Inlägg

Efterlängtad mötesplats för musiker

En förutsättning för blivande musiker är tillgång till bra och funktionella instrument.
Sedan 1985 är Musica Blåsexperten en av Sveriges större uthyrningsbutiker för blåsinstrument. I dag finns även en mer komplett musikaffär med försäljning över disk.

Musikern, tidigare estet­eleven och numera Musicas butiksanställde Kalle Ahlqvist tar dagligen emot kunder i butiken vid Ringplatsen och uppskattar att det återigen finns en fysisk musikaffär i Oskarshamn.
– Det är nästan som en mötesplats där man pratar musik, provar och testspelar olika instrument.
Musicas ägare, Leif Camnerin och Hans Larsson, nickar instämmande.
– Vi bjuder även på kaffe om någon är sugen, säger de leende och tillägger att ett viktigt syfte med butiken är att vara just ett ställe där intresserade kan pröva sig fram till det rätta köpet sam­tidigt som man får hjälp och goda råd.
Både Leif och Hans är erfarna musi­ker med goda insikter kring vikten av tillgång på bra instrument för att kun­na lära sig att spela och utvecklas. När de startade verksamheten i mitten av 1980-­talet fanns det förvisso krångliga hyreslösningar med leasing.
– Vill man börja spela ska det vara enkelt och inte så kostsamt. Vi tog fram ett koncept för uthyrning av blåsinstru­ment som framför allt vänder sig till elever i musikskolan. Det blev snabbt populärt över hela Sverige. Samtidigt sålde vi och även reparerade olika typer blåsinstrument, förklarar Hans.
Från att ha börjat i Leifs källare flyttade Musica Blåsexperten in hos Ljungs Musik och sedan vidare till musikaffären på Hamngatan som ett komplement till övrigt utbud.
– Efter att musikaffären på Hamn­gatan lagt ner fick vi möjlighet att så småningom flytta in i ett hörn hos Audio Video på Ringplatsen där vi förutom blåsinstrument även hade ett visst sortiment av olika musiktillbehör som strängar och liknande, berättar Leif Camnerin.
När de plötsligt fick tillgång till hela butiken under hösten 2016 bestämde sig ägarna Leif och Hans för att satsa fullt ut med målsättningen att bli en komplett musikaffär.
– Oskarshamn är en musikkommun och då behövs en musikaffär. Vi samar­betar med en rad olika leverantörer av både instrument och tillbehör. Utrym­met är fortfarande begränsat, men det som inte får plats i butiken tar vi snabbt hem. Här finns alla möjligheter och vi kommer fortsätta att utveckla verksamheten, framhåller de.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist