Inlägg

Screentryck i andra generationen

Under 35 år har de gjort (av)tryck i de flesta sammanhang och situationer.
Skyltar, flaggor och bildekorer är bara några exempel ur familjeföretaget Screengruppens breda repertoar.

Robert och Robert på uppdrag. Anställde Robert Svensson och Screengruppens ägare Robert Stigamo håller på att färdigställa stripningen av ytterligare en lastbil.

Numera är det Robert Stigamo som för familjetraditionen vidare. För tre år sedan flyttade han det anrika screentryckeriet från de ursprungliga lokalerna i Åsaområdet till en ny och mer ändamålsenlig byggnad på Jugnergatan.
– Fast egentligen inledde pappa Hardy verksamheten redan hemma i källaren när vi bodde ute i Saltvik. Det var när mamma tyckte att han inkräktade för mycket på utrymmet i tvättstugan som han var tvungen att flytta tryckeriet, berättar Robert leende.
Sedan dess har verksamheten utvecklats åt alla håll och kanter även om grundidén är densamma nu som då. Datoriseringen både förenklade och bidrog till mera avancerad produktion.
– Tidigare fick vi exempelvis först skriva ut och tejpa upp våra större dekaler innan vi kunde skära ut formen för hand. Det är betydligt enklare och smidigare i dag, förklarar Robert.
Just dekaler för stripning av fordon utgör en stor del av Screengruppens nuvarande verksamhet. I de nya lokalerna finns utrymme att stripa bland annat personbilar och andra fordon av motsvarande storlek.
– När det gäller lastbilar och bussar gör vi ofta stripningen ute hos kunden eller hyr in oss i lämpliga lokaler för detta.
Inom skyltverksamheten hör Scania och SAFT till företagets största kunder med bland annat speciella whiteboard- tavlor/skyltar. Robert framhåller även Screengruppen som en stor leverantör av skyltar till olika idrottsarenor i kommunen.
– Vi har till exempel levererat den absoluta merparten av de reklamskyltar som finns i Be-Ge Hockeycenter, säger han.
Större flaggor och vepor är en annan nischprodukt för Screengruppen.
– Vi gör egentligen det mesta inom reklamtryck förutom rena pappersprodukter som broschyrer och tidningar, förklarar Robert.
Till sin hjälp har han ytterligare två anställda samt pappa Hardy som hoppar in vid behov trots att han är pensionär sedan många år tillbaka.
– En av våra främsta styrkor är just den långa erfarenhet och rutin som finns inom företaget!

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm