Inlägg

Hälsokur i sin rätta bemärkelse

Från hälsorisk till hälsosamma.
Scanias tidigare rökkurer får nu nytt liv hos fritidskontoret som väderskydd vid kommunens motionsslingor och utegym.

Det handlar om totalt 13 kurer som kommer att få ett helt nytt användningsområde. Inom sex månader räknar anläggningschef Olof Eriksson på fritidskontoret att de nya väderskydden ska vara på plats vid kommunens samtliga motionsslingor och utegym samt de två föreningsdrivna motionsanläggningarna och padelbanorna i Påskallavik och Misterhult.
– Vi är väldigt glada och tacksamma över det här samverkansprojektet mellan Scania och Oskarshamns kommun. De nya väderskydden är en fortsättning av vårt arbete att skapa tryggare och mer komfortabla miljöer vid våra utomhusanläggningar, säger han.

Totalt 13 av Scanias tidigare rökkurer har fått ett nytt liv som väderskydd vid kommunens motionsslingor och utegym. Anläggningschef Olof ­Eriksson på fritidskontoret och gruppchef Per-Ola Svensson från Scania ser stora hälsofördelar med samarbetet som även bidrar till att öka tryggheten för kommunens motionärer.

Lysande uppdatering

Som Stadsmagasinet tidigare uppmärksammat har fritidskontoret under de senaste åren uppdaterat de fem kommunala motionsspåren med bland annat ny och energieffektiv LED-belysning.
– För att motionsspåren ska kunna nyttjas alla tider på dygnet är den nya belysningen även tänd på nätterna. Med tryggare och säkrare anläggningar får vi fler motionärer som använder dem, framhåller Olof Eriksson.

Därför var det ingen större tvekan när fritidskontoret fick frågan från Scania om att ta över deras uttjänta rökkurer.
– Den 10 januari i år blev Scania Oskarshamn en rökfri arbetsplats. I och med det tog vi beslut om att flytta ut alla rökkurer utanför vårt område och hade då 13 kurer som vi inte hade någon användning för.

Efter att ha varit i kontakt med olika föreningar blev jag hänvisad till fritidskontoret och kontaktade Olof. På den vägen är det, berättar gruppchef Per-Ola Svensson som jobbar inom projektsupport på Scania.

Smultronställen med inglasning

Efter att de tidigare rökkurerna städats och sanerats har de även, med hjälp av kommunikationsbyrån KrePart, försetts med information om en rad olika smultronställen för en aktiv fritid i kommunen samt en kort historik om väderskyddens bakgrund.
– De få befintliga väderskydd som vi tidigare haft har varit i dåligt skick. Dessutom har de varit mörka och slutna. De nya glasade kurerna är både betydligt fräschare och tryggare med fri sikt runt om. Det känns väldigt bra på alla sätt, konstaterar Olof Eriksson och Per-Ola Svensson nickar instämmande.
– Samarbetet som innebär att våra gamla rökkurer skänks och kommer till nytta på detta sätt skapar värde både för det lokala samhället och för våra anställda. Friskvård är viktigt, säger han.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist


VÄDERSKYDD MED HISTORIA

Fritidskontorets nya väderskydd är ­ursprungligen byggda som busskurer. De köptes in av Scania Oskarshamn 2015 för att tjänstgöra som rökkurer på området.

När nya regler angående rökning togs i bruk i januari 2021 och kurerna flyttades utanför området blev dessa 13 kurer överflödiga. Från informationen på väderskydden:

”Denna kur har haft ett liv före detta. I hälsans tecken har den omvandlats från att vara en frizon för rökare, till att bli en främjare av rörelse. Till­sammans med tolv andra kurer har den fått ett nytt liv längs med ­kommunens motionsspår. En gåva från Scania Oskarshamn som ­skänker dig tak över huvudet. Låt den bli en hjälp i din hälsosamma framtid, som skydd från väder och vind.”


 

Lysande satsning för säker motion

Efter tio år sluter Fritidskontoret cirkeln. Havslätt är det sista av kommunens fem motionsspår som nu uppdateras med ny och energieffektiv LED-­belysning. Det var också här som upprustningen inleddes i samband med att Havslätts Friluftsområde skapades 2011.

Anläggningschef Olof Eriksson kan stolt konstatera att Fritidskontoret har följt sin vision genom åren och gjort kommunens anläggningar såväl tillgängligare och tryggare som säkrare och mera miljöanpassade.

– När den stora upprustningen av Havslätts Friluftsområde gjordes 2011 väcktes tankarna kring hur vi skulle kunna gå vidare med övriga motionsanläggningar. 2015 gjordes en utredning kring vad som krävdes för att skapa hållbara lösningar för framtiden. Och nu är vi snart i mål med mycket bra resultat, framhåller han nöjt.

I likhet med förra årets upprustning av motionsspåret i Kristineberg är det Vattenfall Services som utför arbetet. Ett 90-tal kreosotimpregnerade belysningsstolpar av trä håller som bäst på att bytas ut. 

 

De ersätts av nya stolpar av komposit som ger ett väldigt litet miljöavtryck i produktionen och även smälter väl in i miljön. Samtidigt byts befintliga armaturer ut mot ny energisnål LED-belysning. Dessutom har man valt att använda hängkablar mellan stolparna istället för att gräva ned dem.

– Det innebär att vi inte behöver göra mer åverkan i naturen än nödvändigt. Det är i stort sett bara runt själva stolparna som vi har behövt gräva, förklarar projektledare Kevin Hanaholm från Vattenfall Services.

För att motionsspåren ska kunna nyttjas alla tider på dygnet är den nya belysningen även tänd på nätterna. Med hjälp av så kallad nattsänkning av de energisnåla armaturerna beräknas energiåtgången bara vara en fjärdedel jämfört med den gamla belysningen.

– Det ligger helt i linje med våra planer. Med tryggare och säkrare, samt även energieffektivare och mera miljöanpassade, anläggningar får vi flera motionärer som använder dem. Efter att Havslätts Friluftsområde gjordes i ordning 2011 dubblerades nyttjandet. I dag är det fyra, fem gånger flera som använder våra anläggningar, betonar Olof Eriksson.

I september beräknas den nya belysningen vid Havslätt vara i drift.

 

 

Ökad trygghet för motionärer

Den nya och effektiva belysningen vid kommunens motionsspår är en viktig del för att öka tryggheten för ­motionärerna.

Olof Eriksson framhåller att den nya belysningen är ljusstarkare och inte heller bländar motionärerna. Dessutom finns flera armaturer på stolparna med belysning åt olika håll i anslutning ­anläggningarnas gym och grillplatser.

– Vi jobbar även på andra sätt för att öka tryggheten för de som ­använder våra uteanläggningar. Bland annat ­genom att röja längs spåren för att skapa långa siktlinjer.

 

Att kunna erbjuda flera olika aktiviteter i anslutning till ­anläggningarna bidrar också till att locka flera ­besökare som i sin tur skapar trygghet för ­varandra.

– Ett tips till de motionärer som av någon anledning känner sig ­otrygga i våra motionsspår är att springa i motsatt riktning än vad som anges. Då möter man hela tiden andra personer som rör sig i spåret och ­du behöver inte känna dig lika ensam, säger Olof Eriksson.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Fullt upp för arenachefen

Höstens aktiviteter är i full gång.
För anläggnings- och arenachef Olof Eriksson och hans kollegor på Fritid Oskarshamn är det också full fart för att kunna tillgodose behovet av olika typer av anläggningar och lokaler.

Är det några nyheter på gång när det gäller Fritid Oskarshamns anläggningar?
– Oj, vi har otroligt mycket på gång! Under hösten monterar vi elljus på motionsspåren i Påskallavik, Fårbo och Kristdala. Vi grusar även alla tre spåren och de får nya avstånds- skyltar i ek. I Påskallavik har vi även byggt ett utegym vid elljusspårets start. Under vintern ska vi även byta våra rutschbanor i simhallen. Ett otroligt spännande projekt! Sedan inviger vi också vår nya boulehall inom kort.

Vilken typ av anläggningar och/eller lokaler efterfrågas mest i kommunen?
– Vi ser en fortsatt stark trend att träna utomhus, i grupp eller ensam. Så efterfrågan på exempelvis utegym och elljusspår är stor. Vi ser även en ökande efterfrågan gällande skate och BMX. Sen har vi alltid hög efterfrågan på träningstider och matchtider i våra fullstora sporthallar och i ishallen.

Hur jobbar ni långsiktigt med detta?
– Just nu monterar vi nya elljus på flertalet motionsspår och vi arbetar vidare med att även de mindre orterna ska få tillgång till elljus och utegym. Vi har även ett nära samarbete med en förening som har byggt OCR-banan längs Kristinebergs elljusspår. Innan vintern utökar vi även ytan för skate i Kikebodalen.

Vilka anläggningar nyttjar du själv mest i kommunen?
– Min dotter Moa spelar fotboll, så vi spenderar en del tid i Kikebodalen. Ibland tar hon sina inlines dit så då passar vi på att träna och trixa lite på skatebanan. Tar vi cykeln så blir det ett varv eller två på BMX-banan. Moa går även på Kalle Hopp så hon är lite överallt och testar olika sporter. Dottern Isa går på simskola så det blir minst ett besök per vecka i simhallen. Min sambo Louise springer mycket och gärna, hon nöter mest asfalt, men ibland blir det något av elljusspåren för henne. För egen del så tränar jag gärna på utegym, bäst är det när det är riktigt kallt ute!

Finns det någon typ av fritidsanläggning du personligen saknar i Oskarshamn?
– Personligen så saknar inte jag och min familj något specifikt. Jag växte upp i en by där frågan var när man skulle börja spela fotboll – för det fanns helt enkelt inget annat att välja på. Mina barn har lyxen att kunna testa olika sporter och idrotter.

Text och foto: Mikael Bergkvist

OLOF ERIKSSON
Ålder: 34
Bor: Radhus i Kristineberg
Familj: Sambo Louise samt döttrarna Moa, 7 år, och Isa, 5 år
Jobbar som: Anläggnings- och arenachef på Fritidskontoret
Gör på fritiden: Livspusslet med två barn