Inlägg

Dagens elever skapar framtidens samhälle

Den pågående klimatomställningen fordrar utbildningar i framkant. Parallellt med att Etec i Oskarshamn undervisar morgondagens elektriker och automationsingenjörer går skolan i täten för miljöarbetet med en tydlig hållbarhetsprofil.
– Vi måste leva som vi lär, säger vd Ylva Alexandersson. 

Under 20 år har Etec Teknikutbildning AB försett el- och automationsbranschen med kompetent personal. Frågor kring energi, miljö och hållbarhet tillåts ta stor plats i utbildningarna eftersom eleverna i allra högsta grad kommer att vara med och lösa framtidens utmaningar på samma områden.

– Vi har tagit ett beslut om att profilera hela skolan och jobba väldigt mycket med hållbarhet. Egentligen har vi lagt det som en grund för allt vi gör. Målet är att våra nuvarande gymnasieettor ska bli vår första hållbara generation. Dels som kompetenta yrkesutövare, dels som människor på den här planeten, berättar Ylva Alexandersson. 

Smarta lokaler

En viktig del i Etecs hållbarhetsarbete handlar om att minska energianvändningen genom att utveckla sina lokaler på ett smart sätt. Runt omkring på skolan finns skärmar som på ett pedagogiskt sätt visar fastighetens energiförbrukning i realtid. 

– Vi tittar ständigt på vad som kan förbättras i vårt skolhus för att spara energi och har även involverat eleverna i arbetet. I alla delar av skolan sitter till exempel mätare som vi använder för att styra ventilation och värme. Data loggas och används för att optimera förbrukningen utifrån väderprognos och elpris. På så vis använder vi hela skolan som en smart anläggning där eleverna hjälper oss att bli energieffektiva, samtidigt som de lär sig jättemycket, förklarar Ylva Alexandersson.

2023 är året då Etec även kommer att bli elproducent. En solcellsanläggning med tillhörande batterilagring är just nu i planeringsfasen och utformningen av batteridelen sker i samarbete med batteritillverkaren Saft i Oskarshamn.

– Våra möten med Saft har varit en riktig aha-upplevelse. Det händer massor med teknikutvecklingen för batterier och kopplingen till branschen som vi jobbar med är otroligt stark. Batterianvändning finns knappt i Skolverkets läroplan i dag. Därför kommer vi att utveckla en egen strategi för detta tillsammans med Saft, berättar Ylva Alexandersson. 

Hör framtiden till

Även när det gäller solcellsanläggningen kommer eleverna på skolan att få bidra praktiskt. På taket finns redan ett vindkraftverk av mindre modell som ytterligare ett exempel på lokal och förnybar elproduktion, om än i liten skala. 

– Sol, vind och batterier hör framtiden till och därför måste vi ge våra elever en gedigen kunskap om den här tekniken. Det handlar om att ge dem rätt verktyg för att driva det här samhället vidare. Vi måste se till att människorna som kommer ut från vår skola blir kunniga, ifrågasättande och upp-finningsrika individer som kan driva på utvecklingen. Det är de som kommer att leva både med det vi lyckas och inte lyckas lösa.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Flexibilitet är lösningen

Mer produktion, men också ­smartare konsumtion. Så ska samhället klara av en fördubblad efterfrågan på el till 2035. Johanna Barr från organisationen Power Circle berättar om ­lösningarna som får dagens – och framtidens – elsystem att fungera.

Faktabaserat, oberoende och pedagogiskt jobbar Power Circle med att sprida kunskap och på så sätt stötta utvecklingen mot ett elektrifierat, hållbart samhälle. I egenskap av expert på elsystem får Johanna Barr många frågor om hur elförsörjningen ska fungera när andelen förnybara energislag ökar. 

– Nyckelordet i elsystemet är flexibilitet. Det vill säga att man anpassar antingen produktion eller konsumtion. I Sverige har vi det lyxigt med mycket vattenkraft som är en väldigt flexibel resurs. Därför har vi väldigt goda förutsättningar för till exempel vindkraft och solkraft redan från början, förklarar Johanna Barr. 

Stora möjligheter

De goda grundförutsättningarna kompletteras av den teknikutveckling som lett till större möjligheter att styra konsumtionen. 

– Det fina är att elkunderna inte behöver bekymra sig över vilka tider de kan dammsuga hemma, en farhåga som lyfts ibland. Utan styrningen sker automatiskt efter algoritmer som känner av när det finns mycket eller lite el i systemet. Ett exempel på flexibla förbrukare som finns redan i dag är värmepumpar som kan stängas av en kortare tid utan att det märks på inomhustemperaturen. Annat som finns på marknaden är smarta elbilsladdare och hemmabatterier i kombination med solceller, som hjälper till att hålla rätt frekvens på elnätet, det vill säga balans mellan utbud och efterfrågan.  

Johanna Barr.

Förändringsprocess

Den ökande efterfrågan på el beror både på elektrifieringen av transportsektorn och av industrin, som är inne i en förändringsprocess där vätgas framställd med hjälp av vindkraft spelar en viktig roll som energibärare. Även när alla Sveriges vägfordon är eldrivna kommer elbehovet från transportsektorn vara relativt litet jämfört med det stora elbehovet från industrins omställning.

– För att inte klimatomställningen ska tappa fart måste vi alltså snabbt bygga ut sol- och vindkraft, som är de kraftslag som är realistiskt möjliga att etablera i stor skala de kommande tio åren. Detta samtidigt som vi energieffektiviserar, bygger ut elnäten och undersöker möjligheterna för annan ny fossilfri produktion.

Öka produktionen

Två aktuella exempel på ny elproduktion som planeras i vår region är Hultsfreds solcellspark och Simpevarp havsvindpark.

– Ökad produktion och flexibilitet i elområde 3 och 4 är även viktigt för att hjälpa till att sänka elpriserna i södra Sverige, konstaterar Johanna Barr. 

Etec framtidssäkrar eleverna

Högkvalificerade eltekniker. Och självständiga individer med schyssta värderingar och hållbart tänkande. Etec gör eleverna redo att möta en föränderlig framtid och en bransch i ständig utveckling.

Att 20-årsjubilerande Etec Teknikutbildningar AB har försett el- och automationsbranschen med kompetent personal under årens lopp finns det en mängd tydliga och talande exempel på. Nu tar skolan ett helhetsgrepp för att även involvera hållbarhets-, demokrati- och värderingsfrågor i utbildningen.

– Det handlar om att ge våra elever heltäckande kunskaper. En bra elektriker kan inte bara sitt yrke. Den är också en bra medborgare och arbetar hållbart, konstaterar rektor Björn Lekselius och vd Ylva Alexandersson nickar instämmande.

– Alla måste ta sitt ansvar och genom att låta dessa frågor genomsyra våra utbildningar ger vi eleverna rätt verktyg för att möta framtiden, säger hon.

För ett år sedan inleddes Etecs hållbarhetsarbete med en rad olika -åtgärder som integreras och utvärderas i skolarbetet. En satsning som ska ge eleverna tydliga insikter kring hur deras arbete och beslut som yrkesmän påverkar och belastar jordens resurser.

– Vi förser näringslivet med hållbara eltekniker som också har den kompetens som krävs för att ta till sig framtida teknik, betonar Ylva Alexandersson.

I samarbete med Kvinnojouren i Kalmar och Oskarshamn har Etec även inlett ett samarbete kring demokrati- och värderingsfrågor som bland annat mynnat ut i projektet ”Jag bryr mig”.

– Syftet är att uppmärksamma våra elever på den jargong och de stereotypa värderingar som tyvärr finns i branschen. Genom att bry sig och våga ifrågasätta kan man bidra till att bryta de normer som ibland råder i arbetslivet. Bland annat genom att eleverna får ta med sig dessa frågor ut till de olika arbetsplatserna under sin APL och se hur de arbetar kring detta, förklarar Björn Lekselius och Ylva Alexandersson.

Hållbarhetstänk

Vid sidan om information kring bland annat Etecs utbildningar och vilka möjligheter de medför kommer även skolans arbete med hållbarhets- och demokratifrågor att belysas under Öppet Hus den 17 november.

– Det kommer att bli en helkväll med information för de som både vill bli branschens bästa eltekniker och stå väl förberedda för framtiden, säger utbildningsadministratör Maria Hjelm.

 

Gymnasieprogrammet El- och energi med ­inriktning Elteknik

• En utbildning med fokus på modern teknik och med en anknytning till näringslivet och behoven i branschen

• Kan leda till antingen framtida högskole- och universitets­studier eller direkt yrkesarbete; installations- eller industri­elektriker, larm- och säkerhetstekniker, automationstekniker

• Under utbildningen finns möjlighet att välja till kurser som exempelvis Engelska 7 samt Matematik 3c, 4 och 5. I utbildningen ingår även 20 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

• Social kompetens tillsammans med värde­grundsarbete ligger i fokus under hela utbildningen

Säkrade drömjobbet under utbildningen

Jobb direkt efter studenten. Simon Karlsson är väldigt glad över att han läste till elektriker på Etec. Nu börjar han snart arbeta på Assemblin och blir då direkt stationerad på sin drömarbetsplats Södra i Mönsterås. 

Det kan verkligen inte bli bättre. Jag är så nöjd! Praktiserade på Södra under utbildningen och de tipsade mig att söka jobb hos Assemblin som är entreprenör där, säger den glada 18-åringen från Oskarshamn.

– Det känns otroligt skönt att allt är fixat med jobb redan innan jag avslutat studierna. Jag tar studenten på fredagen och går till jobbet på måndagen. Redigt gött, fortsätter han.

Simon Karlsson går just nu tredje året på El- och energiprogrammet med inriktning Elteknik på Etec Teknikutbildning i Oskarshamn. Som alla andra i sin klass får han den elbehörighet som krävs för att börja jobba som elektrikerlärling direkt efter avslutade studier. 

– Det är verkligen superbra. Elbranschen är helt klart det jag vill satsa på mest. I nian funderade jag först på om jag ville satsa på en musikkarriär eller arbeta som bilmekaniker. Men det slutade med något helt annat. Något jag är väldigt glad över i dag, berättar Simon Karlsson.

Bra språngbräda

Med totalt 20 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, får eleverna på Etec stora chanser till nära kontakt med olika företag i branschen. Praktikplatserna är för många en språngbräda ut i arbetslivet. 

– Så var det verkligen för mig. Jag har lärt mig otroligt mycket på min praktik på Södra. Ena dagen installerar jag kontaktorer i ett skåp, andra dagen byter jag lampor någonstans i fabriken. Jag vet aldrig vad dagen kommer att bjuda på och det är också det bästa med att vara elektriker, säger Simon Karlsson. 

Ett härligt gäng

Södra har ett väl utvecklat praktiksamarbete med Etec. 

– Vi ser mycket fram emot att Simon kommer tillbaka till Södra, då han under sin praktik hos oss visade stort engagemang och intresse. Etec har en viktig utbildning för vår framtida kompetensförsörjning, säger Anna Ekberg, HR-partner på Södra i Mönsterås. 

Som en mindre och familjär skola, har lärare och elever nära kontakt på Etec. Gemenskapen är en stor trivselfaktor. Det var också det som Simon Karlsson uppskattade allra mest. 

– Vi är ett härligt gäng där alla kan prata med alla. Jag har också lärt mig otroligt mycket under min tid här. Att få jobbet på Assemblin är verkligen ett kvitto på det. Jag rekommenderar alla som ska börja gymnasiet till hösten att söka sig till Etec. Du kommer inte att ångra dig!

Omvalsperioden till gymnasiet i höst är 7 april–10 maj. Under denna period kan du ansöka om att byta till Etec, även om du kommit in på en annan skola. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för att få veta mera. 

 

Anton Fellt, platschef på Elajo i Oskarshamn, berättar att eleverna från Etec är heta på arbetsmarknaden tack vare att de har den elbehörighet som krävs.

Eleverna heta på arbetsmarknaden

Tänker du dig en framtida yrkeskarriär som elektriker direkt efter gymnasiet? Då är El- och energiprogrammet inriktning elteknik på Etec Teknikutbildning i Oskarshamn ditt enda val. 

På Etec blir du nämligen fullfjädrad elektrikerlärling efter avslutade studier, redo för arbetslivet.

– Eleverna har alla förut­sättningar för att bli anställda hos oss, bland annat för att de har den elbehörighet som krävs. Skolan har verkligen en stor fördel ur den synpunkten. Vi brukar anställa runt två elektrikerlärlingar från Etec varje år. Som mest har vi faktiskt anställt fyra på ett år, säger Anton Fellt, platschef på Elajo och med i programrådet för Etec.

Växande behov

Det gör också att eleverna från Etec är heta på arbetsmarknaden. ­Behovet av skickliga ­hantverkare och tekniker är både stort och växande. På Etec får du en utbildning som är verklighetsbaserad. En utbildning som innebär att du direkt efter gymnasietiden kan få ett jobb som elektriker på något av landets många installationsföretag, så som Elajo. 

Flera av eleverna som fått anställning på Elajo har även gått praktik (APL) här.

– Praktiken är ett väldigt bra sätt för oss att testa om de passar i vår organisation. Vi upplever att Etec-eleverna är välutbildade och när de går i årskurs 3 är de redo för att börja jobba på allvar, säger Anton Fellt, som själv gått gymnasiet på Etec och sedan ­avancerat i karriären.

– Jag började mitt yrkesliv ­efter Etec-skolan som elektriker, blev projekt­ledare och sedan platschef.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Jubel för tryggad ­automationskompetens

Högsta vinsten. Inte bara för Etec. Även för alla ­företag i regionen med behov av ­kompetent automations­personal. Till hösten startar Yh-utbildningen Automationsingenjör för hållbar industri 4.0.

Etec Teknikutbildning AB:s vd Ylva Alexandersson, utbildningsadministratör Maria Hjelm och lärare Magnus Thunberg har all anledning att jubla. Nyligen fick de klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan om att åter starta Yh-utbildning. Den senaste kullen automationsingenjörer lämnade skolan våren 2020.

– Det känns helt fantastiskt. Nu är vi kompletta igen. Yh-utbildningen är något av hjärtat för Etecs teknik-kunskap och behovet av utbildade automationsingenjörer är väldigt stort i regionen, konstaterar trion nöjt.

Med den nya Yh-utbildningen kan Etec tillgodose det stora behovet av automationsingenjörer.
Foto: thisengineering-raeng/Unsplash

Miljötänk

Automationsingenjör för hållbar industri 4.0 har, som namnet antyder, en extra betoning på just hållbarhet som synliggörs genom sambandet mellan teknik, miljö och ekonomi.

– Miljön har en väldigt stor betydelse i allt vi gör inom utbildningen och ska ta hänsyn till målen i Agenda 2030, förklarar Magnus Thunberg som kommer att vara ansvarig lärare för utbildningen.

Som Automationsingenjör kan man jobba inom flera olika branscher med utveckling, installation, drifttagning och underhåll av automatiserade system. Utbildningen är modern och ligger väl i linje med fjärde generationens hållbara industri. Sedan starten 2006 har cirka 200 studenter passerat Etecs automationsingenjörsutbildning. 

– Vi erbjuder en utbildning som är skräddarsydd efter arbetsmarknadens behov. De studerande har tillgång till mycket av den senaste tekniken inom automationsområdet. Allt för att vara i fas med automationsområdets krav på kompetent arbetskraft, framhåller Ylva Alexandersson.

Den nya Yh-utbildningen startar den 29 augusti och intresset för de 20 platserna är redan stort. Maria Hjelm betonar att sista ansökningsdag är 15 maj och ansökan skickas in via Etecs hemsida etecteknikutbildning.se/automationsingenjor.

– Det är bland annat en hel del tidigare gymnasieelever från Etec som har anmält sitt intresse för utbildningen för att bli ännu mera attraktiva på arbetsmarknaden, berättar hon.

 

Fakta

Automationsingenjör för hållbar industri 4.0

Antal YH-poäng: 400

Studietid: 2 år

Praktik: 23 veckor LIA (Lärande i arbete)

Sista ansökningsdag: 15 maj

Studieform: Heltidsstudier på plats

Kursstart: 29 augusti

Ansökan: Yh-antagning.se eller via
www.etecteknikutbildning.se

 

Automationsingenjör Stefan Tapper på SSE har haft mycket stor nytta av sin utbildning på Etec.

Utbildningen öppnade nya dörrar

Med Etecs Yh-utbildning i bagaget har nya dörrar öppnats. Sedan våren 2021 arbetar ­Stefan Tapper som automations­ingenjör på elinstallationsföretaget SSE.

Stefan tillhör den senaste kullen automationsingenjörer som lämnade skolan 2020. Hans ursprungliga plan var att läsa Etecs Yh-utbildning direkt efter gymnasiet 2006. Men ett erbjudande om att börja jobba som operatör på Saft AB kom emellan.

– Samtidigt har jag alltid varit intresserad av programmering och att få tekniska saker att fungera, berättar han.

Därför gjorde Stefan slag i saken och sökte till Yh-utbildningen inför höststarten 2018 i kombination med fortsatt skiftjobb på Saft. De tre praktikperioderna under utbildningen gjorde han bland annat på ÅF och SSE.

– Det var en mycket bra utbildning som både gav mig mycket kompetens inom automation och många värdefulla kontakter på arbetsmarknaden. Inte minst hos elinstallationsföretaget SSE där jag så småningom fick jobb som automationsingenjör.

Stefan Tapper passar på att gratulera såväl Etec som framtida elever och berörda företag i regionen att den populära Yh-utbildningen är tillbaka.

– De som har gått utbildningen är väldigt efterfrågade på arbetsmarknaden. Det vet jag av egen erfarenhet, konstaterar han.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Peppade inför Yrkes-SM

Tillsammans kan de få göra upp om titeln Sveriges bästa elektriker.
Isak Karlsson och Albin Corneteg, elever i årskurs 3 på Etec, är taggade ­inför uttagningstävlingen till Yrkes-SM 2022.

Det känns både spännande och intressant på samma gång. En chans man får en gång i livet. Allt kan hända. Det ska bli kul att få testa sina kunskaper och genomföra tävlingsmomentet inom Installationsteknik snyggast och på kortast tid, säger Albin Corneteg och får medhåll från Isak Karlsson.
– Det är verkligen superroligt att få vara med och tävla, säger han.

Inför uttagningstävlingen i Katrineholm kommer eleverna få beskriva i en intervju varför just han är en bra ambassadör för branschen. Tre personer går vidare och får tävla mot varandra i mästerskapet som är i maj nästa år i Växjö. Vinnaren får sedan representera elbranschen som en del av det svenska yrkeslandskapet i Yrkes-VM i Lyón 2024. Så mycket står på spel.
– Jag är väldigt glad för Isak och Albins skull, det är en stor ära att få vara med. Vi nominerade dem för att de är så duktiga elever. Var och en på sitt sätt. Nu får de visa vad de går för, säger Björn Lekselius, rektor och lärare på Etec Teknikutbildning.

Kunskap och utveckling

Elektrikeryrket är en självklarhet för dessa två elever, som redan vet vad de vill göra efter studenten nästa år.
– Jag ska ta lärlingstiden först har jag tänkt och sedan plugga till behörigheten inom lågspänning. Därefter tänker jag starta en egen elfirma, berättar Albin Corneteg.
– Det finns oändligt med nya kunskaper och chans till utveckling inom det här yrket. Automation tycker jag är kul så det blir förmodligen någon vidareutbildning på Etec, säger Isak Karlsson.

Båda trivs väldigt bra på El- och energiprogrammet på Etec och är glada att de valde just denna utbildning.
– Det är en allmänt skön skola där alla känner alla. Både elever och lärare gör sitt allra bästa för att alla ska trivas. Eftersom det är en liten skola blir man hörd och kan lätt förändra saker, vilket förstås är jättebra, säger Isak Karlsson.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Företagare med framtidstro

Coachning, workshops och nätverkande. Oskarshamns kommun jobbar hårt med att hjälpa lokala företag att hitta svaren på sina knäckfrågor, så att de ska stå väl rustade inför framtidens utmaningar.

Projektet ”Omställning för kärnkraftens underleverantörer” startade våren 2017 och riktade sig inledningsvis till direkt berörda leverantörer och underleverantörer. Under resans gång har allt fler företag bjudits in till bland annat seminarier och individuell rådgivning för att möta framtidens utmaningar på ett strukturerat sätt.

Hjälper företagen med innovation

Under ledning av Anna-Karin Swärd har projektet tagit ett bredare grepp om frågor kring innovation och hållbarhet, bland annat genom programmet ”Öka din innovationsförmåga och framtidssäkra ditt företag” som har pågått sedan i våras.

– Upplägget med regelbunden uppföljning och coachning har verkligen hjälpt företagen att komma framåt med sitt innovationstänkande. Det har varit en bra modell att jobba efter och ett arbetssätt som kan lyfta näringslivet oerhört mycket, säger Anna-Karin Swärd.

Workshops och coaching

Ylva Alexandersson, vd på Etec i Oskarshamn, är en av dem som har deltagit i workshops och fått coachning under året. Hon vittnar om att programmet har gett en värdefull struktur åt det egna utvecklingsarbetet.

– Som entreprenör är det lätt att springa iväg och avfyra en massa olika idéer samtidigt. Men i programmet utmanades vi att rensa hjärnan och fundera på vad som egentligen är knäckfrågan. Detta tillsammans med möjligheten att bolla med varandra på mötena har varit väldigt värdefullt, konstaterar Ylva Alexandersson, som under avslutningsdagen redovisade konkreta planer för hur Etec ska utvecklas som en hållbar och smart skola.

Oskarshamns Vimmel

Öppnar ögonen för framtida utveckling

Ett annat företag som tar hållbarhet på stort allvar är AB POD i Kristdala. Vd Mikael Svensson beskriver programmet som en ögonöppnare för vad företaget redan gör bra och vad som kan utvecklas i framtiden.

– Programmet har gett oss kontakter och ingångar till värdefulla nätverk samtidigt som det har hjälpt oss att ta hand om idéer och banat väg för nya, säger Mikael Svensson.

Sammantaget är projektledaren Anna-Karin Swärd både stolt och imponerad över vad gruppen har åstadkommit under året.

– Vi har sett flera exempel där företagen har beställt nyutvecklade produkter och tjänster av varandra. Nätverkandet i gruppen har varit helt fantastiskt, konstaterar hon.

Text: Jonas Axelsson
Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Underleverantörsprojektet

Projektet ”Omställning för kärnkraftens underleverantörer”, till vardags kallat Underleverantörsprojektet, syftar till att hjälpa företag i deras omställning och utveckling. Fokus ligger på produktutveckling, innovation, digitalisering, ekonomifrågor, marknadsföring och ledarskap.

Inom projektet erbjöds under 2020 programmet ”Öka din innovationsförmåga och framtidssäkra ditt företag” med sju deltagande företag: AB Pod, Etec, Eterni, Jailbreak Oskarshamn, Ditt livs coachning, MX Kommunikation och Sjöfartshotellet.

Huvudfinansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, Region Kalmar län och Oskarshamns kommun.

 

Utbildar framtidens eltekniker

Den perfekta gymnasieutbildningen för den som vill börja jobba direkt – eller läsa vidare. Den 14 november kl 18 har Etec öppet hus för alla som funderar på en framtid som tekniker.

– Du får all information du behöver och lite till. Dessutom finns möjligheten att testa på att jobba som eltekniker i vår verkstad, se olika robotlösningar och delta i roliga tävlingar, säger Björn Lekselius, rektor och lärare på Etec.

Representanter från elbranschen och även elever från El- och energiprogrammet finns på plats för att svara på frågor.
– Ta tillfället i akt att få veta mer om utbildningen och se våra moderna lokaler, tipsar utbildningsadministratören Maria Hjelm.

Maria Hjelm och Björn Lekselius hälsar välkommen till öppet hus på Etec den 14 november klockan 18.

En av eleverna som deltar under kvällen är 16-åringen Hugo Tillmar från Västervik. Han blev rekommenderad av släktingar som gått på skolan att söka sig till Oskarshamn. Ett val han sedan blev mycket glad över att han gjorde.
– Det är en liten skola där alla känner alla. Gemenskapen är nog det bästa, vi har roligt tillsammans. Sen får vi jobba en hel del praktiskt på lektionerna och har också långa praktikperioder ute i arbetslivet, i både tvåan och trean. Det passar mig perfekt, säger han.

Även eleven Gottfrid Wilensjö, 17 år, kommer från Västervik och pendlar till Etec med buss varje dag.
– Är helnöjd med utbildningen, så det är lätt värt det. Vill bli automationstekniker och jobba på industri eller ett större bygge när jag är färdig, säger han.

Att utbildningen ger möjlighet till att bli både automationstekniker och elinstallatör, i kombination med att teknikbranschen är i stort behov av arbetskraft, gör att jobbchanserna är stora. Faktum är att runt hälften av eleverna säkrat sin anställning redan innan examen. Eftersom Etecs el- och energiprogram även är högskoleförberedande, finns möjligheten att plugga vidare direkt eller kanske efter några år i branschen.
– Jag vill bli elingenjör, det hade varit något. Bra betalt och verkar kul. Att programmera skulle jag också kunna tänka mig, säger eleven Martin Svensson, 17, från Oskarshamn.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Medvind för Etecs Yh-utbildningar

Triss i nya lärare och långtgående planer på en ny och attraktiv utbildning inom hydraulik. Det blåser minst sagt medvind för Etecs Yh-utbildningar.

Vd Ylva Alexandersson kan nöjt konstatera att rekryteringen av de tre nya lärarna kommer att stärka Etecs Yh-utbildningar på flera plan.
– Det känns fantastiskt bra. Det är tre mycket kunniga automationstekniker med lång och gedigen erfarenhet från olika områden. De kommer att bidra till att höja utbildningsnivån ytterligare samtidigt som deras kompetens kommer att höja statusen för hela Etec.
Magnus Thunberg kommer närmast från konsultföretaget Elproj med uppdrag på bland annat Scania. Han har tidigare jobbat med säkerhet på OKG. Pär Danielssons yrkeslivserfarenhet kommer huvudsakligen teknikföretaget Modig Machine Tool samt Järnforsens Energi. Han kommer från Virserum och är starkt engagerad i det lokala föreningslivet.
Sist ut av de nya lärarna är Joakim Wilensjö som åter är på mammas gata. Han har tidigare jobbat på Elajo i Västervik och är, efter en sejour som säljare, tillbaka inom automationsområdet som lärare. Pendlar från Västervik tillsammans med sin son som går första året på Etecs gymnasieutbildning.
– Det här är tre sociala killar som är nyfikna på teknik i alla former och med bred erfarenhet av automation. Efter inskolning under våren kommer de att vara i full tjänst till höstterminen 2019.
Vid sidan av lärartillskottet är planeringen i full gång för ytterligare en Yh-utbildning. En arbetsgrupp med representanter från näringslivet och Oscarsgymnasiet har börjat titta på formen för en anpassad Yh-utbildning inom hydraulik.
– Tanken är att skapa en kortare utbildning på tre till fem månader för att snabbt kunna tillgodose behovet av utbildad personal. Den ska rikta sig till både företag som vill vidareutbilda sin personal och de som snabbt vill utöka sin kompetens. Det finns en stor efterfrågan på den här typen av utbildning och om allt går enligt planerna ska vi vara igång till höstterminen 2020, framhåller Ylva Alexandersson.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Automationsingenjör Industri 4.0
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen som ingenjör inom området automationsteknik. Som Automationsingenjör finns möjlighet att jobba inom flera olika branscher med utveckling, installation, idrifttagning och underhåll av automatiserade system. Utbildningen är modern och ligger väl i linje med fjärde generationens industri.

  • 420 Yh-poäng
  • Studieperiod 2 år
  • 23 veckor LIA (Lärande i arbete)
  • Läs mer om behörighetskrav och ansökningstider på www.etec.se

Välkomnar för framtiden

En kväll med fokus på framtida möjligheter.
Den 8 november bjuder Etec in till information om aktuella gymnasie- och Yh-utbildningar och visar samtidigt de moderna och väl anpassade utbildningslokalerna.

Robert Nylund och Mathias Olofsson samt klass- kamraterna Felipe San Pedro och Jonas Karlsson går första året på Etecs Yh-utbildning.

Under Etecs Framtidskväll kommer lärare och övrig per­sonal att finnas på plats för att informera om både gymnasie­- och Yh-­utbildningen och alla möjlig­heter de erbjuder.
– Alla intresserade är välkomna. Det kommer att finnas prova­-på statio­ner samtidigt som pågående arbeten visas upp. Det kommer även att vara elever på plats som berättar om sina erfarenheter, förklarar Maria Hjelm som är utbildningsadministratör på gymnasiet.
Ingela Johansson Yderhag, utbild­ningsadministratör på Yh-­utbildning­ en, instämmer.
– Vi vänder oss till alla som är intresserade av en utbildning för fram­tiden. Oavsett bakgrund eller vad man jobbar med idag, säger hon.
Mathias Olofsson går första året på Yh­-utbildningen till automations­ingenjör. För honom innebar Etec en möjlighet att satsa på en helt ny karriär.
– Jag ville utvecklas och göra något helt annat än vad jag sysslat med tidi­gare, berättar han.
Klasskamraterna Jonas Karlsson, Robert Nylund och Felipe San Pedro nickar instämmande.
– Det här är en utbildning full av möjligheter som leder hela vägen ut i arbetslivet, säger de.
Etecs anpassade utbildningslokaler renoverades nyligen och den tekniska utrustningen håller hög standard.
– Detta, tillsammans med kompe­tent personal och nära kontakt med olika företag, gör Etec till en perfekt språngbräda ut i arbetslivet. Här ska­pas elevernas framtid, betonar vd Ylva Alexandersson.
Etecs Framtidskväll arrangeras den 8 november klockan 18.00.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

ETEC
• Teknisk utrustning med hög standard
• Kompetent personal
• Samarbetsavtal med företag
• Praktik på företag
• GY – El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik med inslag av Automationskurser
• Yh – Yrkeshögskola inom Automation
• UP – Uppdragsutbildningar för företag

Familjär satsning på smådjur

Dotter och mor samt nyblivna kompanjoner som klinikchef respektive vd. Sedan årsskiftet driver Jennie Larsson och Ylva Alexandersson Smådjurskliniken Oskarshamn tillsammans.

Jennie har haft ett stort djur­ intresse ända sedan barnsben. Något som ständigt har upp­ muntrats av mamma Ylva som också är en hängiven djurfantast.
– Nästan alltid! Jag fick kämpa mycket för att få hyra min första häst. Sedan hade vi plötsligt två egna hästar hemma, säger Jennie och ler vid minnet.
Det var även Ylva som ordnade så att hon fick göra studiebesök på veterinärhögskolan i samband med en träningshelg med hästen och som så småningom ledde till att Jennie utbil­dade sig till veterinär.
Sedan 2009 har hon jobbat som veterinär på Oskarshamns Veteri­närstation. När det stod klart att verksamheten skulle säljas såg Jennie möjligheten att förverkliga sina drömmar och idéer om en modern smådjursklinik i Oskarshamn till­ sammans med mamma Ylva som kompanjon.
– Det är en jätte­ spännande utma­ning som jag inte hade vågat göra utan mammas stöd. Hon har lång erfa­renhet av att driva företag och sköter det administrativa arbetet samtidigt som jag har ansvar för kliniken, förklarar Jennie och Ylva nickar instämmande.
Från att tidigare ha jobbat med alla typer av djur och till stor del ute på fältet är Smådjurskliniken Oskars­hamn, som namnet antyder, inriktad mot enbart smådjur och stationsvård under dagtid.
– Vi har satsat på utökad smådjurs­verksamhet och är i dag två anställda veterinärer som snart blir tre. Vi job­bar huvudsakligen med hundar, katter, kaniner, marsvin och hamstrar. Men vi tar även emot andra typer smådjur i mån av kunskap och möjlighet, berättar Jennie.
I samband med övertagandet vid nyår har kliniken i Kristine­berg även renoverats och fräschats upp. Det har även gjorts en del nyinvesteringar för att modernisera och anpassa verksamheten för bättre behandling av smådjur och de behov som det medför.
– Vi har bland annat investerat i en ny tandröntgen och övrig utrustning för tandvård. En god tandstatus är av yttersta vikt för djurens hälsa och det kommer vi att satsa mycket på i fram­tiden, betonar Jennie.
Hon framhåller även möjligheterna till övrig röntgen, olika typer av operationer, diagnostik och analyser via det egna laboratoriet samt kontroll och undersökning av djurens ögon.
En annan stor nyhet hos Smådjurs­kliniken är förbyggande djurhälsovård genom VetPlan som är en hälsoplan för hund och/eller katt.
– Med VetPlan får du en egen hälsoplanering över året till en fast månadskostnad. I abonnemanget ingår bland annat vissa undersökningar och vaccinationer, samt nära vårdkontakt, råd och vägledning. Vår förhoppning är att VetPlan och ett ökat hälso­medvetande leder till lägre kostnader genom ett minskat behov av avancerad veterinärvård.
– Detta underlättar även för djur­ägarna. Genom att ansluta sig till VetPlan vet man hur djuret mår och minskar riskerna för att djuret ska drabbas av allvarliga hälsoproblem, förklarar Jennie.
Både hon och mamma Ylva är över­tygade om att deras satsning är till stor nytta för alla smådjursägare.
– Med Smådjurskliniken Oskars­hamn ökar vi kompetensen väsentligt mot denna målgrupp och skapar även bättre service och kontinuitet på vår mottagning, framhåller de.

Vidgar vyerna

Det stora djurintresset har fått Ylva Alexandersson att vidga vyerna ytterligare vid sidan av sitt ordinarie jobb som vd och rektor för Etec.

– Jag tycker om djur i alla former och såg det som en kul utmaning att både få vara med och stötta min dotter när hon förverkligar sin dröm och samtidigt bidra till en utökad trygghet och service för alla smådjursägare i Oskarshamn med omnejd, säger hon.
Som vd kommer Ylva främst att vara ansvarig för Smådjursklinikens administrativa arbete.
– Att praktiskt ta hand om djuren överlåter jag åt Jennie och hennes kollegor som är experter på detta, förklarar hon leende.
Ylva Alexandersson är även ordförande för Strokkur Islands­ hästförening i Mönsterås sedan starten 1996.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm, Curt-Robert Lindqvist