Inlägg

Omtyckt ekonomiskt kretslopp

Ett gemensamt samhälls­engagemang som gör skillnad – på riktigt. Det nära samarbetet mellan Sparbanksstiftelsen Kronan och Swedbank i Oskarshamn har gett utdelning på många sätt. Bland annat genom ekonomiska bidrag till lokala föreningar.

Många känner inte till att det går att söka bidrag via Sparbanksstiftelsen Kronan, som är en av ägarna till Swedbank. Tillsammans har vi möjlighet att dela ut bidrag för olika ändamål i vårt verksamhetsområde som består av 16 kommuner, däribland Oskarshamn. Vi är engagerade i frågor som rör ungdomar, utbildning och näringsliv, säger Lars Ekman, vd för Sparbanksstiftelsen Kronan. 

Något som också går hand i hand med Swedbanks värdegrunder. Anna Erlandsson, chef för Swedbank i Oskarshamn och Hultsfred, uppskattar samhällsengagemanget hos styrelsen i sparbanksstiftelsen eftersom det går helt i linje med hur banken arbetar.

– Det är fantastiskt att vi kan samarbeta med våra ägare på det här viset. De nöjer sig inte med att bara vara ägare, de vill jobba tillsammans med oss för att driva samhällsutvecklingen framåt. Att göra den här resan tillsammans med dem är en stor styrka, säger hon.

Funnits i över 30 år

Sparbanksstiftelsen startades för drygt 30 år sedan, år 1991. Då fanns inte Swedbank, utan den regionala Sparbanken Kronan som bland annat Oskarshamns sparbank uppgått i. Tanken från början var att Sparbanksstiftelsen Kronan skulle äga denna storbank, men på grund av dåvarande finanskris tvingades alla regionala sparbanker att bli en enda, stor nationell sparbank – nuvarande Swedbank. 

– Vi är fortfarande ägare men det ser ut på ett annat sätt i dag. Det finns ett flertal sparbanksstiftelser i Sverige och tillsammans är vi den femte största ägaren av Swedbank med runt fyra procent. Syftet med stiftelsen är framför allt att äga banken och därigenom verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas, men även att dela ut bidrag från utdelningen av våra Swedbank-aktier. Det blir som ett kretslopp där pengarna kommer till nytta i samhället, berättar Lars Ekman.

Faktum är att alla föreningar och organisationer som inte är politiskt eller religiöst bundna kan söka bidrag från Lokal Pott genom Sparbanksstiftelsen Kronan.  

– Jag har under min tid som företagsrådgivare på Swedbank i Hultsfred delat ut många av dessa bidrag och det är klart det blir en stolthet bland medarbetarna att pengarna kommer tillbaka till samhället, säger Anna Erlandsson och fortsätter:

– Jag är själv aktiv i Friluftsfrämjandet Mörlunda och vet hur tufft det kan vara i föreningslivet. Det finns otroligt mycket drivkraft i samhället, men det gäller att få till resurserna. Ibland krävs det många tusenlappar för att genomföra projekten. Det är då Sparbanksstiftelsen Kronans bidrag kommer väl till pass, tipsar hon.

Ansökan om Lokal Pott görs via hemsidan: sparbanksstiftelsenkronan.se/ansokan. De områden stiftelsen beviljar bidrag till är näringsliv, utbildning, forskning, idrott eller kultur. Det är inget krav att föreningen eller organisationen är kund i Swedbank men det ses gärna att sökande är eller avser att bli kund i banken.

 

Martin Åkerberg uppmanar alla föreningar som har behov av extra ekonomiskt tillskott att söka Lokal Pott. ”I IK Oskarshamn bidrog Lokal Pott till att vi kunde starta satsningen på dam- och tjejhockey”, berättar han. På bilden syns också Anna Erlandsson på Swedbank.

Lokal Pott stärker utvecklingen

Med gedigen bakgrund inom ­föreningslivet är han väl med­veten om vad ett extra ­ekonomiskt tillskott kan inne­bära för  organisationer och andra ­verksamheter. 

IK Oskarshamns tidigare klubbchef Martin Åkerberg är sedan något år tillbaka ledamot i styrelsen för Sparbanksstiftelsen Kronan. Med sin föreningsbakgrund är han särskilt entusiastisk över stiftelsens samhällsengagemang Lokal Pott.

– Det ligger helt i linje med våra stadgar att gagna samhälls-utvecklingen på olika sätt. Av erfarenhet vet jag vilken nytta ett extra ekonomiskt bidrag kan göra – inte minst för mindre föreningar och organisationer. I IK Oskarshamn bidrog Lokal Pott till att vi kunde starta satsningen på dam- och tjejhockey, förklarar han.

Ökad pott

Syftet med Lokal Pott är att stimulera föreningar och organisationer inom stiftelsens verksamhetsområde och samtidigt hjälpa till att stärka Swedbanks lokala förankring. 

– En stor nyhet för i år är att potten ökar från 2,6 till 3,3 miljoner kronor. Pengarna fördelas sedan procentuellt efter storleken på de totalt 16 kommuner som ingår verksamhetsområdet.

För Oskarshamns del innebär det att det i år kommer att delas ut sammanlagt 165 000 kronor. Martin Åkerberg uppmanar alla föreningar som har behov av extra ekonomiskt tillskott att söka Lokal Pott.

– Våra lokalt förtroendevalda, Jan Hardebrant och Yvonne Bergvall, går igenom alla ansökningar med motiveringar och bestämmer hur potten ska fördelas. Tittar man på förra årets fördelning ser man att det är vitt skilda verksamheter med olika projekt som fick ta del av bidraget, vilket är jättekul.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Sparbanksstiftelsen Kronans pott i Oskarshamn 2022:

• Oskarshamns Motorsportklubb: 10 000 kronor

• Oskarshamns padelklubb: 10 000 kronor

• Tjuståsa byalag: 10 000 kronor

• Frisbeeföreningen Blåkulla: 18 000 kronor

• Museiföreningen Hård Klang: 20 000 kronor

• Klintemåla byalag: 32 000 kronor

• Oskarshamns Teatersällskap: 40 000 kronor