Inlägg

Levererar allt inom VVS

Alla förekommande VVS- och ­värmepumpinstallationer samt schakt- och markarbeten från en och samma leverantör. Fårbo VVS erbjuder ett komplett och kostnadseffektivt utbud av tjänster.

Kenneth Malmqvist anlitade Fårbo VVS för en infiltrationsanläggning till sommarstugan i Dragskär för fem år sedan. Nu är de åter på plats för nya uppdrag.

– Till sommaren får vi kommunalt VA och med de goda erfarenheterna jag har av Fårbo VVS sedan tidigare var det självklart att anlita dem igen. De förbereder anslutningen och gör även allt övrigt VVS-arbete då vi även passar på att byta köket, berättar han nöjt.

Hans Olsson i samspråk med sommarstugeägare Kenneth Malmqvist i Dragskär kring gräv­arbete och övriga förberedelser för kommande anslutning till kommunala VA-nätet.

Möjligheten att stå till tjänst med hela entreprenaden som krävs för exempelvis anläggning av ­enskilda ­avlopp och anslutning till det ­kommunala VA-nätet är en specialitet hos Fårbo VVS.

– Vi har egna grävmaskiner  och utför alla typer av schakt- och ­markarbeten. Det innebär att våra kunder bara ­behöver vända sig till en VVS-­leverantör oavsett vilka jobb det rör sig om. Det är både enklare, mindre tidskrävande och i slutänden även mera kostnadseffektivt, framhåller ägare och vd Hans Olsson.

Installerar värmepumpar

Vid sidan av VVS-arbeten för bland annat köks- och badrumsinstallationer utför Fårbo VVS även installation och service på alla typer av värmepumpar och värmepannor.

– Vår kylmontör har lång ­erfarenhet och är specialiserad på just detta. Vi jobbar huvudsakligen med CTC, Bosch och Panasonic. Men ­installerar alla förekommande fabrikat på ­marknaden, säger Hans Olsson som i ­dagsläget har sju anställda och även ett ­pågående praktikantsamarbete med ­Oscarsgymnasiet för att trygga fram­tida arbetskraft.

Lokalt samarbete

Kundkretsen består huvudsakligen av privatpersoner, bostadsbolag och företag.

– Vi har även mycket samarbete med de lokala byggfirmorna vid både renoveringar och nybyggnationer. Vår målsättning är att hålla en hög servicenivå och leverera bästa kvalitet.

 

Text & Foto: Mikael Bergkvist

Komplett VVS-installatör

En komplett VVS-installatör med det lilla extra. Utöver de mest förekommande VVS- och värmepumpinstallationerna kan Fårbo VVS även erbjuda schakt- och markarbeten för exempelvis anläggning av enskilda avlopp.

Hans Olsson startade Fårbo VVS för snart 20 år sedan och målsättningen har hela tiden varit att erbjuda ett så komplett utbud av VVS-tjänster som möjligt.
– Det som skiljer oss från andra firmor är att vi har flera olika ben att stå på. Våra kunder behöver bara vända sig till en VVS-leverantör oavsett vilka jobb det rör sig om. Det är både enklare, mindre tidskrävande och i slutänden även mera kostnadseffektivt.
En specialitet som Hans Olsson framhåller är företagets tjänster inom schakt- och markarbeten. Sedan några år tillbaka har Fårbo VVS en egen grävmaskin och står till tjänst med hela entreprenaden som krävs för exempelvis anläggning av enskilda avlopp och anslutning till det kommunala VA-nätet.
– Vi gör även dräneringar av husgrunder och andra typer av schakt- och anläggningsarbeten.

Ett stort verksamhetsområde vid sidan av köks- och badrumsinstallationer är installation och service på alla typer av värmepumpar och värmepannor.
– Vår kylmontör har lång erfarenhet och är specialiserad på just detta. Vi jobbar huvudsakligen med CTC, Bosch och Panasonic. Men installerar alla förekommande fabrikat på marknaden. Det är stor efterfrågan på lösningar för värme och kyla till en vettig kostnad. En återkommande fråga från kunder är också angående vattenfelsbrytare. I dagsläget har Fårbo VVS totalt sex anställda samt en lärling från gymnasiet som kommer att ingå i personalstyrkan till sommaren. Förhoppningen är att kunna anställa ytterligare några montörer under de närmsta åren.
– Det stora problemet är att få tag i flera duktiga VVS-montörer. Därför har vi ett nära samarbete med programrådet på Oscarsgymnasiet, säger Hans. Kundkretsen består huvudsakligen av privatpersoner samt bostadsbolag och företag.
– Vi har även mycket samarbete med de lokala byggfirmorna vid både renoveringar och nybyggnationer. Vår målsättning är att hålla en hög servicenivå och leverera bästa kvalitet.

 

FÅRBO VVS ERBJUDER
• Kompletta värmepumpinstallationer
• Installation av luft/luft värmepumpar
• Installation av värmepannor
• Service av värmepannor och värmepumpar
• Anläggning av golvvärme
• Köks- och badrumsinstallationer
• Installation av vattenfelsbrytare
• Schakt- och markarbeten

 

Text & foto Mikael Bergkvist

Erfarna problemlösare inom VS

Assemblin är numera ett välkänt begrepp.
I Oskarshamn har installations- och serviceföretaget inom VS och el gått från klarhet till klarhet sedan omstarten för två år sedan.

För platschef Janne Callegård är det bråda dagar. Det är han som ofta är första kontakten med nya kunder.

Assemblins medarbetare är certifierade enligt branschreglerna för Säker Vatteninstallation.

– Just nu är det många privatpersoner som ringer. Det är allt från badrumsrenoveringar till kök och övrigt i hemmet som har med vatten och avlopp att göra. Det är även många sommarstugeägare som hör av sig då vattenledningarna har frusit sönder under vintern och behöver åtgärdas.
– Dessutom installerar vi mycket värmepumpar och värmeväxlare vid sidan av våra större uppdrag hos bland annat Scania, SAFT och Oskarshamns Energi, berättar Janne som har drygt 30 års efterenhet inom VVS-branschen.
Han är inte ensam med gedigen erfarenhet på Assemblin VS i Oskarshamn trots att företaget bara har verkat under detta namn i två år. Flera av montörerna har varit med sedan tiden som NVS och därefter Imtech innan företaget bytte ägare och namn till Assemblin 2016.
– Våra servicekillar är väldigt självgående. De är riktiga problemlösare med lång erfarenhet och omfattande kunskap. De är dessutom certifierade enligt branschreglerna för Säker Vatteninstallation, betonar filialchef Kenneth Eklund som även är ansvarig för verksamheten i Västervik och Vimmerby.
Det nära samarbetet mellan de tre platskontoren framhåller Kenneth som en stor styrka gentemot kunderna.
– Med totalt 30 anställda inom filialen har vi resurser och kan stötta varandra med personal vid behov, säger han.
– Det är även en trygghet för våra kunder att ha hela Assemblinkoncernen med cirka 5 500 anställda över i stort sett hela Norden i ryggen. Det innebär bland annat centrala inköps- kanaler och låga materialkostnader, större ansvar och generösa garantier samtidigt som vi snabbt och enkelt kan åtgärda eventuella brister. Att anlita Assemblin ska vara både kostnadseffektivt och säkert för våra kunder!

Text och foto: Mikael Bergkvist