Inlägg

Lyckat projekt gav kyrkan nytt hus

En etapp blev två. Som så småningom blev Kyrkans hus. 
PGJ Bygg AB inledde arbetet med att omvandla det före detta tingshuset redan 2014 och kan med facit i hand summera ett mycket lyckat projekt.

Snickaren Mats Nieminen tillsammans med Jonas Harrysson och Tobias Brink på PGJ Bygg AB i det nya köket i Kyrkans hus.

Inledningsvis handlade det om att göra i ordning våningsplan tre för Previas verksamhet, våningsplan ett och två för kyrkans verksamhet samt byta tak och fönster i hela byggnaden.
– I samband med att tingsrätten skulle flytta blev det en andra etapp och då fick vi i uppdrag av Oskarshamns Församling att bygga om de före detta tingssalarna samt det tidigare arkivet i sutterängplan, berättar Jonas Harryson som äger och driver PGJ Bygg AB tillsammans med Tobias Brink.
Att bland annat länsstyrelsen och länsmuseet hade en del synpunkter kring förändringar av det före detta tingshuset med sin tidstypiska 60-talsarkitektur medförde en del utmaningar för PGJ Bygg AB.
– Vi var bland annat tvungna att bevara så mycket som möjligt av det ursprungliga furutaket i tingssalen. När vi bytte från enkeldörr till dubbeldörrar var kravet att ersättningsdörrarna skulle vara likvärdiga i samma material. Dessutom var vi tvungna att göra den bredare dörröppningen med samma utformning som tidigare, förklarar Tobias Brink.
En utanpåliggande hiss som kläddes in i samma tegelmaterial som övriga bygganden och sedan integrerades med de tre våningsplanen hörde till de större ingreppen. I övrigt beskriver Jonas Harryson projektets båda etapper som ett relativt omfattande ombyggnadsjobb som löpte på utan några större komplikationer.
– PGJ hade även samordningsansvaret för övriga entreprenörer och i snitt hade vi ett 20-tal hantverkare på plats under arbetets gång.
De båda ägarna framhåller Kyrkans hus som ett typiskt åtagande för PGJ Bygg AB.
– Det är den här typen av projekt som vi i huvudsak sysslar med. Det är både roligt och utvecklande med entreprenader som medför helhetsansvar och där vi kan bidra med vår kompetens i nära samarbete med kunden, säger Jonas Harryson och Tobias Brink.

Säkrade barnverksamheten

Med en omfattande ytskiktsrenovering säkrade PGJ Bygg AB den uppskattade barnverksamheten i Kolbergakyrkan. 

Sång och lek har under många år lockat de yngre förmågorna till Kolbergakyrkan och varit ett mycket uppskattat inslag i församlingens verksamhet. Det flitiga användandet av källarlokalerna har i sin tur satt sina spår och inför sommaruppehållet 2016 var det dags för en omfattande renovering.
– Det handlade framför allt om att renovera och byta alla ytskikt. Vi lade bland annat ny golvbeläggning, bytte undertak och målade. Dessutom gjorde vi om och totalrenoverade toaletterna och personalköket, berättar Jonas Harrysson.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

DET HÄR ÄR PGJ BYGG AB 

PGJ Bygg AB startades av P-G Pettersson och Jonas Harrysson 2008. Bolaget förvärvade byggrörelsen av Byggnadsfirma Nils Persson AB, med anor från 1907, och bygger nu vidare på och utvecklar den verksamheten.
Vid halvårsskiftet 2012 gick Tobias Brink in som delägare hos PGJ Bygg AB och bidrog ytterligare till utvecklingen med sin tidigare erfarenhet som platschef i såväl stora som små projekt.
Företaget består idag av cirka 20 anställda som genom sitt engagemang och sin yrkeskunskap gör företaget konkurrenskraftigt och utvecklande. Kontoret finns i Oskarshamn och det geografiska arbetsområdet sträcker sig i huvudsak över mellersta och norra Kalmar län.
PGJ Bygg AB ägs av Jonas Harrysson och Tobias Brink.

AKTUELLA PROJEKT 
Om- och tillbyggnad av COOP Extra i Oskarshamn
Tillbyggnad av ny butiksyta på ca 1350 kvm. Del av befintlig butiksyta ger plats för nya butiker. Projektet genomförs på totalentreprenad åt Konsumentföreningen Oskarshamn och beräknas vara klart under 2018.
Om- och tillbyggnad av äldreboende kv Nätet i Västervik
Om- och tillbyggnationen omfattar kontor samt omklädningsrum för personalen. Tillbyggnaden omfattar även ett nytt storkök samt en inglasad atriumgård. Projektet är en generalentreprenad åt Västerviks Bostads AB och beräknas vara klart i mars 2018.
Tillbyggnad av 20 lägenheter på Mogården i Högsby, Etapp 2
Tillbyggnaden omfattar 20 lägenheter med tillhörande gemensamhets- och personalutrymmen på äldreboendet Mogården. Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad samt nybyggnation. Projektet är en totalentreprenad där Riksbyggen är beställare och beräknas vara klart våren 2018.