Inlägg

Mot framtiden med nytt namn

Oskarshamns kommun är sprängfylld av driftiga ­företagare. Ludvig & Co, tidigare LRF-konsult, vill hjälpa dem att bli framgångsrika. Samtidigt är ambitionen att själva växa och bli större.
– Namnbytet kommer att lyfta oss, säger Göran Persson, kontorschef i Oskarshamn. 

Ludvig & Co? Jo, det syftar på företagets grundare Ludvig Nanneson. Han startade Driftsbyrån, som det hette då, redan 1918 och var chef fram till 1946. Det nya namnet, Ludvig & Co, är inte bara en hyllning till ­honom, utan också till de 1 400 ­anställda som utgör ”Co”.

– Namnet signalerar att det finns en historia som ger tyngd åt det vi gör. Detta är ett företag som har varit med om mycket och som står stadigt även i oroliga tider, säger Göran Persson.

Göran Persson är kontorschef på Ludvig & Co i Oskarshamn.

Lokal förankring

Ludvig & Co gör en poäng av att finnas där kunderna finns och kallar sig Sveriges närmaste rådgivningsföretag. Bara i Kalmar län finns inte mindre än nio kontor och hela 100 anställda. 

– Närheten till kunden bidrar till att skapa och förmedla trygghet. Det är familjärt och trivsamt när vi har möten. Det är precis så vi vill ha det, säger Göran Persson. 

Bred kompetens

Företaget går in i 2020-talet med nytt namn, hög grad av ­digitalisering och ett brett utbud. Ludvig & Co erbjuder tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. 

– Vi kan mer än vad gemene man kanske tror. Vi har sett till att ­samla på oss kompetens som kommer ­kunderna till godo, vilket möjliggör för våra kunder att ägna sig åt det som de är bäst på, säger Göran Persson. 

Förstaval bland småföretagare

Att verka för småföretagarnas bästa – det är devisen för Ludvig & Co. Målgruppen är företag med upp till 50 anställda inom alla branscher. 

– Vi vill vara det naturliga valet för alla småföretag. Vi ser det som vår uppgift att skapa framgångsrika företagare och vi har verktygen för att göra det. Traditionellt har Ludvig & Co haft sin bas i de gröna näringarna, men vi vill ­betona att vi besitter bred kompetens för alla näringar och branscher. 

 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Det Säkra före det osäkra

Under 20 år har de varit det personliga och flexibla alternativet. Som fristående finansiell rådgivare och
förmedlare av livförsäkringar utgår Säkra i Oskarshamn alltid från den enskilda kundens önskemål och intressen.

Roger Leek, som driver 20­-års­jubilerande Säkra i Oskars­hamn tillsammans med Jonas Andersson och Susanne Emilsson, ser en rad fördelar i att vara en fristående aktör när det gäller allt från kapitalplacering till förmedling av pensioner och livförsäkringar.
– Vi har inga egna intressen och kan fritt jämföra och välja mellan olika bankers, fond­ och försäkrings­bolags produkter för att tillgodose våra kunders önskemål. Varje kund är unik och det ger oss större valfrihet och flexibilitet att ta fram passande lösningar, förklarar han och betonar samtidigt att samtliga Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare arbetar enligt samma regler som exempelvis bankerna och är godkända av Finansinspektionen, registrerade hos Bolagsverket.
– Kraven är minst lika höga på oss. Men som fristående aktör gäller det att vi är ännu mer på tå och ständigt öppna för nya trender på marknaden. Våra kunder vänder sig till Säkra för att få individuella analyser och goda råd för ökad avkastning på placerat kapital och trygga pensionslösningar. Då gäller det för oss att alltid kunna leverera, fram­håller Susanne Emilsson med instäm­mande nickar från sina kollegor.

Lång erfarenhet

Jonas Andersson, Susanne Emilsson och Roger Leek på 20-årsjubilerande Säkra i Oskarshamn levererar individuella analyser och goda råd för ökad avkastning och trygga pensionslösningar.

Något som ytterligare borgar för detta är den långa och gedigna erfarenhet inom finansiell rådgivning och försäkringsförmedling som finns hos trion i Oskarshamn. Säkra har varit verksamma lokalt sedan år 2000 och byggt upp en omfattande och nöjd kundkrets av såväl privatpersoner som små och medelstora företag i regionen.
– En viktig framgångsfaktor är vår tillgänglighet. Vi tror på vikten av att alltid bjuda till lite extra för att hitta bästa möjliga lösning på alla plan för den enskilde kunden. Vi tror också på det personliga mötet samtidigt som vi ligger i framkant när det gäller digitala tjänster för att underlätta och spara tid för våra kunder.

Sedan 1985 är Säkra en av Sveriges främsta och ledande kedjor av pensions-­ och försäkringsspecialister samt finansiella rådgivare. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige. De totalt cirka 250 medarbetarna är specialiserade inom olika områden och branscher.
– Det är en trygghet för både oss och våra kunder att ha tillgång till all den kompetens och erfarenhet som finns inom en så stor organisation. Det är i många fall också en nödvändighet för att ha möjlighet att följa och efterleva branschens regelverk, säger Jonas Andersson.

Öppet hus

En av Säkras främsta styrkor är att kunna måla lösningar med en bred palett. För att visa såväl nya som gamla kunder den breda produkt­portföljen välkomnar de till öppet hus den 18 mars i lokalerna på Verkstadsgatan.
– Det handlar om ett förutsätt­ningslöst möte där vi berättar mer om vad Säkra kan erbjuda i både stort och smått. Det är också ett tillfälle för oss att träffa våra kunder under trevliga och lättsamma former, förklarar Roger Leek, Jonas Andersson och Susanne Emilsson.

Utvecklas ständigt

Den 22 april arrangerar Säkra en fondträff på Oskarshamns Folkhögskola. Representanter från Lannebo Fonder, Carnegie Fonder och Garantum Fondkommission kommer bland annat att prata om trender och nyheter.
– Det är en spännande helkväll för alla som vill ha råd och tips kring sina framtida placeringar. Intresset är stort och det gäller att anmäla sig till oss så fort som möjligt.

Under jubileumsåret kommer Säkra i Oskarshamn att stärka verksamheten ytterligare.
– Vi utvecklas ständigt och står väl rustade för framtiden, betonar de tre medarbetarna.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist