolans medarbetare som vi kan dra stor nytta av i den fortsatta utvecklingen även när det gäller förskoleverksamheten i Oskarshamn, säger Anki Magnusson som är ordförande i föreningen.

Rektor Miša Ignjatović och förskolebarnen
Ebbe Lundqvist, Tindra von Witting och
Theda ­Forgbert gillar utomhusaktiviteterna på Ekbacken i ­Misterhult.

Miša Ignjatovic blir rektor även för Förskolan Rosendal och han ser många möjliga synergieffekter för de båda verksamheterna.

– Värdegrundsfrågor är viktiga och de kommer vi självklart fortsätta arbeta med. Vår målsättning är att utveckla samma profil som för Förskolan Ekbacken med inriktning mot miljö och hälsa.

– Både Förskolan Ekbacken och Misterhults skola är Grön Flagg-certifierade och vill inspirera barn och elever till en hållbar livsstil och att värna om naturen.

Förberedelserna inför starten av den nya Förskolan Rosendal i Oskarshamn är i full gång och väntningarna är stora.

– Det ska bli fantastiskt roligt att utöka verksamheten, säger Miša Ignjatovic och Charlotte Liliemark.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Misterhults skola

Startade 2004 och omfattar förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem. Undervisningen bedrivs i små delvis åldersintegrerade grupper med stor lärartäthet. Skolan har plats för totalt 50-talet elever

Förskolan Ekbacken
Varit i drift sedan 2013 och har en uttalad miljö- och hälsoprofil med små grupper och hög personaltäthet. Ekbacken har plats för totalt 30 barn.

Förskolan Rosendal
Öppnar den 9 augusti och kommer att ­drivas med samma inriktning mot miljö och hälsa som Ekbacken i Misterhult. Rosendal har plats för totalt 22 barn.

Mer information om skolan och de två förskolorna finns på misterhultskola.se