Inlägg

Ledighet för sport och aktiviteter

Simhallens äventyrsbad och den flytande hinderbanan Twin Track hör till sportlovets absolut populäraste aktiviteter. Dessutom innehåller fritidskontorets sportlovsprogram en mängd ytterligare tips på sysselsättningar under vecka 8.

Fritidskonsulent Jonas Ström och simhallens verksamhetschef Anton Berntsson konstaterar nöjt att årets program inför sportlovet är lika fullmatat med roliga aktiviteter som vanligt.
– Det är kul att så många föreningar och organisationer tar tillfället i akt och arrangerar speciella sportlovs­aktiviteter. Det är både ett sätt att locka nya medlemmar till föreningarna och att bidra till rolig och meningsfull sysselsättning för de sportlovslediga barnen och ungdomarna, säger de.
Programmet, som delas ut till alla skolelever, innehåller en bred palett av aktiviteter inom såväl sport och fritid som kultur med allt från brottning till paracordknytning. Förutom ideella föreningar och organisationer bidrar även fritidskontoret med en rad olika aktiviteter under hela veckan.
– Simhallen är otroligt populär och väl­ besökt av både skolelever och familjer under sportlovet. Till stor del beroende på att det inte är en väderberoende aktivitet, förklarar Anton Berntsson och berättar att simhallen är öppen under ordinarie tider.
I likhet med tidigare år kommer den populära flytande hinderbanan Twin Track att finnas i stora bassängen under hela sportlovet.
– I år har vi en helt ny och lite annorlunda modell. Funktionen är dock densamma som tidigare med olika hinder där två och två tävlar mot varandra. Twin Track är tillgänglig mellan klockan 10.00 – 18.00 på vardagarna och mellan klockan 10.00–15.00 under helgerna.
Jonas Ström framhåller även allmänhetens åkning på bandybanan i Idrottsparken som kommer att vara öppen så mycket som möjligt beroende på väder och vind.
– Vi hoppas även ha möjlighet att bjuda in till allmänhetens åkning i is­hallen i mån av lediga tider, säger han.
Kommunens fyra fritidsgårdar har också tagit fram ett sportlovsprogram med en rad speciella aktiviteter och sysselsättningar under veckan.
– Alla planerade sportlovsaktiviteter finns i vårt tryckta program. Det finns även på fritidskontorets hemsida där vi ständigt uppdaterar programmet med eventuella ändringar och tillägg, säger Jonas Ström.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm

SPORTLOVSFAKTA:
Sportlovet i Sverige har sitt ursprung i de så kallade kokslov som infördes av Bränslekommissionen 1940 för att spara på uppvärmningen av skolorna (stenkol och koks var det bränsle som vanligen användes vid denna tid för att elda med i städerna). Ransoneringen under krigsåren gjorde att uppvärmningskostnaderna drastiskt måste skäras ned.
För att ge de lediga skolungdomarna meningsfull sysselsättning anordnades olika aktiviteter. Ganska snart kom aktiviteterna att fokuseras på friluftsliv i allmänhet och vintersporter i synnerhet; antingen genom sportutövande på hemorten eller genom resor till de svenska fjällen. Från början var det främst meningen att barn från storstäderna skulle få möjlighet att uppleva fjällmiljön.
Under 1950-talet kom också medicin- hygieniska argument som stöd för skolbarnens ledighet under senvintern. På grund av risk för spridning av infektioner under just den tiden på året var det praktiskt att stänga skolorna för en kort tid. Det var fortfarande framför allt i städerna som sportlovet var vanligast, men lovet började då även spridas till landsbygden. Det var först i slutet av årtiondet sportlovet fick sitt genomslag i hela landet. Numera varar sportlovet i en vecka under februari eller mars, mellan vecka 7 och 10. Vanligaste sportlovsveckan är vecka 8, då kommuner motsvarande 37 procent av Sveriges befolkning har lov.
(Källa: Wikipedia)