Inlägg

Framgångar för taggad trio

Här är trion som vänder utanförskap till innanförskap. Samverkansinsatsen Vägknutens nya projekt Tagga OHM ­Framtiden, som riktar sig till utsatta ungdomar från 16 år, är mycket framgångsrikt.
– Livet ska inte vara tungt, utan lätt som en fjäder i den åldern. Tack vare projektet når vi ut till dem som har det tufft av olika skäl och kan hjälpa dem till en stabilare vardag.

Samordnade insatser kan ge stora samhällsvinster på ­längre sikt – både ur ett mänskligt och ekonomiskt ­perspektiv. Detta har ­Vägknuten OHM, Oskarshamn-Högsby-­Mönsterås, bevisat gång på gång sedan starten 2011. 

– Vägknuten startades som ett ­projekt för att hjälpa personer i ­utanförskap att närma sig arbets­marknaden. En samverkansinsats ­mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kalmar län samt kommunerna på de berörda ­orterna. Den 1 februari 2020 blev projektet långsiktigt integrerat i ­samverkan och kommer finnas så länge behovet finns, berättar vägledaren Magdalena Ågren, som jobbat på Vägknuten i tio år.

En ljusare framtid

Kort och gott träffar Vägknuten individer som behöver stöttning till att bli en del av samhället igen och få en egen försörjning. Det kan exempelvis vara hemmasittare som hoppat av skolan tidigt eller någon som varit arbets­sökande eller sjukskriven en längre tid. Deltagarna remitteras från en handläggare från någon av samverkans­aktörerna och måste vara minst 18 år samt motiverad till att göra en förändring av sin nuvarande situation.

– Vi utgår från individen, stöttar och vägleder för att han eller hon ska få kraft och mod att våga påbörja sin resa mot en ljusare framtid. Antingen mot arbetsmarknaden, studier eller det stöd personen har rätt till. Det finns även möjlighet till gruppcoachning. Just nu har vi tre grupper i veckan, säger Ann-Louise Håkansson, även hon vägledare.

Många av deltagarna har befunnit sig i utanförskap i många år. Detta vill vägledarna på Vägknuten förebygga och startade därför ett nytt projekt i höstas, med namnet Tagga OHM Framtiden. Projektet riktar sig till ungdomar från 16 år och den stora skillnaden är att personerna inte ­behöver bli remitterade från någon instans för att bli deltagare.

– I stället kan det vara en förälder, ett syskon eller ungdomen själv som kontaktar oss. Det blir en lättare väg in till Vägknuten helt enkelt. På så vis kan vi hjälpa ungdomen förhoppningsvis redan innan den hoppar av skolan. Många deltagare i Vägknuten har NPF-diagnoser och vissa har suttit hemma sedan högstadiet. Det är väldigt många år som försvunnit för dem, säger Magdalena Ågren.

Det nya projektet togs emot med öppna armar av gymnasieskolorna i Högsby och Mönsterås kommuner, som jobbat tillsammans med Vägknuten i projektet i två terminer. 

– Att samarbeta över gränser yrkesmässigt är helt klart det allra bästa sättet att nå dessa sårbara ungdomar på. Det är något jag efterfrågat länge och jag är väldigt glad att vi fick vara med från starten, säger Elisabet Petersson, specialpedagog och fil. mag. i barn- och ungdomsvetenskap på ­HögsbyLärcenter, som ser en problematisk skolfrånvaro redan från 15 års ålder. 

Energi och motivation

Tack vare att Högsby är en liten kommun har skolpersonalen redan bra koll på dem som riskerar att hamna snett. Men med Vägknuten inkopplad får ungdomarna den extra tiden som behövs och även tillgång till ett annat nätverk av till exempel praktikplatser hos företag. 

– Att ha fler vuxna som uppmärksammar och bryr sig, är såklart mycket positivt. Vissa som isolerar sig behöver någon form av aktivitet på fritiden för att känna motivation att gå till skolan. För vissa ungdomar är inte skola något alternativ och då funkar det bättre med en praktikplats. Vi har en ungdom som gör praktik just nu och faktiskt fått sommarjobb där. Det känns helt fantastiskt. Möjligheten att vara med i ”Tagga OHM Framtiden” har ­varit väldigt värdefullt och fruktbart, ­konstaterar Elisabet Petersson. 

Även på Mönsteråsgymnasiet är man nöjda med det nya samarbetet med Vägknuten. Mentor Björn Kuhlmann berättar att det varit framgångsrikt att fånga upp ungdomarna i ett tidigt skede, genom förslag på aktiviteter och fasta rutiner. 

– Tillsammans har vi lyckats hjälpa ungdomar i behov på olika sätt. Deras framtid ser ljusare ut när de kan gå upp på morgonen med energi och ­motivation till skolan eller praktik­platsen. Det finns många vägar att välja på och tack vare ett lättsamt och prestigelöst utbyte med Vägknuten har vi löst alla hinder på vår väg, säger han.

Samarbetet har också möjliggjort vidareutbildningar för projektgänget som står bättre rustad att ­hantera framtida situationer med utsatta ungdomar. 

– Det har påverkat mitt sätt att ­arbeta. Genom att se signalerna hos ungdomarna och sätta in enkla ­åt­gärder i ett tidigare skede, blir det  positivt för alla. Jag rekommenderar alla skolor som får möjlighet att samverka med Vägknuten att satsa, säger han. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Vägknuten

Vägknuten OHM, Oskarshamn-Högsby-­Mönsterås, samordnar stöd kring individer i behov för att stärka dem till att bli självförsörjande och jobbar just nu med runt 55 individer i de olika kommunerna. Vägknuten finansieras av Samordningsförbundet i Kalmar län, där Oskarshamns kommun är medlem. Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte är med i ett förbund. Det visar en analys som ISF, Internationella inspektionen för social­försäkringen, gjort på uppdrag av regeringen. 

De samordnade insatserna har lett till att många långtidsarbetslösa har kunnat bryta sitt utanförskap och gå till arbete. Framför allt är det subventionerade arbeten och nystartsjobb, men för individerna har det ett stort värde att komma in i ett socialt sammanhang, få en ökad inkomst och arbeta upp rätten till A-kassa om de skulle bli arbetslösa. Det ökar individernas möjligheter att gå vidare till ett framtida arbete.  

 

Tagga OHM Framtiden

Ett projekt hos Vägknuten som riktar sig till ungdomar från 16 år. Personal både från Vägknuten och KAA, Kommunalt aktivitetsansvar, samverkar för att stötta ungdomar i behov. Det kan vara stöd alltifrån till att söka ekonomiskt bistånd eller en praktikplats, till att motivera till en omstart i studierna eller ge förslag på fritidsaktiviteter för att ungdomen ska komma ut från hemmet. Runt 30 ungdomar är aktiva i projektet i dagsläget. Även föräldrastöd och föreläsningar är en del av projektet. 

I Oskarshamn har Vägknuten bland annat startat nätverksträffar med de olika aktörerna med blandat intresse.