Inlägg

Sveriges bästa plantskola tar ton

My, Mollie och Elin har gjort det. Likaså Oskar Lindwall, Mathias Blomdal, Richard Smitt, bröderna Ankarblom och Anna Steirud… Listan på elever som har fostras och gått vidare som artister och musiker från Oscarsgymnasiets Estetiska program är lång.

Sedan 1989 har Estetiska programmet varit en ytterst bidragande orsak till Oskars­ hamns goda rykte som musik­stad. Musiklärare Christian Åberg räds inte att sticka ut hakan och kalla Oscarsgymnasiets Estetiska program för Sveriges bästa. Dels beroende på den gedigna och högskoleförberedande musikutbildningen inom alla genrer, dels – och inte minst – den unika möj­ ligheten att utveckla sångtekniken på en utbildning där samtliga sångpeda­goger arbetar med CVT.
– Vi har faktiskt fått respons från flera tunga namn inom musik­ branschen som har stött på våra tidigare elever på mässor och festivaler runt om i världen och kunnat härleda deras sångteknik till vår utbildning, berättar han.
Katarina Ekwall och Christina Lindwall har musikhögskoleexamen i botten och slutförde certifieringen till CVT­-pedagoger med examen 2009. Tillsammans med rytmikpedagogen Martina Augestrand, som har gått en sångutbildning inom CVT, har de lagt grunden till många fortsatta artistkarriärer. De beskriver den generösa och inkluderande ”CVT­andan” som något av nyckeln till framgång.
– Istället för att ge svaren ställer vi frågorna. Alla kan sjunga och vi låter eleverna hitta sin röst innan vi går vidare med att stärka deras självför­ troende och hjälpa dem att skapa driv. När man går ut ES ska man både känna och veta att man är duktig.
För Emilia Andersson, som går tredje året på ES­-programmet och dagligen pendlar mellan Ålem och Oskarshamn, har utbildningen med de CVT­-utbildade och auktoriserade sång­coacherna inneburit jättemycket för utvecklingen.
– Jag hade hört mycket om den speciella sångutbildningen på ES innan jag sökte hit och det har verkligen levt upp till ryktet. Jag har utvecklat både min sång och mitt scenspråk otroligt mycket under dessa åren. Det har gett mig en bra grund att bygga vidare på, säger Emilia som hoppas på framtid inom musikbranschen.
Såväl Christian Åberg som Katarina Ekwall och Christina Lindwall betonar elevernas eget ansvar att på bästa sätt förvalta sina tre år på ES-­programmet för att lyckas nå sina mål. Oavsett om siktet är inställt på en internationell karriär eller enbart musicerande för nöjes skull.
– Passionen är det viktigaste. Har man bara det så erbjuder vi en meny av olika tekniker för eleverna att plocka ur och utvecklas från, säger de.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Mer än bara musik

Musiken i all ära. Men ES-programmet är även en språngbräda för elever som vill läsa vidare och göra framtida karriär som exempelvis jurist eller civilekonom.

Christina Lindwall är program­ansvarig och framhåller att ES även är ett högskoleförberedande program.
– Här finns bara möjligheter – inga begränsningar. Det är genom sina individuella val som eleverna har möjlighet att påverka sin utbild­ning och vad den ska leda till i framtiden.
Hon jämställer ES­-programmets kärnämnen med samhällsveten­skapsprogrammets beroende på vilka val och fördjupningar som eleven gör under de tre åren. Att kombinera en högskoleförberedande utbildning med den musikinriktning som ES erbjuder ser Christina Lindwall som en står fördel oavsett mål och planer för framtiden.
– Det finns till och med forskning från Karolinska Universitetssjukhuset som visar att musicerande elever når större framgång i skolan. Musiken bidrar till såväl högre arbetsminne som bättre logiskt tänkande, säger hon.

LJUD PÅ ETT SUNT SÄTT
CVT står för Complete Vocal Technique och är en sångteknik från den välkända röst- forskaren Cathrine Sadolin. Hon har skapat ett banbrytande system som gör det möjligt att skapa alla ljud på ett sunt sätt. CVT är baserat på anatomi, röstfysiologi och en alltjämt pågående forskning. Tekniken erbjuder enkla och begripliga instruktio- ner vilket gör det möjligt för alla att kunna sjunga och låta som de vill.