Inlägg

Väl sammanfogade murare

Utsikten över Kalmarsund är hänförande. Men närheten till havet – med allt vad det ­innebär – sätter också husets fasad på hårda prov.
– Murade och välputsade väggar ger ett bra och nästintill underhållsfritt skydd. Då står huset emot väder och vind under lång tid, konstaterar Klaus Riikonen på Murspecialisten.

Klaus om någon borde veta. Han har jobbat som murare ända sedan han slutade skolan 1989. Sedan 17 år tillbaka driver han Murspecialisten i Oskarshamn AB. Ett traditionellt murarföretag med ett innovativt och omfattande utbud av tjänster och kompetenser.

– Att vi utför så många olika typer av arbeten gör oss lite ovanliga i branschen. Det kan vara allt i från att kakla ett badrum till att mura en skorsten. Vi bygger även egen ställning vid behov, förklarar Klaus och Daniel Silverå Ejneby nickar instämmande.

Han började som lärling i företaget för åtta år sedan och är nu Klaus högra hand. Under årens lopp har de blivit ett väl samspelt murarpar som kompletterar varandra.

– Vi jobbar väldigt bra tillsammans. Effektivt, noggrant och snabbt. Vid behov, och större jobb, har vi även ett antal duktiga partners som vi samarbetar med, betonar Klaus.

Klaus Riikonen.

Litet underhåll

Att mura hela hus hör inte till de vanligast förekommande jobben. Av både tradition och genom tillgången till materiel väljer de flesta fortfarande att bygga trähus i den här delen av landet. Klaus och Daniel betonar dock en rad fördelar med stenhus: fuktsäkert, klimatsmart, ljudisolerat, brandsäkert, hållbart och energisnålt.

– Ett murat och putsat hus enligt konstens alla regler kräver dessutom minimalt med underhåll. Om det är rätt gjort så klarar sig ett stenhus i generationer, säger de.

Men förr eller senare måste även putsade väggar underhållas. Tillvägagångsättet är ungefär detsamma som vid nybyggnation. Ofta avlägsnas bara gammal lös puts innan eventuell tilläggsisolering, armering och påföring av nytt genomfärgat putsbruk i efterfrågad kulör.

– Är fasaden tidigare renoverad med någon form av plastfärg öppnar vi även upp så att huset kan andas.

Daniel Silverå Ejneby.

Tillverkning av skorstenar

Vid sidan av murning och putsning av väggar och fasader har Murspecialisten även stor kunskap kring såväl renovering som nytillverkning av murade skorstenar.

– Vi gör allt när det gäller skorstenar. Dessutom kan vi även göra öppna spisar och montera kaminer, framhåller Klaus och tar även kakel och klinker som exempel på ytterligare ett stort kompetensområde för Murspecialisten.

– Inom kakel och klinker utför vi också de allra flesta typer av jobb – i såväl våtrum som övriga utrymmen. Vi är dessutom certifierade av branschorganisationen BKR.

Klaus och Daniel betonar fördelarna med att anlita Murspecialisten när det gäller allt inom mur och puts.

– Med vår gedigna erfarenhet och omfattande kunskap kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster och även totalentreprenader som underlättar för kunden. Med Murspecialisten behöver man bara en kontakt, säger de.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

En välputsad fasad är inte bara vacker. Den bidrar också till att ge huset ett långvarigt skydd.

Exempel på Murspecialistens tjänster

• Murningsarbeten

• Fasadputsning

• Skorstensrenovering

• Murning av skorstenar

• Öppna spisar

• Kakel, klinker, flytspackling

Läs mer på www.murspecialisten.nu