Inlägg

Så går vigseln till

Att gifta sig i kyrkan är en självklarhet för många. Här kommer några tips på vägen från prästerna Anders Byström och Stefan Lindholm i Döderhults församling.

Stefan Lindholm, nyanställd präst i Döderhults församling, välkomnar par som går i bröllopstankar att gifta sig i Döderhults kyrka.

– Det bästa är att boka dag för vigsel i kyrkan i god tid. Samma gäller för dem som vill ha vigseln utomhus eller i Stillhetens kapell. Självklart går det bra att ha önskemål om vilken präst som ska hålla vigseln och vi gör vad vi kan för att tillgodose detta, säger Stefan Lindholm.
När bröllopsdatumet närmar sig tar prästen kontakt med brudparet för att boka in vigselsamtal. Även frågor om musik och sånger under själva vigseln tas då upp.
– Vigselsamtalet är otroligt viktigt, ur många aspekter. Dels pratar vi om deras relation, hur det ska bli att leva som man och hustru. Det är ju inte bara en ceremoni, ett giftermål är för livet! Dels gör vi en vigselövning, där vi går igenom hur de ska gå, vända sig och var de ska titta vid olika tillfällen. Bröllops­dagen brukar ju innebära en hel del nervositet och då är det skönt att ha övat och veta att jag som präst har koll på läget. Har paret förtroende för mig, kan de slappna av under ceremonin på ett annat sätt, säger Anders Byström, som är kyrkoherde.
Inför den stora bröllopsdagen är det många par som planerar vigselguds­tjänstens olika delar i minsta detalj. Det finns en del punkter som måste vara med.
– Frågorna, där paret säger ”Ja” till varandra, och löftena, där de säger efter mig som präst, behövs alltid i en vigsel­ceremoni. Mitt tillkännagivande, där jag förklarar dem som man och hustru, är nödvändigt för att vigseln ska vara giltig och jag brukar även hålla ett kortare vigseltal, säger Anders Byström.
Även om vigselgudstjänsterna följer en viss ritual, färgas de av många personliga val. Psalmer måste vara med eftersom det är en gudstjänst. Det är även vanligt förekommande att en musiker eller släkting/vän sjunger eller spelar något.
– Vi är väldigt öppna när det gäller musikval, så länge budskapet inte går stick i stäv med det vi står för. Musik­genre spelar mindre roll. För mig som präst är en vigsel väldigt rolig att hålla, alla deltagare är lyckliga och förväntansfulla.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

BRA ATT VETA
Vigselgudstjänster kostar inte något så länge en i brudparet är medlem i Svenska kyrkan. Det är inget måste att tillhöra församlingen till den kyrka där vigseln ska hållas. Inför bröllopsdagen måste paret ha begärt en hinderskapsprövning till Skatteverket. Detta behövs enligt lag för att de ska kunna gifta sig och prästen kan inte viga utan att prövningen är gjord. För att vigseln ska vara laglig behövs också minst två myndiga vittnen. Ett vigselbevis tillhandahålls i samband med ceremonin.