Inlägg

Viktigt arbete för välsmakande vatten

Ett gott kranvatten uppstår inte utan vidare. Det ­kräver kunskap, planering och ­daglig omsorg. I Småland, som ­generellt har ­mycket god vatten­kvalitet, hör ­Oskarshamns klara droppar till toppskiktet. 

Vi är stolta över vårt kranvatten som håller utmärkt kvalitet. Det är väldigt ovanligt att vi får ta emot klagomål, berättar Charlotta Karlsson som är VA-chef i Oskarshamns kommun. 

Att Oskarshamns kranvatten står sig väl i konkurrensen har också ­bekräftats svart på vitt av en expert­jury. Detta genom ett heders­omnämnande i en stor kranvatten­tävling som arrangerades av branschorganisationen Svenskt Vatten 2020.   

– Vi kom på delad förstaplats i ­Småland och var bäst i länet. Ett personligt vatten med en känsla av morgondagg, löd motiveringen, minns Charlotta Karlsson.  

Bra vattentäkt

Med en årsproduktion av dricksvatten på 1 700 000 kubikmeter är Fredriksbergs vattenverk kommunens största livsmedelsproducent. Arbetet för att uppnå en god vatten­kvalitet ­består av flera delar, där en bra vattentäkt är en av nyckelfaktorerna. 2016 bytte kommunen huvudvattentäkt från ­Djupeträsk till Hummeln. 

– Det är en stor, djup sjö med små temperaturskillnader, vilket gör att den lämpar sig väl som vattentäkt, förklarar processingenjör Marcus Westholm.

Som processingenjör är han delaktig i det dagliga arbetet med att se över processer, ta prover och kvalitetssäkra både dricksvatten och avlopp. Med bra grundförutsättningar minskar behovet av att använda kemikalier och energi­krävande filtrering.

– Här vid Fredriksbergs vattenverk använder vi oss bland annat av filtrering genom sandbäddar för att efter­likna en naturlig process och få bort ­organiskt material och oönskade partiklar på ett effektivt sätt, säger han. 

Eftersom extremvärme och torka blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna har tillgången till vatten blivit en högaktuell fråga. I Oskarshamns kommun finns det ingen akut brist och något bevattningsförbud är inte aktuellt den närmaste tiden, men uppmaningen är alltid att spara på vattnet och behandla det som ett livsmedel.

Med klimatförändringarna kommer också havsnivåhöjningar och kraftiga skyfall som påverkar VA-systemen i hög grad och ställer krav på att de är dimensionerade för att hantera höga flöden. 

– Översvämmade fastigheter och överbelastning i våra ledningsnät är exempel på risker som vi måste ta hänsyn till. Arbetet med att förebygga detta pågår hela tiden genom samarbete mellan tekniska kontoret och samhällsbyggnadskontoret, säger VA-ingenjör Hedda Jönsson. 

Viktig funktion

Den senaste tidens omvärlds­händelser har också lett till ett ökat fokus på krisberedskap. Kommunens uppdrag är att säkra tillverkningen av dricksvatten oavsett vad som sker.

– Vatten och avlopp utgör ­grunden för all annan verksamhet. Om inte våra system fungerar är det inte ­mycket annat som fungerar heller. Nu följer vi situationen i Ukraina där det pågår en vattenkris i spåren av kriget och den stora dammkatastrofen, så att vi kan dra lärdomar av vad som händer när VA-system utsätts för yttre påverkan, säger Marcus Westholm. 

Tillsammans med framtidens ­utmaningar gör nya miljökrav och en växande kommun vardagen på ­tekniska kontoret till allt annat än statisk. 

– Vi gör ständigt små ­förbättringar och bygger ut vårt ledningsnät, nu senast till sommarstugeområden i Påskallavik, Saltvik och Dragskär. ­Eftersom målet är att bli 30  000 ­invånare i kommunen måste vi dimensionera våra anläggningar på bästa sätt. Det uppnår vi genom struktur, planering och värdefulla insatser från vår kompetenta personal, betonar ­Charlotta Karlsson. 

 

Vattnets väg till kranen

1. Först rensas vattnet från grenar
och växter.

2. Sedan justeras pH-värdet.

3. Vissa ämnen tas bort genom en ­sedimenteringsbassäng.

4. När vattnet får rinna genom en sandbädd försvinner kvarvarande partiklar. Där finns också bakterier som tar bort lukt och smak.

5. Slutligen desinfekteras vattnet.

6. När vattnet är tillräckligt rent skickas det vidare till ett vattentorn, som fungerar som ett magasin som skapar jämnt tryck i din kran.

7. Färdigt att dricka!

 

Hedda Jönsson och Marcus Westholm trivs med variationen som arbetet inom ­kommunens VA-verksamhet bjuder på.

Lockades av variationen

Ett brett arbete som spänner över många områden. De nyanställda ingenjörerna Hedda Jönsson och Marcus Westholm får använda hela sitt register på tekniska kontoret. 

Någon skräddarsydd utbildning finns inte. Därför samlar kommunens VA-verksamhet personer med en mängd olika bakgrunder och erfarenheter, vilket också är en av verksamhetens stora styrkor.  

– Jag fastnade för det tvärvetenskapliga – blandningen av teknik och biologi, men också inslagen av ekonomi, kemi, juridik och digitalisering. Det är väldigt stimulerande att få vara med hela vägen från förstudie och projektledning till byggnation och drift, säger Hedda Jönsson som har jobbat som VA-­ingenjör i kommunen i ett halvår. 

Gör skillnad

Lika länge har Marcus Westholm innehaft rollen som process­ingenjör, där han gör allt från att sköta upphandlingar till att analysera driftprover.  

– Ett viktigt jobb som i slutändan gör skillnad för människors hälsa och välmående. Dessutom är det varierande, ena dagen sitter jag i labbet och analyserar driftprover, andra dagar justerar vi kemikaliedoser eller sitter med i projektmötet kring framtida utbyggnader. Vatten och avlopp kommer att behövas för all framtid, därför är det en trygg karriär att satsa på, framhåller Marcus Westholm. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Nya tomter med havet i sikte

Med saltstänkta gatunamn som Havsbadsvägen och Skrovgatan lockar Oskarshamns kommun med ett nytt havsnära bostadsområde intill Östersjövägen vid Gunnarsö.

Det nya bostadsområdet, strax väster om Östersjövägen mellan Fartygsgatan och Gunnarsö-parkeringen, kommer att rymma totalt 25 naturskönt belägna tomter. 

Första etappen längs Havsbadsvägen omfattar 16 villatomter med byggrätt på 250 kvadratmeter och nockhöjd på tio meter samt 100 kvadratmeter komplementbyggnad. 

För den andra etappen längs Skrovgatan har kommunen inlett förhandlingar med intressenter som vill uppföra par- eller radhus på totalt nio tomter.

– Det här är ett av Oskarshamns absolut bästa lägen med närhet till såväl hav och natur som service i form av skola, vårdcentral och affärer. Jag tror mycket på det här området och vi har redan fått en del förfrågningar kring tomterna, säger exploateringsstrateg Göran Landenius på Oskarshamns kommun.

 

Vis av tidigare erfarenheter kommer alla tomter i området att grovterraseras innan försäljning. Likaså kommer vatten, avlopp och fiber dras fram till respektive tomtgräns.

– Det har visat sig att det finns ett större intresse för tomterna om de är mera markberedda och iordningställda. Vi kommer att spränga bort de största bergknallarna och använda massorna för att fylla ut där det behövs. Samtidigt kommer vi att behålla de naturliga nivåskillnaderna som ger området karaktär, förklarar Göran Landenius.

Han räknar med att markarbeten kommer att påbörjas efter sommaren och att tomtförsäljningen kan inledas någon gång under våren 2022.

– Intresserade kan redan nu ställa sig i kommunens tomtkö. Vi skickar sedan ut intresseanmälan till de som vill gå vidare och så småningom titta närmare på de olika tomterna när de är utmärkta. 

 

Göran Landenius betonar att tomterna längs Östersjövägen ännu inte är prissatta. 

– Nu återstår att ta in anbud på markarbeten, sedan kommer priset att beslutas i kommunfullmäktige. Troligtvis blir detta någon gång under hösten, säger han.

Kommunens nästa stora bostadsprojekt är Långelid i Rödsle. Även där handlar det om ett 25-tal tomter för villabebyggelse där arbetet med detaljplaneförslag pågår.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Lediga tomter i kommunen

Pärnuvägen 3 tomter
(varav 1 reserverad)

Ekebo 2 tomter (båda reserverade)

Kilen 3 tomter (varav 1 reserverad)

Påskallavik (gamla förskolan) 2 tomter

Figeholm (Ekollonvägen) 2 tomter

Tipptopp på Pärnuvägen

I takt med att familjen växte började de se sig om efter nytt boende. Efter att ha ratat flera renoveringsobjekt bestämde sig Melanie Ågren och Eric Bengtsson för att bygga nytt på Pärnuvägen.
– Med facit i hand kunde det inte bli bättre, konstaterar de båda nöjt.

Familjen, som även omfattar sonen Lion och dottern Leia, har funnit sig väl tillrätta efter snart tre år på Pärnuvägen. Flyttlasset gick bara ett par dagar innan Lion föddes i mitten av maj 2017.
– Det var lite tufft. Men samtidigt skönt att flytta in i ett hus som var i stort sett färdigt. Hade vi köpt ett renoveringsobjekt hade det varit arbete dygnet runt under lång tid framöver. Nu kunde vi fokusera på familjelivet istället, säger Eric, som arbetar som snickare till vardags, och Melanie nickar instämmande.

Spabadet är en favoritplats för Eric, Lion och Melanie.

Att det blev Pärnuvägen berodde fram­ för allt på läget. En stor del av släkten bodde sedan tidigare i området och närheten till Kristinebergs centrum med allt vad det innebär i form av barn­ omsorg, skola och livsmedelsbutik var avgörande.
– Dessutom fick vi en hörntomt där vi kunde bygga just det enplanshus som vi ville. För mig var det även en dröm som gick i uppfyllelse då jag fick vara med och uppföra ett eget hus från grunden, betonar Eric.

Under hösten 2019 föddes dottern Leia och Melanie, som driver Salong Tipp Topp, uppskattar närheten till naturen och alla närbelägna gångstråk under sin mammaledighet.
– Det är perfekt att ge sig ut med vagnen när det är soligt och fint väder. Det är ju även nära till stan om man vill åka in och träffa vänner, säger hon.

När familjen Ågren/Bengtsson började bygga sitt hus var det bara ett fåtal grannar på Pärnuvägen. I dag är det bara tre obebyggda tomter kvar.
– Vi har lärt känna de flesta på gatan. Merparten är i vår situation med små barn. Det blir perfekt med mycket kompisar i området.

Både Eric och Melanie uppskattar den lättskötta tomten på drygt 1 000 kvadratmeter. Förra sommaren färdig­ställde de det inglasade uterummet som både förlänger säsongen och är en naturlig utgång till familjens utom­husspa.

Att bygga hus på Pärnuvägen var en riktig lyckoträff för familjen Bengtsson/Ågren som består av pappa Eric, mamma Melanie samt barnen Leia och Lion.

– Vi har börjat fundera på att bygga ett Attefallshus i anslutning till altanen på baksidan. Det skulle kunna bli en skön relaxavdelning i kombination med vårt spa och dessutom rama in tomten ytterligare, förklarar Eric.

– Vi är otroligt nöjda med både huset och området. Här kan jag absolut tänka mig att bo kvar tills jag blir gammal, tillägger Melanie leende.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Åtråvärda villatomter i Kristineberg

Närhet till service, skola, natur och hav. En mängd mervärden har bidragit till att göra kommunens tomter på Pärnuvägen i Kristineberg åtråvärda.

Kommunens tekniska chef Richard Bergquist framhåller att det finns ett stort intresse av nybyggnation i Oskarshamn och förberedelserna för nya villaområden är i full gång.
– Det är väldigt viktigt för kommunens utveckling att vi ligger i framkant och kan erbjuda attraktiva villatomter i såväl tätorten som våra olika ytterområden, säger han.

Den första av de totalt 22 tomterna på Pärnuvägen såldes 2013 och inledningsvis gick det ganska trögt. Efter att kommunen gått in och gjort ytterligare grovplanering med bland annat sprängning av berg och utfyllnad av svackor och liknande lossnade det rejält.
– De markarbeten vi gjorde med­ förde att merparten av tomtpriserna höjdes från 300 000 till 380 000 kronor. Samtidigt ökade det intresset avsevärt då det blev både enklare och billigare att sätta igång och bygga. I dag är det bara tre tomter kvar.

Just tomternas tillgänglighet och markförhållanden är viktiga para­metrar när kommunen planerar nya villaområden. Likaså närheten till barnomsorg, skola och övrig service.

Det planeras för flera nya villaområden i kommunen. Bland annat intill Östersjövägen där cirka 20 nya villatomter beräknas vara färdiga för försäljning sommaren 2021.

– Vi har nyligen påbörjat arbetet med detaljplan för ytterligare två områden som uppfyller dessa kriterier. Dels Östersjövägen, vid paintball­ banan intill Gunnarsö. Dels Långelid, strax nordväst om Långelids förskola i Rödsle. Det handlar om cirka 20 tomter i varje område.

Om planarbetet flyter på räknar Richard Bergquist med att tomterna vid båda dessa områden ska vara färdiga till försäljning sommaren 2021. Nyligen iordningställde kommunen fyra tomter i Påskallavik varav två fortfarande är lediga, två tomter i Kilen samt tre tomter i Figeholm. Sedan tidigare finns också ett antal lediga tomter runt om i kommunen.
– Dessutom har vi privata aktörer. Bland annat i Saltvik där detalj­planearbetet är i slutfasen för ett 40­-tal nya tomter, säger han.

Kommunen har 57 anmälda i tomtkö. 41 av dessa är enbart intresserade av centralorten.
– Kön minskade avsevärt när vi införde en avgift på 300 kronor per år. Å andra sidan är de som nu står i kö verkligen intresserade. Vi vet också att attraktiva områden lockar nya intressenter. Därför har vi börjat titta på ytterligare en etapp i anslutning till Pärnuvägen. Men när det blir aktuellt är svårt att sia om. Det beror helt och hållet på intresset för de villaområden som ligger före i planeringen, säger Richard Bergquist.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

KOMMUNENS LEDIGA TOMTER

Oskarshamn Fyrbåksvägen 300 000 kr
Fyrmästaregången (4) 500 000 kr
Pärnuvägen (3)  300 000–380 000 kr
Kilgränd (2) 350 000 kr

Påskallavik Skolgatan (2) 250 000 kr
Fliskärsvägen, Runnövägen (3), Sikvägen 10 900 kr

Fårbo Ödängsvägen 3 10 900 kr

Figeholm Ekollonvägen (3) 400 000 kr
Rävuddegatan 109 000 kr
Valkyrgatan, Parkgatan, Sandkullagatan, Elviragatan (3)  10 900 kr

Misterhult Brinkvägen, Jakobstorpsvägen, Huggarevägen (3) 8 000 kr

Bockara Mogatan (4) 8 000 kr

Kristdala Stensögatan (3), Västerviksvägen, Berberisgatan (6), Korintgatan, Flädergatan (4) 8 000 kr

Grundkostnader vid nybyggnation

Bygglov 24 900 kr
Planavgift 26 000 kr
Utsättningskostnad 11 811 kr
Nybyggnadskarta  7 100 kr
Anslutningsavgift för el 27 625 kr
Närvärmeavgift (Ekebo) 62 500 kr
Anläggningsavgift VA 250 339 kr

Erfaren röjare i väntans tider

Kjell Nilsson går i väntans tider. Med sin hjullastare står han redo för snösvängen. 
– Det får gärna bli en riktig vinter. Jag gillar att köra snö, säger han.

Under 20 år har Kjell hållit kommunens gator och torg fria från snö och is. Inledningsvis som inhyrd entreprenör och de senaste fyra åren som anställd på Tekniska kontoret.
– Jag har upplevt ett antal riktiga snövintrar under årens lopp. Det värsta är när det snöar konstant under lång tid. Då är det svårt att hinna köra undan all snö innan det är dags att ploga igen. Då kan det bli många och långa timmar i maskinen, konstaterar den erfarne snöröjaren som numera är stationerad i centrum med sin hjullastare.
Tillsammans med sina kollegor har Kjell jour hela vintern. Det innebär att vädrets makter styr över hans arbetstid. Vräker snön ner är det bara att stiga upp i ottan för att kommuninvånarna ska kunna ta sig fram på vägarna. Såväl vardag som helg.
– Ofta sitter jag i lastmaskinen redan klockan 03.00 på morgonen. Då hinner jag få undan den mesta snön i lugn och ro innan trafiken kommer igång. Det kan vara ganska trångt runt torgen och det finns trafikanter som inte tar så mycket hänsyn till oss som plogar, säger han.
Att jobba jul och nyår hör inte till ovanligheterna. Det är inte heller något som avskräcker Kjell även om det kan vara lite tråkigt att bryta upp från firandet.
– När man väl är igång är det faktiskt ganska kul att köra snö under jul och nyår. Många är extra tacksamma över vårt jobb och att de kan ta sig fram just dessa dagar.
– Det har till och med hänt att jag har fått en chokladkartong som uppskattning.
Trots hjullastarens storlek är snöröjning i mångt och mycket ett riktigt precisionsjobb som kräver en del erfarenhet.
– Även om det är bråttom måste man ha bra koll och veta vad man gör. Det är mycket som inte syns under snön, förklarar Kjell Nilsson som även har fått hjälpa till att dra loss insnöade bilar under sina arbetspass.
Han passar också på att framhålla sina kollegor på Tekniska kontoret.
– Det är ett härligt gäng som ställer upp för varandra. Man vet aldrig vad som väntar i snösvängen. Det viktigaste är att vi håller vägarna öppna och rena från snö och halka!

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Anrik mötesplats redo för framtiden

När järnvägsstationen åter tas i bruk är det starten för en rad kommande projekt som bidrar till den största stadsomvandlingen i Oskarshamn under de senaste 100 åren.
– Den här fantastiska fastigheten är ett tydligt bevis på att vi både satsar på utveckling för framtiden och samtidigt vårdar vår historia!

Oskarshamns Järnvägsstation är redo för framtidens resenärer, här representerade av Mio Franzén. Den är ett tydligt bevis på att kommunen både satsar på utveckling för framtiden och vårdar sin historia.

Avgående kommunalråd Peter Wretlund skräder inte orden när han framhåller den satsning som har gjorts på järnvägsstationen för att bli ett modernt resecentrum och en knutpunkt för kollektivtrafiken i Oskarshamn. Den omfattande ombyggnationen av stationshuset och iordningställande av kringliggande område har förvisso kostat närmare 50 miljoner kronor totalt. Men det är väl använda pengar, anser han.
– Det här har verkligen blivit en mötesplats att njuta av. Dessutom finns det en stor kommersiell nytta med hela den här satsning då den i hög grad har bidragit till att öka tillgängligheten i Oskarshamn, konstaterar han med instämmande nickar från kommunens marknadschef Ted Lindquist och projektsamordnare Magnus Pettersson.
Tillsammans med Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret har de samtliga varit ytterst involverade under resans gång. Från kommunens förvärv av stationsbyggnaden till förverkligandet av ett nytt resecentrum.
– Det har onekligen hänt en hel del sedan jag var här första gången, säger Magnus Pettersson och blickar ut över den smakfullt renoverade vänthallen innanför de ståtliga entrédörrarna.
– Stationshuset är kulturminnesmärkt och vi har därför varit strikt reglerade när det gäller renoveringen. Men vi har haft ett tätt samarbete med såväl antikvarie som länsstyrelsen så det har fungerat bra, berättar han.
Renoveringen har medfört att den gamla stationsbyggnaden numera bland annat inrymmer en ny restaurang och kiosk i den före detta godshanteringen, glasveranda i anslutning till tidigare lastkaj, restaurangkök i källaren, särskilda lokaler för både KLT:s personal och taxiverksamhet samt en hiss mellan våningsplanen.
Även ytorna runt stationshuset har genomgått stora förändringar med bland annat nya parkeringsplatser både norr och söder om stationen och angöring för bussar samt ny belysning och digitala informationstavlor.
– Hela projektet bidrar till att göra Oskarshamn ännu mera attraktivt. Järnvägsstationen och resecentrum kommer även att knytas ihop och bli en helhet med kommande satsningar i Inre hamnen, betonar Ted Lindquist.
För Peter Wretlund, som kliver av sin post vid nyår efter att ha varit kommunstyrelsens ordförande sedan 2003, är renoveringen av järnvägsstationen och nya resecentrum något av finalen på en lång karriär.
– Jag är otroligt stolt över att ha fått vara med om detta. I och med att järnvägsstationen åter tas i bruk är en etapp i arbetet med framtidens Oskarshamn avslutad, säger han nöjt och tillägger med ytterligare en blick mot den karakteristiska tegelröda fasaden:
– Det här är Oskarshamns i särklass vackraste byggnad. Man kan helt enkelt inte se sig mätt på den!

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm och Curt-Robert Lindqvist

INVIGNING AV STATIONSHUSET
Lördag den 16 december kl. 12.00-14.00
– Historisk rundvandring med Thomas Gren
– Underhållning
– Enklare förtäring

Efterlängtad bostadsboom i Oskarshamn

Bostadsbrist, en ökande befolkning och ett stort antal inpendlare. Förutsättningarna för nya bostäder finns – och det är också ett stort antal på gång. Kommunens planarkitekter har fullt upp med att möjlig­göra för runt 600 nya bostäder, framför allt i inre hamnen men också i Slottsgatans hälsocentrals lokaler och i Fallebo.

norra-inre-hamnen

Skiss för norra inre hamnen.

– Det finns ett stort behov av bostäder i Oskarshamn stad. Vi har många pågående pro­ jekt just nu, detaljplaner som ska vara klara nästa år. Men det finns också en hel del redan planlagd mark redo att börja byggas på direkt, säger Regina Laine, planchef på samhälls­byggnadskontoret.
En av dessa är till exempel senior­ boendet Bovieran i Gröndal. Detalj­ planen är klar och byggstart blir när 65 procent av lägenheterna har sålts på förhand. Ett annat stort projekt som kommit långt är Byggebos byggnation av en ny hälsocentral, folktandvård och runt 60 lägenheter på Mejeriplan i centrum. Det blir den första nybyggnationen i centrum under modern tid. I mitten av 2018 ska huset stå klart.
Det resulterar i att den nuvarande hälsocentralen på Slottsgatan kan få en välbehövlig uppfräschning och även byggas om för annat ändamål.
– Vi håller just nu på att ändra i detaljplanen till en mer flexibel mark­användning, så som bostäder, kontor och centrumändamål. Det finns en tanke från fastighetsägaren att göra om byggnaden till bland annat 40­50 lägenheter. Går allt som planerat antas detaljplanen före sommaren nästa år, säger planarkitekten Oskar Roussakis.
Det är många andra områden som är på väg att förändras för bostadsändamål. Det absolut största är Inre hamnen-­projektet. Faktum är att det är Oskarshamns största stadsbyggnadsprojekt genom tiderna: runt 500 bostäder, kontor, lokaler för närbutiker eller andra verksamheter, torg och grönytor.
Nu är planeringen av första etappen, delen som möjliggör runt 250­-300 bostäder och en 8 000 kvadratmeter stor aktivitetspark, snart i sitt slut­skede. Norra inre hamnen kallas den och omfattar ett stort område på norra kajen (alltså inte Brädholmen, det är en senare etapp). Förhoppningen är att detaljplanen ska skickas på granskning innan årsskiftet och antas i samhällsbyggnadsnämnden i början av 2017.
– Så fort planen vunnit laga kraft kan fastighetsägarna börja riva och bygga. Bostäderna får ett otroligt attraktivt läge precis vid vattnet och sol både från söder och väster om kvällarna, säger Oskar Roussakis och fortsätter:
– Förhoppningen är att aktivitets­parken är klar redan sommaren 2018. Det blir en unik park för regionen, med alltifrån basketplan och multi­ arena, till skateplaza och kajpromenad med sittplatser. Vi satsar mycket på allmänna platser för såväl oskarshamnare som turister.
Kommunen håller också att ordna med cirka 30 nya villatomter, i Ekebo respektive Fallebo. I Ekebo finns redan flera nybebyggda tomter, men i Fallebo kommer ett helt nytt skogsområde att bebyggas.
– Vi gör en naturinventering för tillfället och undersöker vad som är värdefullt att bevara. Det i sin tur på­ verkar hur tomterna kommer att se ut. Fallebo är ett attraktivt område att bo i, nära stan men ändå ute i det gröna, säger planarkitekten Sarah Hassib.
Tanken är att den nya detaljplanen ska vara antagen om ett år. Sedan tar det runt ett år till att dra vatten och avlopp, bygga nya vägar och förbereda tomterna. I slutet av 2018 är förhopp­ningen att de nya tomterna kommer ut till försäljning.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

FAKTA Framtida bostäder
Inom några år kan det finnas drygt 700 nya bostäder i Oskarshamn:
500 bostäder i hela inre hamnen
60 lägenheter på Mejeriplan
50 lägenheter på Bovieran, Gröndal
50 lägenheter i gamla hälsocentralen
15 villor i ett nytt område i Fallebo
15 villor i bostadsområdet Ekebo