Inlägg

Engagemang stärker lokalt föreningsliv

Ett välkommet ekonomiskt tillskott för Oskarshamns Basketbollklubbs damverksamhet och ett tydligt exempel på Swedbank och Stiftelsen Kronans samhällsengagemang.

Liselotte Kämpe och Christel Ödell, Swedbank, och Jan Hardebrant, Stiftelsen Kronan.

– Det här känns fantastiskt kul och bidrar verkligen till att vi kan utveckla verksamheten ytterligare för våra dam- och flicklag, konstaterar Oskarshamns Basketbollklubbs ordförande Mattias Svensson glatt när nyheten når honom att klubben får ta del av anslag från Swedbank och Stiftelsen Kronans lokala pott.
Detta är ett exempel på hur Swedbanks samhällsansvar och engagemang kan te sig. Ända sedan Swedbanks historia tog sin början för snart 200 år sedan har samhällsengagemanget varit en mycket central del i bankens affärsmodell.
– Det ligger även i stiftelsens uppdrag att ta samhällsansvar och det är en jätteviktig uppgift för oss, framhåller Jan Hardebrant som är en av de 35 förtroendevalda huvudmän inom Stiftelsen Kronan med uppgift att fånga upp idéer och behov som stiftelsen kan utveckla och tillfredsställa.
Tillsammans med Swedbank i Oskarshamn har de tidigare uppmärksammat och bidragit med ekonomiska medel ur den lokala potten till flertal ideella verksamheter inom kultur och idrott. Bland annat IK Oskarshamns damlag och Oskarshamns Teatersällskap.
– Vi träffas vid några tillfällen varje år för att gå igenom ansökningarna och diskutera vilka projekt och verksamheter som kan vara aktuella och som på sikt även kommer övriga samhället till godo, förklarar Swedbanks kontorschef Christel Ödell.
Vid sidan av samarbetet med Stiftelsen Kronan sponsrar Swedbank Oskarshamn årligen det lokala föreningslivet och driver även olika projekt som Unga Jobb och Äntligen jobb med syfte att bidra till samhällsutvecklingen.
– Vårt lokala samhällsengagemang medför fantastiska möjligheter och är något vi är väldigt stolta över.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

LOKAL POTT
Lokal pott är medel som årligen avsätts för att stimulera olika verksamheter och stärka Swedbanks lokala förankring. Stiftelsen Kronans förtroendevalda beslutar i samråd med lokal bank om vilka ansökningar som ska beviljas. Ansökningshandlingar finns på Stiftelsen Kronans hemsida och skickas till kontaktperson på det lokala Swedbankkontoret.
www.sparbanksstiftelsenkronan.se
kontor@sparbanksstiftelsenkronan.se