Inlägg

En höst fylld av möten och evenemang

Efter ett och ett halvt år av restriktioner och begränsad service ser Oskarshamns bibliotek fram emot att åter­igen kunna gå för fullt. Nu går det snart också att besöka biblioteken även utanför ordinarie öppettider.

Oskarshamns bibliotek är ett av få bibliotek i landet som har lyckats hålla öppet utan större avbrott genom hela pandemin. I de avseenden som restriktionerna ändå har begränsat möjligheterna till att erbjuda normal service har man istället hittat nya vägar för att nå ut till sina användare.

– Hela kulturavdelningen har gjort ett fantastiskt jobb med att ställa om verksamheten utifrån rådande restriktioner, säger bibliotekschef Marcus Persson.

Omställning och evenemang

För biblioteks del har det handlat mycket om att erbjuda fler digitala lösningar och att leverera medier till låntagarna på ett sätt som har minimerat fysiska möten. Personalen har plockat ihop medier utifrån önskemål som de sedan har lämnat ut till låntagarna utanför biblioteket eller hemma hos dem.

– Vi har lärt oss massor under den här tiden och mycket kan vi ta med oss också framöver. Men nu ser vi verkligen fram emot att bli den mötesplats vi är i vanliga fall. En plats dit alla är välkomna. Under hösten kommer biblioteket att bjuda in till bland annat musikkvällar, kulturhuslördagar och författarsamtal.

Text: Urban Löfqvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

EVENEMANG

2 oktober Kulturhuslördag

12 oktober Pyssel i skaparverkstan

1-5 november Läslovsaktiviteter

12 november Kulturnatten

11 december Kulturhuslördag

 

UTSTÄLLNINGARNA I KONSTHALLEN

10 september – 9 oktober

Peder Nabo – ROT

16 oktober – 13 november

Bodil Magnusson – Konstglas

Peter Nilsson – Akvareller

Arrangör: Oskarshamns konstförening

20 november – 15 januari

Anna Åkerström – Ett pappkonstinferno mitt i Döderhultarn City

 

 

Johanna på Oskarshamns Bibliotek visar upp exempel på böcker som kan lånas.

Öppet även när det är stängt

Efter årsskiftet öppnar stads­biblioteket också upp för meröppet, ett koncept som ger ­besökarna ­möjligheten att komma in på ­biblioteket även då personalen inte finns på plats med bemanning.

På filialerna i Figeholm, ­Kristdala och Påskallavik har vi redan sjösatt meröppet och det är väldigt ­upp­skattat, berättar Marcus Persson. Under hösten genomför vi de anpassningar som krävs för att det ska fungera också på stadsbiblioteket. Vi bygger bland annat en ny entré från Kyrkogårds­gatan som besökaren får använda utanför de bemannade öppettiderna.

Hur man blir meröppetlåntagare

För att bli meröppetlåntagare ­kontaktar man sitt bibliotek för ­information om de regler och rutiner som gäller och efter det kommer man med sitt lånekort in på biblioteket mellan 07:00 och 22:00, varje dag året runt.

– Det är ett fantastiskt sätt att öka tillgängligheten till biblioteken, säger Marcus. På det här viset ges alla ­besökare möjligheten att låna eller lämna medier, studera eller läsa tidningen vid de tillfällen som passar besökaren bäst.

 

 

ÖPPETTIDER

Figeholm

Bemannade öppettider: Tis 12:00-16:00 och Tor 14:00-19:00

Meröppet: Varje dag 07:00-22:00

Mail: biblioteket.figeholm@oskarshamn.se

Telefon: 0491-76 43 53

Kristdala

Bemannade öppettider: Mån 14:00-19:00 och Tor 12:00-16:00

Meröppet: Varje dag 07:00-22:00

Mail: biblioteket.kristdala@oskarshamn.se

Telefon: 0491-76 43 52

Påskallavik

Bemannade öppettider: Tis 14:00-19:00 och Tor 12:00-16:00

Meröppet: Varje dag 07:00-22:00

Mail: biblioteket.paskallavik@oskarshamn.se

Telefon: 0491-76 43 51

Kulturbussen

Bemannade öppettider: Enligt turlista

Mail: kulturbussen@oskarshamn.se

Telefon: 0491-88 028

 

Här är ­Stadsmagasinets subjektiva axplock av ­böcker om Oskarshamn eller som är ­författade av ­personer med anknytning till staden.

Kulturen hittar nya vägar

Nu står framför allt digitala upplevelser på programmet. Smittrisken i samband med coronapandemin har satt kreativiteten och nytänkandet på prov hos hela ­Kulturavdelningen. 

Kulturchef Peter O Ekberg framhåller att möjligheterna är många att upprätthålla ett lustfyllt utbud av kulturupplevelser, trots coronapandemin. Han betonar också att verksamheten fortgår i stort sett som vanligt – om än i nya och annorlunda former.

– En av våra uppgifter är att värna det lokala kulturlivet och en annan är att leverera kulturupplevelser. Ju mer desto bättre. Och tillgången till kultur är alldeles för viktig för att vi ska ­kunna vänta med att erbjuda evenemang tills denna kris är över. På Kulturhuset är det full fart framåt med nya möjligheter och lösningar, ­förklarar Peter O Ekberg och ­berättar att det produceras och levereras kultur­upplevelser dagarna i ända.

Joel Sandback står bakom kameran när kulturavdelningen producerar digitala upplevelser. Peter O Ekberg och Emelie König framhåller möjligheterna att leverera kultur till datorer och mobiltelefoner när det inte fungerar med fysiska möten.

– Dock gör vi det på andra sätt än våra vanliga evenemang, där de fysiska mötesorsakerna och samman­komsterna för att uppleva något nu i stället har fått flytta hem till folks datorer eller till deras mobiltelefoner. Kulturavdelningens medarbetare har gått kurser i bildberättande för att kunna göra små filmer att lägga ut på nätet. Vår ambition är att verka som vanligt och leverera kulturella upp­levelser även i dessa tider, säger han.

Filmstudio

Som ett led i detta har en filmstudio upprättats i Kulturhuset, där många av de evenemang som sedan tidigare var planerande nu i stället filmas och visas via kommunens olika sociala medier.

– Vi filmar i såväl vår tillfälliga studio som på plats ute i verksamheten där det händer något ­intressant. Som exempelvis i våra museer, i skaparverkstan, på Fredriksbergs herrgård. Allt sänds sedan på ­Facebook, Instagram och via vår kanal på YouTube, berättar Emelie König som är enhetschef för information och evenemang.

Mer e-böcker

Samtidigt är Kulturhusets ­vanliga verksamhet med bland annat Döderhultar­museet, Sjöfartsmuseet och konsthall öppen för besökare. ­Detta  gäller även Stadsbiblioteket.

– Vi anpassar bibliotekets verksamhet i en mer digital riktning för att våra besökare ska slippa träffas i större grupper. Vi ökar vår budget för e-böcker och tittar till exempel på hur vi kan erbjuda strömmande film via internet och hålla läsecirklar digitalt. Men vi tittar också på hur vår analoga verksamhet behöver se ut för att vara tillgänglig och relevant i dessa tider. Vi är nu till exempel mer generösa med omlån och vill man inte komma in till biblioteket så kan vi plocka ihop ­färdiga bokkassar till våra låntagare som vi sedan levererar vid Kulturhusets entrédörr. Ring oss så löser vi det, förklarar bibliotekschef Marcus Persson.

Kontinuitet i musikundervisningen är viktig för eleverna. Stina Brockmann, tf musikskolechef, ger flöjtelev Emmie Persson handledning digitalt.

Hemleverans

Stadsbiblioteket och filialerna håller öppet som vanligt medan Kultur­bussens turer är inställda tills vidare. Detta på grund av den begränsade mötesytan inne i Kulturbussen. Är man lån­tagare inom Kulturbussens upp­tagningsområde går det dock bra att få sina böcker levererade hem till dörren. 

Trots att alla större elevkonserter skjuts på framtiden, dansunder­visningen är inställd och gymnasie­eleverna undervisas digitalt pågår verksamheten i stort sett som vanligt även hos Oskarshamns Musikskola. Tillförordnad musikskolechef Stina ­Brockmann ­betonar att det är viktigt med ­kontinuitet i den mån det är möjligt för eleverna.

– När det gäller de yngre barnen fortsätter vi med undervisning enskilt eller i mindre grupper som vanligt i våra lokaler på Oscarsgymnasiet och ute på de olika grundskolorna. Vi har även för avsikt att så småningom lägga ut filmer på Kulturskolans YouTube-­kanal för att visa vår verksamhet och vi kommer också att sända elevkonserter digitalt via Facebook och Instagram, säger hon.

Förhoppningen är att den digitala distributionen av kulturevenemang i olika former ska nå lika stor publik som tidigare.

– Vi har redan märkt ett stort ­intresse. Så småningom tror vi på en ljus framtid – en normalitet igen. Men tills dess så arbetar vi oförtrutet på, ­säger Emelie König och kollegorna nickar instämmande.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Digitala upplevelser

Xperiments tidigar lokaler har gjorts om till en TV-inspelningsstudio där mängder av produktioner är på väg att färdigställas. Det blir kultursamtal, boktips, konstrundor och musik. Som den musikstad Oskarshamn är så blir det naturligtvis även mycket musik. Allt från Länsmusiken och TalentCoach till Bluescaféer och Folkhögskolans jazzlinje och vidare till Sensus alla rockband. Både Musikskolan och Estetiska programmets musikelever på Oscasrgymnasiet är ­involverade. Det kommer att bli live­streamade evenemang där tittaren kan interagera. Föreningslivet kan få en digital arena när de vill nå ut med sina budskap. 

– Tillgänglighet till upplevelser för alla ökar med detta även om man aldrig fullt ut kan ersätta den fysiska upplevelsen. Att få tillgång till kulturupplevelser digitalt blir viktigt för många målgrupper även efter Corona­krisen, säger Peter O Ekberg.

Återinvigning av biblioteket

Flexiblare, tillgängligare och tydligare uppdelning. Den 25 februari öppnar Oskarshamns bibliotek åter efter två månaders renovering.

– Det har ändrats lite här och där under årens lopp sedan invigningen 1976. Nu har vi tagit ett större och samlat grepp för att anpassa biblioteket efter dagens behov, förklarar bibliotekarie Ola Lindblom som är ansvarig för stadsbiblioteket.
Framför allt handlar det om en tydligare uppdelning och ökad tillgänglighet. Som exempelvis de nya färgkodade hyllorna på både vuxenavdelningen och barnavdelningen som kommer att göra det betydligt enklare att hitta rätt böcker. Likaså kommer de olika avdelningarna att skiljas åt mera påtagligt.
– Vuxenavdelningen kommer att vara ett klassiskt tyst bibliotek utan datorer och liknande till skillnad mot barnavdelningen där det finns möjligheter att ta ut svängarna lite mer, säger bibliotekarie Johanna Hansson.
I anslutning till barnavdelningen, som bland annat har uppdaterats med ny teknisk utrustning i sagostundsrummet, finns avdelningen med tidskrifter och dagstidningar.
– Även här har vi nya hyllor och bekväma sittmöbler, berättar Ola Lindblom.
Scenen har fått en ny och permanent plats. Dessutom har belysningen i hela biblioteket bytts ut.
– Vi är väldigt nöjda med renoveringen. Som bibliotek är det viktigt att vi anpassar och förändrar oss med samtiden, konstaterar bibliotekschef Marcus Persson.
Den 25 februari är det återinvigning av det renoverade biblioteket. I samband med detta kommer det även att bli ett speciellt program med aktiviteter under öppningsveckan.

Text & foto: Mikael Bergkvist