Inlägg

Fortsatt ­utveckling för framgångsrik skolverksamhet

Sedan 2004 driver Misterhult Skola Ekonomisk förening den lilla byskolan i Misterhult och de senaste åtta åren även den intilliggande Förskolan Ekbacken. Nu tas det framgångsrika konceptet vidare och den 9 augusti öppnar förskolan Rosendal i Oskarshamn.

För Miša Ignjatovic, rektor för förskolan, var det en självklarhet att man skulle ta tillfället i akt att utvidga sin verksamhet söderut när möjligheterna öppnade sig.

– Vi känner att det är viktigt att kunna erbjuda ett alternativ till den kommunala förskoleverksamheten. När förskolan Arken skulle läggas ner kände vi att det var läge att utvidga vår verksamhet även till Oskarshamn, förklarar han.

Verksamheten vid såväl skolan som förskolan i Misterhult kännetecknas av korta beslutsvägar och stor pedagogisk frihet. Goda och tillitsfulla relationer mellan ledning och personal samt pedagoger och barn/elever är centralt för att på bästa sätt kunna utföra vårt uppdrag.

– Det bidrar till att vi snabbt kan identifiera och tillgodose våra elevers olika behov.

Lärarna Tea Adolfsson och Malin Gille framhåller att eleverna på skolan är både är intresserade och har mycket driv i sitt lärande.

– Vi vill att lärandet ska vara spännande och tror att vi behöver skapa nyfikenhet hos våra barn och elever för att ge bäst förutsättningar för deras utveckling, betonar skolchef och rektor Charlotte Liliemark med instämmande nickar från de båda lärarna Tea Adolfsson och Malin Gille.

– Det märks på våra elever som är väldigt intresserade och har mycket driv i sitt lärande, tillägger de. 

Detta avspeglar sig också i studieresultaten på skolan som vid en jämförelse både regionalt och för riket i helhet når en hög nivå. 

– Vi har med åren kommit att bli en internationell skola med elever från många olika kulturer och med en hel palett av närmare 10 olika modersmål – men där svenskan och engelskan är de självklara språken i skolan både i klassrummet och mellan eleverna. Att våra elever har så olika bakgrund ser vi som en stor tillgång och det är något vi drar nytta av i undervisningen, säger Charlotte Liliemark.

 

Bakom Misterhult Skola Ekonomisk förening ligger lokala ideella krafter bestående av både föräldrar till barn/elever som andra närboende som brinner för bygdens fortlevnad.

– Det finns mycket kunskap och erfarenhet i såväl föreningen som hos skolans medarbetare som vi kan dra stor nytta av i den fortsatta utvecklingen även när det gäller förskoleverksamheten i Oskarshamn, säger Anki Magnusson som är ordförande i föreningen.

Rektor Miša Ignjatović och förskolebarnen
Ebbe Lundqvist, Tindra von Witting och
Theda ­Forgbert gillar utomhusaktiviteterna på Ekbacken i ­Misterhult.

Miša Ignjatovic blir rektor även för Förskolan Rosendal och han ser många möjliga synergieffekter för de båda verksamheterna.

– Värdegrundsfrågor är viktiga och de kommer vi självklart fortsätta arbeta med. Vår målsättning är att utveckla samma profil som för Förskolan Ekbacken med inriktning mot miljö och hälsa.

– Både Förskolan Ekbacken och Misterhults skola är Grön Flagg-certifierade och vill inspirera barn och elever till en hållbar livsstil och att värna om naturen.

Förberedelserna inför starten av den nya Förskolan Rosendal i Oskarshamn är i full gång och väntningarna är stora.

– Det ska bli fantastiskt roligt att utöka verksamheten, säger Miša Ignjatovic och Charlotte Liliemark.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Misterhults skola

Startade 2004 och omfattar förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem. Undervisningen bedrivs i små delvis åldersintegrerade grupper med stor lärartäthet. Skolan har plats för totalt 50-talet elever

Förskolan Ekbacken
Varit i drift sedan 2013 och har en uttalad miljö- och hälsoprofil med små grupper och hög personaltäthet. Ekbacken har plats för totalt 30 barn.

Förskolan Rosendal
Öppnar den 9 augusti och kommer att ­drivas med samma inriktning mot miljö och hälsa som Ekbacken i Misterhult. Rosendal har plats för totalt 22 barn.

Mer information om skolan och de två förskolorna finns på misterhultskola.se

Smart väg med Teknikcollege

Hugo Häll från Oskarshamn valde att läsa teknik­programmet när det var det var dags att börja på ­Oscarsgymnasiet. Tack vare att teknikprogrammet ingår i Teknikcollege kan han nu göra sitt examensarbete på Svensk Kärnbränsle­hantering AB, SKB.

Den nu 24-årige Hugo grundade sitt gymnasieval på sitt intresse för teknik och vetenskap. Efter gymnasietiden var han skoltrött och arbetade som montör på Scania i ett år. När Hugo sedan kände att han var redo att läsa vidare sökte han till industriell ekonomi på Linnéuniversitetet i Växjö.

Många företag, däribland Oskarshamns, erbjuder universitetsstudenterna både föreläsningar och studiebesök med jämna mellanrum. Det var efter en av SKB:s föreläsningar som Hugo tog kontakt med Kajsa Engholm, SKB:s skolinformatör, för att höra om det var möjligt att göra sitt examensarbete hos SKB.

– Att få göra examensarbete på SKB är något jag haft i bakhuvudet länge. Att slutförvara det radioaktiva avfallet är ett både spännande och viktigt projekt. Det är inget man kan vänta med, avfallet måste ju tas om hand.

 

Kajsa skickade ut en intresseförfrågan bland SKB:s chefer och nu håller Hugo och hans klasskamrat Jesper Hallenborg på och titta på olika metoder för hur bentoniten kan fraktas ner i slutförvaret.

– Uppdraget är väldigt intressant. Det är roligt att få göra något på riktigt, att det inte bara handlar om teori, förklarar han. 

Hugo Häll och Jesper Hallenborg har blivit väl omhändertagna under sin första tid på SKB.

– Handledare Heikki Laitinen vill verkligen att vi ska lyckas.

SKB är ett av flera företag i Oskarshamn som ingår i Teknikcollege. Företagen är alla industriföretag som ständigt är på jakt efter kompetent personal. 

– I vår kommun finns många helt världsunika verksamheter och företag. Vägen till att arbeta och utvecklas hos dem kan med fördel starta med en Teknikcollege-certifierad utbildning, säger Kajsa Engholm. 

Hugo Häll ångrar inte för en sekund att han valde Teknikprogrammet vid Oscarsgymnasiet, något som ledde till universitetsstudier och ett spännande examensarbete på SKB.

 

Teknikcollege

Teknikcollege Östra Småland består i dag av kommunerna Hultsfred, ­Vimmerby, ­Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik. Tillsammans med ett 40-tal medlemsföretag, Teknikföretag, IF Metall, Arbetsförmedlingen och ­Linnéuniversitetet är det framför allt två saker som ­Teknikcollege är: 

En samverkansplattform med målet att kompetensförsörjningen till de lokala och regionala industri- och teknikföretagen ska fungera. 

En certifiering och kvalitetssäkring av ­industrirelevanta utbildningar på ­gymnasie- och YH-nivå. 

Teknikcollege Oskarshamn startade 2012 som en del av Mervärdesprogrammet och drivs numera som ett permanent ­projekt.

Certifierade utbildningar:

Program på Oscarsgymnasiet: Industri­tekniska, El- och energi, Naturvetenskap och Teknik 

Nova: Drifttekniker/Processoperatör, Produktionsteknik

Kompetensförsörjning inom välfärdsteknik

Välfärdsteknik bidrar till att skapa ökad livskvalitet inom vård och omsorg. Genom den nya YH-utbildningen Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik tillgodoser Nova kompetens­försörjningen inom det nya digitala området.

Tillsyn nattetid via kamera, digitala trygghetslarm, gps-larm och medicinpåminnare är några exempel på välfärdsteknik som på olika sätt kan förbättra livs-kvaliteten inom vård och omsorg.

– Den tekniska utvecklingen ger möjlighet för omsorgstagare att få ett värdigare och mer självständigt liv. Det bidrar också till att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet och förbättra arbetsmiljön för personalen, säger koordinator Kattis Gunnarsson på Nova – Utbildning, FoU och Affärsutveckling.

Tillsynskameror, gps-larm och digitala trygghetslarm hör till välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Ny utbildning

Som ett led i detta startar Nova YH-utbildningen Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik till hösten. Den har 30 platser och vänder sig till undersköterskor med minst ett års arbetslivserfarenhet som vill utvecklas och vidga sin kompetens.

– Syftet med utbildningen är att ge de studerande en större förståelse för olika aspekter av välfärdsteknik, såväl etiska som juridiska, och samtidigt bidra till implementering samt informera, handleda och omvärldsbevaka, förklarar Kattis Gunnarsson.

Något som systemförvaltare Admir Robovic på Oskarshamns kommun ser som mycket positivt. 

Han har tidigare jobbat som enhetschef inom kommunens socialförvaltning och  har ett stort teknikintresse.

– Utbildningen ligger helt rätt i tiden. Vi har börjat införa olika typer av välfärdsteknik inom vård och omsorg. Men vi är än så länge bara i början och det händer mycket inom det här området.

Han betonar att de digitala hjälpmedlen är ett viktigt stöd och komplement som kommer att ha stor betydelse i takt med att befolkningen blir allt äldre.

– Tillsynskamerorna är ett tydligt exempel. Sedan ett par år tillbaka har vi använt ett antal kameror inom hemtjänsten med mycket gott resultat. Det frigör både tid och resurser för personalen och omsorgstagarna känner sig tryggare och behöver inte heller bli väckta i onödan av nattpatrullen, förklarar han.

Percy Schiöld, Södra Cell i Mönsterås.

Uppskattat av företagen

Vid sidan av Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik kommer ytterligare tre längre och tre kortare YH-utbildningar att erbjudas på Nova under hösten. Till dem hör Drift-tekniker/Processoperatör.

– För oss, som är i ständigt behov av drifttekniker, är det en väldigt uppskattad utbildning på hemmaplan, säger HR-specialist Percy Schiöld på Södra Cell i Mönsterås som har anställt ett 40-tal drifttekniker från Nova under de senaste tio åren.

Han sitter även med i ledningsgruppen för utbildningen och framhåller drifttekniker som ett framtidsyrke.

– Det omfattar en rad olika branscher inom energi- och processindustri där -arbetsmarknaden ser väldigt bra ut med stora framtida möjligheter, konstaterar han.

Mer info om Novas olika utbildningar och ansökningstider finns på www.oskarshamn.se/nova

 

Behovet av drift­tekniker är stort och Novas utbildning är mycket ­uppskattad inom många ­branscher.

Sagt om Novas utbildningar

Hållbar interkulturell kompetens

”Hållbar interkulturell kompetens riktar sig till dig som möter människor från olika kulturer i ditt arbete. Upplägget är särskilt anpassat så att du kan kombinera arbete och studier. En bra möjlighet till kompetensutveckling inom din yrkesroll.”

Malin Ekman

Huvudlärare – Integrationspedagog, Campus Värnamo 

 

Digitalisering inom tillverkningsindustrin

”Den digitala tekniken kommer att förändra både produkter och tillverkningsprocesser i grunden de närmaste åren. Därför behöver vi redan nu höja vår allmänna kunskapsnivå så att vi tar vara på möjligheterna med den nya tekniken i takt med att den utvecklas.”

Roger Karlsson

Kompetensutvecklare, Scania Oskarshamn

 

VVS-ingenjör

”Som VVS-ingenjör blir du spindeln i nätet för att skapa energieffektiva och smarta fastigheter. Efterfrågan på VVS-ingenjörer med den här typen av utbildning är stor.” 

Lennart Petersson

Gruppchef Oskarshamn, WSP Sverige

 

Sjuksköterskeprogrammet

”Vikten av en sjuksköterskeutbildning på orten är oerhört värdefull både för Oskarshamn och Oskarshamns sjukhus. Vårdens kompetensförsörjning säkras långsiktigt och hållbart.”

Christer Svensson 

Sjukhuschef, Oskarshamns sjukhus

 

Stödpedagog inom 
funktionshinderområdet

”Vi ser utbildningen som ett led i att kompetensutveckla våra verksamheter inom omsorgen för funktionsnedsättning. Som stödpedagog bidrar du med din fördjupade pedagogiska kunskap för att stödja arbetsgrupper och kvalitetssäkra omsorgen av våra omsorgstagare.” 

Anja Legneteg 

Verksamhetsutvecklare

Margaretha Liljeqvist 

Enhetschef, OF Oskarshamns kommun

Professionellt stöd för studier

Kvalitetstid för läxläsning. Sannas läxhjälp erbjuder individanpassade lektioner till elever som vill nå bättre resultat i skolarbetet.

Bakom det nystartade läxhjälpsföretaget står Susanne Tvingsjö. I en friggebod hemma på tomten i Kolberga tar hon emot elever som av olika anledningar behöver hjälp med läxläsning och studieteknik.

– Jag har jobbat som lärare i 25 år och älskar att undervisa och se barn utvecklas. Under årens lopp har jag samlat på mig mängder av erfarenhet och kunskap som jag kan dra stor nytta av i arbetet med läxhjälp i mitt eget företag, framhåller hon.

Alla ämnen

Verksamheten omfattar alla ämnen från förskoleklass till årskurs 3 samt svenska, SO och idrott i årskurs 1 till 7.

– När det gäller övriga ämnen tar jag gärna emot förfrågan och för en dialog kring vad det gäller mera specifikt.

Susanne betonar att hon är ensam om att erbjuda dessa tjänster med fysiska möten i Oskarshamn och att varje lektion handlar om 50 minuters kvalitetstid med fullt fokus på det aktuella ämnet.

– Här finns inga störningsmoment som kan distrahera inlärningen. Föräldrar får inte heller närvara under lektionerna, förklarar hon.

Läxhjälpen kan både ges vid ett enskilt tillfälle inför prov eller mera regelbundet för exempelvis läsinlärning. Bokning görs via hemsida, e-post eller telefon.

– Jag är väldigt flexibel när det gäller tider. Eftersom många ungdomar har mycket aktiviteter i veckorna är jag tillgänglig under exempelvis fredagseftermiddagar och söndagskvällar.

Efter 25 år som lärare har Susanne Tvingsjö startat företaget Sannas läxhjälp som erbjuder anpassade lektioner till elever som vill nå bättre skolresultat. Här hjälper hon tioåriga Lukas Persson med läxorna.

Möjlighet att utvecklas

Liknande läxhjälpsverksamhet finns i större städer och Susanne hoppas att föräldrarna ska inse vilka möjligheter det innebär för deras barn att utvecklas ytterligare i skolarbetet.

– Om barnet av någon anledning halkar efter eller behöver lite extra hjälp ska man inte vänta för länge.
Det räcker ofta med en knuff i rätt riktning och riktat stöd för att nå bättre -resultat och bli mera motiverad, säger hon.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Sannas läxhjälp 

Vänder sig till elever som…

…behöver hjälp i vilket ämne som helst
(åk 1-3).

…behöver grundläggande språklig träning såsom rim, ramsor och ordlekar för att öka den språkliga medvetenheten (förskoleklass). 

…behöver hjälp i svenska och SO-ämnen; geografi, historia, samhällskunskap och religion (åk 4-7). 

…läser nybörjarspråk, engelska och tyska. 

…behöver allmän träning i svenska språket, om man inte har det som modersmål.

…vill läsa på inför prov.

…vill ha hjälp med studietekniken.

…behöver öka sitt läsintresse och ­uthållighet.

Mer info på www.sannasläxhjälp.se

Anrik trafikskola på nya vägar

De vidgar utbildnings­verksamheten ytterligare. Sedan årsskiftet är TM Utbildning ägare till Oskarshamns trafikskola.
– Det skapar nya möjlig­heter, konstaterar vd Magnus Axelsson.

Anrika Oskarshamns trafikskola erbjuder sedan tidigare utbildningar inom samtliga körkortsbehörigheter. 

Med TM Utbildning som ny ägare adderas även utbildningar inom bland annat YKB, yrkeskompetensbevis, till utbudet.

– Vi kan dessutom samordna ytterligare resurser och kunskaper på utbildningssidan som gynnar våra elever, säger Magnus Axelsson.

I samband med övertagandet tillträdde Lars Jansson som chef för trafikskolan. Han har tidigare erfarenhet som handledare och lyfter fram de nya satsningar som har genomförts.

– Vi är en av få trafikskolor i Sverige med körsimulator. Det innebär att eleverna lugnt och tryggt kan öva på olika situationer i simulatorn innan de ger sig ut på vägarna. Likaså ger det möjlighet till mängdträning med direkt respons på körningen, förklarar han och framhåller även den moderna och miljöanpassade fordonsparken.

– Den omfattar bland annat två eldrivna mopeder och en elbil. Våra övriga fordon ligger också i topp när det gäller avgasreningskraven.

Magnus Axelsson testar sina kunskaper i den unika körsimulatorn som skapar nya möjligheter.

Vill utöka personalstyrkan

Förutom Lars Jansson har trafikskolan ytterligare två handledare samt en receptionist. Målsättning är att utöka personalstyrkan ytterligare.

– Det är stor efterfrågan på alla typer av körkortsbehörighet. Vi kan tillgodose behoven för såväl 15-åringen som ska ta mopedkörkort som yrkeschauffören. Under årens lopp har vi även sett att många som tar sitt första körkort hos oss sedan kommer tillbaka för att utöka sin behörighet, berättar Lars Jansson.

Ny hemsida

I månadsskiftet februari/mars lanserar Oskarshamns trafikskola sin nya hemsida som är både mer informativ och interaktiv. Magnus Axelsson betonar de digitala satsningarna som bland annat underlättar distansundervisning via nätet.

– Vi vill införa mer nytänkande i verksamheten och ta tillvara på de möjligheter som finns via modern teknik, säger han.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Nyfikenhet kan leda till karriärlyft

Nova i Oskarshamn är regionens största YH-anordnare. Som dessutom har rekordmånga yrkeshögskoleprogram till hösten. Novas eftertraktade utbildningar är både vägen till jobb – och kan ge en skjuts i karriären.

Johan Bågfeldt jobbade som truckförare på Scania när han valde att läsa till produktionstekniker via Nova. Tack vare utbildningen fick han en ny roll som logistikutvecklare på samma företag.

Lisette Singström reste 160 mil för att delta i Novas program Produktionsteknik. Även hon fick en ny roll efter examen på sitt jobb i Malmbergets gruva i Gällivare.

Till hösten erbjuder Nova inte mindre än sju utbildningar, varav två är helt nya: VVS­ ingenjör och Drifttekniker/processoperatör. Söktrycket inför varje höst är stort och det gäller verkligen att söka i tid.
– Vi har rekordmånga utbildnings­ starter i höst, vilket är jätteroligt förstås. Alla utbildningar är anpassade efter näringslivets behov. Faktum är att de flesta av våra studenter har jobb innan utbildningen är slut, säger Eva Nordlander, utbildningsledare på YH­-programmet Produktionsteknik.
Många inser värdet i att utbilda sig för att bli något annat. Vissa byter yrke helt, medan andra satsar på utbildning till en annan yrkesroll på samma företag.
Så var det för Johan Bågfeldt, tidigare truckförare på Scania i Oskarshamn. Tack vare Novas utbildning i produk­tionsteknik fick han en ny tjänst som logistikutvecklare.
– Såg Novas reklamblad på jobbet, blev nyfiken och sökte. Jag hade aldrig fått min nya roll om det inte vore för Nova. Är otroligt tacksam att möjlig­heten finns att kombinera arbete och studier, berättar han.
YH-­programmet Produktions­teknik är nämligen framtaget för att man ska kunna jobba samtidigt. Det började som en skräddarsydd uppdragsutbildning för Scanias tekniker, som sedan gjordes generell i samarbete med näringslivet när det visade sig finnas ett stort behov av just produktionstekniker.
Under två och ett halvt år får den stu­derande möjligheten att både jobba på heltid och studera på halvtid. Framför allt riktar sig programmet till personer redan verksamma i industrin som vill utveckla sig och få nya arbetsuppgifter.
För Scanias del är utbildningen högt prioriterad. De studerande får en betald fredag i månaden för lärarledda studier samt studielitteratur. En klar fördel, tycker Johan Bågfeldt.
– Det visar att de verkligen värde­sätter utbildningen. I min årskull var det fyra personer från min arbetsplats och alla har fått nya roller på Scania. Fick min tjänst som logistikutvecklare vid årsskiftet och det är verkligen en helt ny utmaning. Känns skönt att ha utbildningen i ryggen, det är en väldigt bra grund att stå på, säger han.
Det blir tredje omgången av Produktionsteknik nu till hösten. Programmet är eftertraktat, över hela Sverige. Lisette Singström var den som hade längst resväg till utbildnings­tillfällena – närmare bestämt 160 mil från Hakkas, utanför Gällivare, till Oskarshamn.
– Jag reste ner på egen bekostnad till Novas lärarledda träffar en gång per månad och det gav väldigt mycket, säger hon.
Till vardags jobbar Lisette Singström på LKAB. Det var suget att vilja arbeta med något annat på samma företag i kombination med möjligheten att jobba och läsa samtidigt, som gjorde att valet föll på Nova i Oskarshamn. Redan 1,5 år in i utbildningen fick hon en ny tjänst och jobbar nu som produktions­samordnare ovan jord med sovring och anrikning.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

UTBILDNINGSSTARTER HT 2019

Drifttekniker/Processoperatör: 400 YH-poäng, distans, fyra terminer helfart. Sista ansökningsdag: 15 maj
”Novas driftteknikerutbildning gjorde det möjligt att få ett intressant och utvecklande jobb som jag verkligen trivs med.” /Max Wester, processoperatör, Södra Cell Mönsterås

Specialistundersköterska – äldre: 200 YH-poäng, distans, fyra terminer halvfart. Sista ansökningsdag: 15 maj
”Vi fick möjlighet att bredda och fördjupa våra kunskaper, och vi kunde kombinera arbete och studier. Efter examen fick vi mer utvecklande och intressanta arbetsuppgifter.” /Alexa Siefert & Julia Jensen, Specialistundersköterskor Uppvidinge kommun

Tandsköterska: 325 YH-poäng, distans, 65 veckor helfart. Sista ansökningsdag: 15 maj
”Att blanda praktik och teori kontinuerligt ger en bra och stabil utbildning.” /Tidigare studerande på tandsköterskeutbildningen

Stödpedagog: 200 YH-poäng, distans, fyra terminer halvfart. Sista ansökningsdag: 15 april
”Utbildningen är helt skräddarsydd för yrkesrollen. Relevanta uppgifter, intressanta föreläsningar och utrymme för egen reflektion för att kunna växa i sin roll.” /Studerande på Stödpedagog

VVS-ingenjör: 400 YH-poäng, distans, fyra terminer helfart. Sista ansökningsdag: 3 maj
”Som VVS-ingenjör blir du spindeln i nätet för att skapa energieffektiva och smarta fastigheter.” /Lennart Petersson, Gruppchef Oskarshamn WSP, VVS-teknik

Produktionsteknik: 270 YH-poäng, distans, fem terminer halvfart. Sista ansökningsdag: 15 maj
”Tack vare utbildningen har jag haft möjlighet att få nya spännande arbetsuppgifter inom företaget. Jag började som truckförare. När jag påbörjat utbildningen fick jag  möjlighet att gå vidare till verkstadstekniker och efter examen har jag fått en ny roll som logistikutvecklare.” /Johan Bågfeldt, Scania

Sjuksköterskeprogrammet: 180 hp, studieort Oskarshamn, sex terminer helfart. Sista ansökningsdag: 15 april
”För mig, som mitt i livet med familj och barn, ville byta karriär blev Nova den perfekta lösningen och gav en möjlighet att läsa till sjuksköterska utan att vare sig behöva flytta eller pendla.” /Jessica Fransson-Holm, fd.studerande på Nova, arbetar idag på Oskarshamns sjukhus. Läs mer om just sjuksköterskeprogrammet här.

Intresserad av någon utbildning? Kom på öppet hus på Nova 2 april 16-19.

Läs mer på www.novaoskarshamn.se