Nathalie Andersson i samtal med Ulrika Mellblom, verksamhetschef på förskolan och Elin ­Bergstrand, koordinator på Nova.

Vägen till jobb går genom Nova

Hon tog chansen att högskoleutbilda sig på hemmaplan. 

Nu är 31-åriga Nathalie Andersson från Oskarshamn redo för arbetslivet som förskollärare. 

– Utbildningen på Nova är verkligen en fantastisk möjlighet för alla oss som vill jobba på förskola, säger hon.

Nu i januari går första kullen ut på Förskollärar­programmet på Nova i ­Oskarshamn, där ­Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping ­University är huvudman. Nathalie ­Andersson är en av 13 personer som tar examen efter 3,5 år på programmet. 

– Det känns helt fantastiskt bra! Jag är så nöjd med utbildningen. Nova har gett mig de allra bästa förutsättningarna för att börja jobba direkt efter examen. Ett otroligt bra koncept att samarbeta med Jönköping University på det här sättet, säger hon.

Förskollärarprogrammet på Nova är en utbildning på plats i Oskarshamn. Med andra ord inte en distansutbildning – i stället kommer lärarna från Jönköping hit. Studenterna behöver alltså inte pendla eller flytta. 

– För mig är det väldigt bra eftersom jag har två småbarn själv och inte riktigt har tiden att åka i väg regelbundet till Jönköping. ­Utbildningen i sig var också väldigt vass, med ­utmanande uppgifter som uppmanar till kritiskt tänkande och reflektion, säger Nathalie. 

Lera är väldigt kul, tycker Stina Törnvall, Signe Olbers och Cassandra Wennerström.

Lera är väldigt kul, tycker Stina Törnvall, Signe Olbers och Cassandra Wennerström.

 

Fokus på samarbete

Utbildningen har 20 veckors VFU, verksamhetsförlagd utbildning, uppdelat i fyra perioder. Den senaste VFU-perioden på fem veckor tillbringade Nathalie på Gläntans förskola i Havslätt. Det är en av kommunens större förskolor, med runt 80 barn. 

– Jag har trivts jättebra på Gläntan. En jättefin förskola, både rent rumsligt och i mötet med barn och personal. Jag tog fasta på deras prioriterade ­utvecklingsområden och fick välja ­något att fokusera på under min tid här. Det blev fokus på ”samarbete” i både planerade och spontana undervisnings­situationer och även systematisk ­dokumentation av det. Väldigt ­spännande att jobba med, ­konstaterar Nathalie. 

Nathalie Andersson och barnen Stina Törnvall och Cassandra Wennerström.

Utbildning på hemmaplan. Nathalie Andersson studerar till förskollärare på Nova och hade sin senaste VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på Gläntans förskola i Oskarshamn. På bilden syns barnen Stina Törnvall och Cassandra Wennerström.

 

Lyfta barnens röst

Som förskollärare får man följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten. Arbetet utgår från en demokratisk värdegrund där delaktighet, inflytande, mångfald och respekt är några av ledorden. 

– Jag sökte mig till det här ­yrket för att jag vill göra barns röster hörda. De är våra viktigaste samhälls­medborgare! Jag har jobbat inom handeln tidigare men när jag kom in i förskolans värld som vårdnadshavare kände jag direkt att det här vore ett jobb för mig, säger Nathalie.

Nästa terminsstart för Förskollärarprogrammet på Nova blir augusti 2024. Ansökningsprocessen öppnar redan nu i mars. 

– Vi är otroligt glada och stolta att vi kan erbjuda den här högskole­utbildningen i Oskarshamn, som håller en mycket hög kvalitet. Det är en så kallad utlokaliserad utbildning och ett samarbete med Jönköping ­University samt kommunerna i Värnamo, ­Eksjö och Ljungby, säger Elin ­Bergstrand, koordinator för Förskollärar­programmet på Nova.

Behovet av just förskollärare är stort på arbetsmarknaden, även i Oskarshamn.  

– Ja, vi har ett stort behov, så det är otroligt värdefullt att det finns en förskollärar­utbildning på hemmaplan. En politisk satsning som är väldigt viktig och höjer kompetensen på våra förskolor, säger Ulrika ­Mellblom, ­verksamhetschef på förskolan i ­Oskarshamns kommun. 

– Vi behöver fler kollegor. Det är ett fantastiskt roligt jobb där man får mycket tillbaka, tillägger Elin ­Harrysson, förskollärare på Gläntans förskola sedan sju år tillbaka. 

Läs mer om antagning och ­behörighet på Novas hemsida
www.oskarshamn.se/nova

Som förskollärare får man följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten.

Nathalie Andersson

Ålder: 31 år

Bor: Oskarshamn

Familj: Sambon Thomas, barnen Wilma, 6 år och Ludwig, 4 år

Gör: Studerar på Förskollärarprogrammet på Nova

Fritid: Umgås med familj och vänner

 

Text: Mikael Bergkvist, Foto: Curt-Robert Lindqvist