Inlägg

Efterlängtad bussflytt

Buss och tåg – på ett och samma ställe. Kan det bli smidigare? Den 11 december flyttar nuvarande resecentrum i Oskarshamns centrum ner till järnvägsstationen.

– Allt sker i samband med vårt tidtabellsskifte samma dag. Totalt blir det sex nya hållplatslägen vid stationen samt ytterligare två när hållplats Skeppsbron döps om till Oskarshamn station, säger Dennis Larsson, trafikplanerare på Kalmar Länstrafik, KLT.
Sedan tidigare går också flertalet tågturer med Kustpilen från stationen och med bara ett stenkast till Gotlandsterminalen, blir Oskarshamn station en knutpunkt med många olika sätt att resa till och från Oskarshamn.
– Helheten blir jättebra. Det finns en vinning med att samla allt på samma ställe, säger Dennis Larsson.
Samtidigt rivs gamla resecentrum för att i stället bli runt 100 parkeringsplatser. Två nya stora busshållplatser byggs åt vardera håll utmed Södra Långgatan. Dessa får namnet Oskarshamn centrum.
– Det kommer alltså fortfarande att gå bussar via centrum, förklarar Dennis Larsson.
Specialbusslinjen mellan gamla resecentrum och stationen behövs inte längre och försvinner för gott. De flesta andra linjer kommer att trafikera Oskarshamn station, vilket innebär något ändrade turer för busslinjerna 701, 702 och 703.
– Det är inte ofta tidtabellsskiftet även omfattar en flytt av en stor knutpunkt. Känns väldigt spännande framöver, säger Dennis Larsson.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: KLT