Reklam med kärlek

Stadsmagasinet ägs av Kommunikationsbyrån KrePart och är dess lokala flaggskepp tillsammans med flottan av populära LED-skärmar.

KrePart har en bred arsenal. Broschyrer, kundtidningar, allehanda trycksaker, marknadsföringskampanjer, rollups, hemsidor, film, reklamspotar och sofistikerade kampanjer på sociala medier produceras med kontinuitet till kunder runt om i hela Sverige.

Besök gärna KreParts hemsida om du funderar på någon reklaminsats eller kontakta Alexander Carlsson på
076-1757000 eller alexander@krepart.se