Inlägg

Professionellt stöd för studier

Kvalitetstid för läxläsning. Sannas läxhjälp erbjuder individanpassade lektioner till elever som vill nå bättre resultat i skolarbetet.

Bakom det nystartade läxhjälpsföretaget står Susanne Tvingsjö. I en friggebod hemma på tomten i Kolberga tar hon emot elever som av olika anledningar behöver hjälp med läxläsning och studieteknik.

– Jag har jobbat som lärare i 25 år och älskar att undervisa och se barn utvecklas. Under årens lopp har jag samlat på mig mängder av erfarenhet och kunskap som jag kan dra stor nytta av i arbetet med läxhjälp i mitt eget företag, framhåller hon.

Alla ämnen

Verksamheten omfattar alla ämnen från förskoleklass till årskurs 3 samt svenska, SO och idrott i årskurs 1 till 7.

– När det gäller övriga ämnen tar jag gärna emot förfrågan och för en dialog kring vad det gäller mera specifikt.

Susanne betonar att hon är ensam om att erbjuda dessa tjänster med fysiska möten i Oskarshamn och att varje lektion handlar om 50 minuters kvalitetstid med fullt fokus på det aktuella ämnet.

– Här finns inga störningsmoment som kan distrahera inlärningen. Föräldrar får inte heller närvara under lektionerna, förklarar hon.

Läxhjälpen kan både ges vid ett enskilt tillfälle inför prov eller mera regelbundet för exempelvis läsinlärning. Bokning görs via hemsida, e-post eller telefon.

– Jag är väldigt flexibel när det gäller tider. Eftersom många ungdomar har mycket aktiviteter i veckorna är jag tillgänglig under exempelvis fredagseftermiddagar och söndagskvällar.

Efter 25 år som lärare har Susanne Tvingsjö startat företaget Sannas läxhjälp som erbjuder anpassade lektioner till elever som vill nå bättre skolresultat. Här hjälper hon tioåriga Lukas Persson med läxorna.

Möjlighet att utvecklas

Liknande läxhjälpsverksamhet finns i större städer och Susanne hoppas att föräldrarna ska inse vilka möjligheter det innebär för deras barn att utvecklas ytterligare i skolarbetet.

– Om barnet av någon anledning halkar efter eller behöver lite extra hjälp ska man inte vänta för länge.
Det räcker ofta med en knuff i rätt riktning och riktat stöd för att nå bättre -resultat och bli mera motiverad, säger hon.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Sannas läxhjälp 

Vänder sig till elever som…

…behöver hjälp i vilket ämne som helst
(åk 1-3).

…behöver grundläggande språklig träning såsom rim, ramsor och ordlekar för att öka den språkliga medvetenheten (förskoleklass). 

…behöver hjälp i svenska och SO-ämnen; geografi, historia, samhällskunskap och religion (åk 4-7). 

…läser nybörjarspråk, engelska och tyska. 

…behöver allmän träning i svenska språket, om man inte har det som modersmål.

…vill läsa på inför prov.

…vill ha hjälp med studietekniken.

…behöver öka sitt läsintresse och ­uthållighet.

Mer info på www.sannasläxhjälp.se