Thilda Similä är först ut i Stadsmagasinets serie om kvinnor i industrin. Hon jobbar på företaget Nuvia och är just nu inhyrd på OKG som mät- och avfallstekniker.

Thilda mäter strålning när reaktorer tas isär

27-åriga Thilda Similä är en av dem som jobbar med ned­mont­eringen av de avstängda reaktorerna Oskarshamn 1 och 2 på OKG. Ett intensivt men lärorikt jobb, där vardagen präglas av att mäta strålning och sortera avfallet.  

– Slutmålet är att ­demontera alla komponenter och ­utrustning så att man i fram­tiden eventuellt kan riva ­byggnaderna.

Thilda Similä är uthyrd till OKG av konsultföretaget Nuvia, som har ett av sina kontor i Oskarshamn. Nuvia bemannar alla kärnkraftverk i Sverige och har just nu ca 70 personer på just OKG på Simpevarpshalvön.

– Nuvia är specialiserade inom kärnkraft där en del är strålskydd, att det ska vara säkert att jobba för den befintliga personalen på kärnkraft­verken. Vi utför mätningar och bedömer vilken skyddsutrustning som behövs. Dessutom tillhandahåller vi ingenjörs-, kemi- och underhålls­tjänster, samt erbjuder konsulter under ­avställningsperioder inom kärn­kraften, berättar Anders Lindh, som är affärsområdeschef på Nuvia. 

– Nu ska sex av tolv reaktorer runt om i Sverige rivas. Det innebar att vi behövde skapa en helt ny form av yrkeskategori, där man mäter och sorterar avfallet under nedmonteringen. Nuklider kan finnas kvar väldigt länge på föremål och det gäller att hantera avfallet på ett korrekt sätt, lägger han till.

Utifrån OKG:s perspektiv är det förstås viktigt att bedriva verksamheten säkert och ansvarstagande. Där ingår att ta hand om nerlagda reaktorer och hantera hela livscykeln för dessa ­genom att tänka cirkulärt och åter­vinna material.

 

Praktiskt lagd

Det är där Thilda Similä kommer in i bilden. Hon har blivit upplärd av Nuvia från grunden och jobbar just nu som mät- och avfallstekniker under nedmonteringen av O1 och O2. Iförd en blå skyddsoverall, skyddsskor, hjälm och skyddsglasögon mäter hon strålningen på avfall med hjälp av olika sorters dosratsinstrument. Avfallet kan vara alltifrån nedkapat material från turbinen, till elkablar som sedan sorteras efter hur hög andelen strålning är. 

– Allt ska ut från kärnkraftverket och slutmålet är att ­demontera alla komponenter och ­utrustning så att man i fram­tiden eventuellt kan riva ­byggnaderna. Vissa saker kan friklassas helt från strålning och även återanvändas, medan annat behöver tas om hand på rätt sätt. Mitt jobb är att mäta, sortera och dokumentera. Ibland behöver man använda extra skyddsutrustning såsom andningsskydd för högt kontaminerat material, berättar hon.

Thilda har fått prova olika roller inom kärnkraften sedan hon startade sin karriär på Nuvia år 2015. 

– Jag är praktiskt lagd som ­person och började jobba här direkt efter ­gymnasiet. Jag trivs väldigt bra! Nuvia utbildar internt och jag har gått ett flertal utbildningar genom åren för att ha de rätta kunskaperna. Jag har jobbat på revisioner ­(planerade underhålls­avställningar som görs årligen av kärnkraftsreaktorer) på andra kärnkraftverk, men även på Clab/SKB som hanterar använt kärnbränsle samt på Studsvik Nuclear AB där de tar prover på materialets beskaffenhet i ett laboratorium, berättar hon.

Att kunna variera sina uppdrag är också fördelen med att jobba för ett konsultföretag som Nuvia, tycker Thilda. 

– Det finns stora chanser att ­utvecklas och möjligheterna är nästan oändliga. Man kan till och med jobba utomlands om man vill, med exempel­vis andra rivningsprojekt inom kärnkraft, säger hon.

Reaktorbassängen på O3.

Reaktorbassängen på O3. Foto: OKG

Flexibelt arbete

Företaget ägs av den franska Vinci-­koncernen, som är en av världens största koncessions- och bygg­koncerner. Nuvia ingår i koncernens nukleära enhet som arbetar med hela livscykeln för kärntekniska ­anläggningar, från nybyggnation till avveckling, ­inklusive underhåll och drift. I dagsläget ­jobbar runt 270 ­personer i Nuvias olika ­projekt. 

– Det bästa med att jobba här är att det är så omväxlande. Flexibiliteten kring var och hur man vill jobba, är väldigt stor. Det märks att Nuvia är väldigt mån om sin personal – de vill att man ska trivas, säger Thilda, som i januari kommer att utbilda sig igen inom strålskydd. 

Faktum är att Nuvia alltid ­söker nya konsulter. Bakgrund spelar mindre roll, i stället är det personliga egen­skaper som värdesätts.

– Det är klart att vi önskar en teknisk bakgrund, men vi utbildar ­personalen både internt och externt vilket möjliggör att vi även tar in personal med annan bakgrund. Det viktiga för oss är hur man är som person. Skicka gärna in en ansökan till oss om du tror att du skulle passa hos oss. Vi är flexibla gällande arbetstider och förstår att det måste passa med familje­situationen, så möjligheten finns att skräddarsy tjänster, säger Anders Lindh.

Är man intresserad av att jobba hos Nuvia kan man skicka en ansökan via Nuvias hemsida under ”Karriär”.

 

Som affärsområdeschef på Nuvia ansvarar Anders Lindh från Oskarshamn för Nuvias personal på alla kärnkraftverk. Nuvia söker alltid efter nya konsulter och tekniker.

Som affärsområdeschef på Nuvia ansvarar Anders Lindh från Oskarshamn för Nuvias personal på alla kärnkraftverk. Nuvia söker alltid efter nya konsulter och tekniker.

 

Nuvia

Nuviagruppen finns i 13 länder och Nuvia Nordic AB bildades i Sverige 2011. Företaget har huvudkontor i Norrköping och representation på samtliga kärnkraftverk. Nuvia erbjuder specialisttjänster inom nukleär service och underhåll, strålskydd, avveckling, nybyggnation, avfallshantering, produktutveckling och mycket mer. Totalt omsätter Nuvia i Sverige runt 200 miljoner kronor. 

 

Thilda Similä

Ålder: 27 år

Bor: Mörlunda

Jobbar som: Mät- och avfallstekniker på
Nuvia AB

Fritid: Umgås med familj och vänner, spela innebandy

 

Text: Kristin Wennerström, Foto: Curt-Robert Lindqvist