Inlägg

Engagemang stärker lokalt föreningsliv

Ett välkommet ekonomiskt tillskott för Oskarshamns Basketbollklubbs damverksamhet och ett tydligt exempel på Swedbank och Stiftelsen Kronans samhällsengagemang.

Liselotte Kämpe och Christel Ödell, Swedbank, och Jan Hardebrant, Stiftelsen Kronan.

– Det här känns fantastiskt kul och bidrar verkligen till att vi kan utveckla verksamheten ytterligare för våra dam- och flicklag, konstaterar Oskarshamns Basketbollklubbs ordförande Mattias Svensson glatt när nyheten når honom att klubben får ta del av anslag från Swedbank och Stiftelsen Kronans lokala pott.
Detta är ett exempel på hur Swedbanks samhällsansvar och engagemang kan te sig. Ända sedan Swedbanks historia tog sin början för snart 200 år sedan har samhällsengagemanget varit en mycket central del i bankens affärsmodell.
– Det ligger även i stiftelsens uppdrag att ta samhällsansvar och det är en jätteviktig uppgift för oss, framhåller Jan Hardebrant som är en av de 35 förtroendevalda huvudmän inom Stiftelsen Kronan med uppgift att fånga upp idéer och behov som stiftelsen kan utveckla och tillfredsställa.
Tillsammans med Swedbank i Oskarshamn har de tidigare uppmärksammat och bidragit med ekonomiska medel ur den lokala potten till flertal ideella verksamheter inom kultur och idrott. Bland annat IK Oskarshamns damlag och Oskarshamns Teatersällskap.
– Vi träffas vid några tillfällen varje år för att gå igenom ansökningarna och diskutera vilka projekt och verksamheter som kan vara aktuella och som på sikt även kommer övriga samhället till godo, förklarar Swedbanks kontorschef Christel Ödell.
Vid sidan av samarbetet med Stiftelsen Kronan sponsrar Swedbank Oskarshamn årligen det lokala föreningslivet och driver även olika projekt som Unga Jobb och Äntligen jobb med syfte att bidra till samhällsutvecklingen.
– Vårt lokala samhällsengagemang medför fantastiska möjligheter och är något vi är väldigt stolta över.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

LOKAL POTT
Lokal pott är medel som årligen avsätts för att stimulera olika verksamheter och stärka Swedbanks lokala förankring. Stiftelsen Kronans förtroendevalda beslutar i samråd med lokal bank om vilka ansökningar som ska beviljas. Ansökningshandlingar finns på Stiftelsen Kronans hemsida och skickas till kontaktperson på det lokala Swedbankkontoret.
www.sparbanksstiftelsenkronan.se
kontor@sparbanksstiftelsenkronan.se

Äntligen jobb för Racha

Fyra års ekonomistudier på universitetet i Damaskus, Syrien. Dessutom goda kunskaper i svenska. Racha Soufan, 25 år, var en perfekt kandidat för Swedbanks initiativ ”Äntligen jobb”.

För drygt två år sedan flydde Racha Soufan från Syrien till Sverige. Nu jobbar hon på Swedbank i Oskarshamn via Swedbanks initiativ ”Äntligen jobb”. – Kan verkligen rekommendera alla företag att dra sitt strå till stacken på detta sätt, säger bankchefen Johan Lundström.

– Jag är väldigt glad och tacksam över den här chansen. Min dröm var att få arbeta på en bank och nu gör jag det, säger Racha Soufan som bor i Rödsle med sin man.
Näringslivet behöver rekrytera välutbildad personal med arbetslivserfarenhet. Ändå stängs tusentals kvalificerade människor ute från arbetsmarknaden. ”Äntligen jobb” är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och ett sätt för Swedbank att hjälpa utrikesfödda akademiker att få jobb.
– Swedbank är en inkluderande och samhällsengagerad bank. Det handlar inte bara om att säga det, utan även agera och verka för det. Rachas bakgrund inom ekonomi, att hon kan det svenska språket och har lätt för att lära sig nya saker, gjorde att det kändes självklart att anställa henne, säger Johan Lundström, bankchef på Swedbank i Oskarshamn.
Racka Soufan flydde från Syrien till Sverige för drygt två år sedan. Första året upplevde hon som tufft anpassningsmässigt, men allt blev lättare andra året. Då började hon på SFI, Svenska för invandrare, och blev dessutom fritidsledare på en fritidsgård, med ansvar för integrationsarbetet.
– Kombinationen med studier och jobb gjorde att jag lärde mig svenskan fort, säger hon.
Det blev också nyckeln till framgång när hon intervjuades för jobbet på Swedbanks kundtjänst.
– Språket betyder mycket. Utan svenskan är det svårt att anställa en person till ett arbete med mycket kundkontakt. Man skulle faktiskt kunna säga att språket är nyckeln till en lyckad integration, säger Johan Lundström.
Sedan februari jobbar Racha Soufan på Swedbank i Oskarshamn och hon kan inte trivas bättre.
– Det känns jättebra att min första erfarenhet av en svensk bank blir på den största banken i Sverige. Perfekt grund att stå på när jag ska läsa vidare inom internationell ekonomi på Linnéuniversitetet till hösten, säger hon.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Mikaela Lindholm

ÄNTLIGEN JOBB

Swedbanks målsättning är att öka sysselsättningen i de grupper som står utanför arbetsmarknaden, bland annat utrikesfödda akademiker. Äntligen Jobb är ett bland många pågående arbeten där Swedbank förenar affärsmässighet med samhällsnytta. I Sverige bor 375 000 utlandsfödda akademiker och av dem är 65 000 arbetslösa. Av de som har jobb är det många som inte arbetar inom det område de är utbildade för. Flest personer med högre utbildning återfinns inom ekonomi och teknik.