Inlägg

Smart affär med solceller

Intresset för solceller som kompletterande energikälla ökar stadigt bland både privatpersoner och företag. Elians erbjuder allt från konsultation till nyckelfärdiga anläggningar.

Att installera solceller handlar både om att medverka till ett bättre klimat samtidigt som det är en långsiktig investering.
– Solceller är definitivt ett av de enklaste sätten att bidra till en bättre miljö. Vi projekterar och skräddar­syr en anläggning som är optimalt utformad för varje enskilt tak och övriga förutsättningar. En solcells­anläggning är driftsäker och relativt underhållsfri. Dessutom kan man skicka ut överskottsenergi på elnätet och få betalt för den, förklarar Patrick Fransson som driver Elians i Oskars­hamn sedan hösten 2019.

Elians startade på Gotland 2012 där de i dag är ledande leverantör av solcells­anläggningar med cirka 70 procent av marknaden. Det omfattar såväl villa­ som företags-­ och lantbruksanläggningar. Med den erfarenhet och kompetens som finns inom Elians ser Patrick Fransson mycket positivt på framtiden även i Oskarshamn.
– Hela kuststräckan längs södra Sverige lämpar sig väldigt bra för sol­celler med det höga antal soltimmar vi har här. Det går utmärkt att montera anläggningar på alla tak och i alla väderstreck förutom rena norrlägen, säger han och betonar att det är hög tid att boka ett besök av Elians redan nu för den som vill ha en solcells­anläggning installerad och färdig att tas i drift till sommaren.

– Vi har redan gjort ett antal leveranser och installationer hos både privatpersoner och företag. Våra paneler håller mycket hög kvalitet. Man räknar med att återbetalnings­tiden för en normal solcellsanläggning är cirka tio år. Vi lämnar generösa garantier på våra produkter och det medför en lång och underhållsfri period då anläggningen genererar egen och kostnadsfri el till våra kunder, framhåller Patrick Fransson.

Text & foto: Mikael Bergkvist