Inlägg

Företagarepok rundar av

Den framgångsrika oskarshamnsprofilen Helge Högklint.

Efter att i 75 år och tre generationer varit en tongivande del av Oskarshamns företags- och näringsliv avrundar nu familjen Högklint sin industri- och fastighetsverksamhet.

– Det har varit en resa som kantats av utmaningar och succéer, säger bröderna Thomas och Peter Högklint.

Allt började med att brödernas morfar, oskarshamnsprofilen Helge Högklint, tog ett sommarjobb hos Karl Lavin som 13-åring i stället för att läsa upp sina betyg i tyska.
– När sommaren 1932 övergick i höst övergick också sommarjobbet till en plats som plåtslagarlärling, berättar Peter Högklint.

Av en slump fick Helge många år senare, 1946, erbjudande att köpa plåtslagarföretaget som han tidigare hade jobbat på för 3 000 kronor. Detta var startskottet för framgångsrika oskarshamnsföretag som Press & Plåt, VBS, Oskarshamn Grovplåt och Högklint Invest.
– Morfar sa alltid att han i början jobbade skift med sig själv. Vilket innebar arbetstider mellan 05.00-23.00 i 20 år för att få fart på verksamheten, framhåller Thomas leende.

Peter och Thomas Högklint avrundar nu en 75-årig företagarepok i Oskarshamn som startades av deras morfar Helge Högklint.
– Det har varit en resa som kantats av både utmaningar och succéer, säger Thomas Högklint.

Från firma och framåt

Plåtslagarfirman utvecklades till stor underleverantör till Volvo och andra industrier för att slutligen bli ett fastighetsföretag med bland annat Scania och Stena Metall som hyresgäster.
– Under årens lopp genomlevde företaget allt från explosionsartade bränder till etableringar med totalt flera hundra anställda både i Sverige och utomlands. En av de absoluta höjdpunkterna var när den japanska storkoncernen Kogyo köpte Press & Plåt.

Slutet av en epok

Efter att Helge Högklint gick bort 1992 drevs verksamheten vidare av dottern Mai fram till hennes bortgång 2017.

– Helge och Mai pratade alltid väl om företagets personal och vi vet att många anställda har många goda minnen av morfars humör och värme, säger Thomas som tillsammans med sin bror Peter har varit ansvariga för Högklint Invest med uthyrning av fastighetslokaler.
– Men nu är det dags för familjen att gå vidare, avslutar Thomas och Peter och tar samtidigt tillfället i akt att tacka alla anställda genom åren samt alla hyresgäster och samarbetspartner.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Lyckad nysatsning på värme och kyla

Satsningen ­fortsätter. ­Sedan kyl- och ventilations­företaget ­Avent ­åter­etablerade sig i ­Oskarshamn har ­verksamheten utvecklats och nått ytter­ligare kunder.

Filialen i Oskarshamn öppnade 2020 och har fyra kyl- och ventilationstekniker stationerade på plats. De utför projektering, konstruktion och installation av ventilation och värmesystem i alla typer av fastigheter. Likaså olika typer av kylarbete som installation, service, förebyggande underhåll samt återkommande läcksökningskontroller.

– Vi har allt under ett tak. Från ritbord till färdigt koncept, betonar Patrick Jutqvist som arbetar med teknisk support. 

Han har varit med sedan Avent ursprungligen etablerades i Oskarshamn 2004 och har byggt upp ett stort lokalt kontaktnät under årens lopp. Genom olika företagsombildningar och fusioner kom verksamheten så småningom att hanteras via huvudkontoret i Kalmar.

– Förra året kände vi att det var dags att öka vår lokala närvaro i Oskarshamn och göra en nysatsning. Det har varit väldigt lyckosamt och vi tar hela tiden nya -marknadsandelar, säger Avents vd Björn Helgesson och framhåller vikten av stark lokal förankring och kompetent personal.

– Vi är certifierade för både OVK och energideklarationer. Våra -tjänster vänder sig till såväl företag som offentlig verksamhet och privatkunder i Oskarshamnsregionen, förklarar han.

I tjänsteutbudet finns även total teknisk förvaltning av fastigheter som bland annat omfattar ventilation, värme, styr och regler, kyla, VS, inbrottslarm, sprinkler, brandlarm och yttre miljö.

– Ett sunt inneklimat har blivit allt viktigare och vi installerar bland annat så kallade FTX-system vid både nybyggnationer och renoveringar, berättar Björn Helgesson. 

Både han och Patrik Jutqvist ser en fortsatt stor framtida potential för nysatsningen i Oskarshamn. Något som stöds av uppbackning från huvudkontoret i Kalmar vid behov.

– Avent har totalt cirka 70 anställda. Det är en trygghet och styrka för både oss och våra kunder att ha den kompetensen och erfarenheten i ryggen, konstaterar de.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Avent

Kyl- och ventilationsföretag som startade 1998 och utför konsultation, installation, driftsättning, injustering, energianalyser, energioptimering, OVK-besiktningar, service och förebyggande underhåll av luftbehandlingssystem, kylanläggningar, värmepumpar samt styr & regler.

Företagare med framtidstro

Coachning, workshops och nätverkande. Oskarshamns kommun jobbar hårt med att hjälpa lokala företag att hitta svaren på sina knäckfrågor, så att de ska stå väl rustade inför framtidens utmaningar.

Projektet ”Omställning för kärnkraftens underleverantörer” startade våren 2017 och riktade sig inledningsvis till direkt berörda leverantörer och underleverantörer. Under resans gång har allt fler företag bjudits in till bland annat seminarier och individuell rådgivning för att möta framtidens utmaningar på ett strukturerat sätt.

Hjälper företagen med innovation

Under ledning av Anna-Karin Swärd har projektet tagit ett bredare grepp om frågor kring innovation och hållbarhet, bland annat genom programmet ”Öka din innovationsförmåga och framtidssäkra ditt företag” som har pågått sedan i våras.

– Upplägget med regelbunden uppföljning och coachning har verkligen hjälpt företagen att komma framåt med sitt innovationstänkande. Det har varit en bra modell att jobba efter och ett arbetssätt som kan lyfta näringslivet oerhört mycket, säger Anna-Karin Swärd.

Workshops och coaching

Ylva Alexandersson, vd på Etec i Oskarshamn, är en av dem som har deltagit i workshops och fått coachning under året. Hon vittnar om att programmet har gett en värdefull struktur åt det egna utvecklingsarbetet.

– Som entreprenör är det lätt att springa iväg och avfyra en massa olika idéer samtidigt. Men i programmet utmanades vi att rensa hjärnan och fundera på vad som egentligen är knäckfrågan. Detta tillsammans med möjligheten att bolla med varandra på mötena har varit väldigt värdefullt, konstaterar Ylva Alexandersson, som under avslutningsdagen redovisade konkreta planer för hur Etec ska utvecklas som en hållbar och smart skola.

Oskarshamns Vimmel

Öppnar ögonen för framtida utveckling

Ett annat företag som tar hållbarhet på stort allvar är AB POD i Kristdala. Vd Mikael Svensson beskriver programmet som en ögonöppnare för vad företaget redan gör bra och vad som kan utvecklas i framtiden.

– Programmet har gett oss kontakter och ingångar till värdefulla nätverk samtidigt som det har hjälpt oss att ta hand om idéer och banat väg för nya, säger Mikael Svensson.

Sammantaget är projektledaren Anna-Karin Swärd både stolt och imponerad över vad gruppen har åstadkommit under året.

– Vi har sett flera exempel där företagen har beställt nyutvecklade produkter och tjänster av varandra. Nätverkandet i gruppen har varit helt fantastiskt, konstaterar hon.

Text: Jonas Axelsson
Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Underleverantörsprojektet

Projektet ”Omställning för kärnkraftens underleverantörer”, till vardags kallat Underleverantörsprojektet, syftar till att hjälpa företag i deras omställning och utveckling. Fokus ligger på produktutveckling, innovation, digitalisering, ekonomifrågor, marknadsföring och ledarskap.

Inom projektet erbjöds under 2020 programmet ”Öka din innovationsförmåga och framtidssäkra ditt företag” med sju deltagande företag: AB Pod, Etec, Eterni, Jailbreak Oskarshamn, Ditt livs coachning, MX Kommunikation och Sjöfartshotellet.

Huvudfinansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, Region Kalmar län och Oskarshamns kommun.

 

Modern metod säkrar avloppet

Betydligt enklare, snabbare och billigare än ett stambyte. Marcus Karlsson har lång och gedigen erfarenhet av ­relining och rörinspektioner.
– Det finns stora fördelar med relining för både företag och privatpersoner, säger han.

Tillsammans med hustrun Jasmin driver han företaget KRI Relining & Rörinspektion sedan ett antal år tillbaka. Den huvudsakliga marknaden finns i Stockholm där KRI Relining & Rörinspektion har uppdrag för såväl bostadsrättsföreningar och offentliga fastigheter som privatpersoner. 

Med Oskarshamn som hemort är paret redo att även satsa fullt ut lokalt.

– Vi har byggt upp en bred och gedigen erfarenhet i företaget under årens lopp. För alla som har problem med sina avlopp eller vet att rören är gamla kan vi erbjuda en inspektion och ta reda på om relining är passande lösning i den aktuella fastigheten, förklarar Marcus.

Modernt alternativ

Rörinfodring eller stamrenovering med hjälp av relining är ett modernt alternativ till det traditionella stambytet. I stället för att bila och riva i fastighetens konstruktion så gjuts nya rör inuti de gamla. 

– Det är både en kostnads- och tidseffektiv metod att renovera sitt avloppssystem och kräver inga ingrepp i fastighetens konstruktion. Ett avloppssystem som har renoverats med relining har en livslängd på minst 50 år.

Marcus betonar att kostnaden för relining jämfört med ett traditionellt stambyte är ungefär en tredjedel. Oavsett om stamrenoveringen görs hos en bostadsrättsförening eller i en villa behöver de boende i de flesta fall inte heller evakueras.

– Eftersom vi inte behöver göra några större ingrepp, förutom att montera bort toalettstol och vattenlås tillfälligt, går arbetet relativt fort. Med stående stammar i en bostadsrättsförening räknar vi med ungefär en veckas jobb. Detsamma gäller för relining av avloppet i en normalstor villa, säger han och understryker även miljöaspekten då det inte blir några rivningsmassor som måste transporteras bort.

Jobbar förebyggande

Att renovera ett badrum eller ett kök medför en väsentlig kostnad. Att i samband med detta inspektera och vid behov även renovera avloppsrören kan bespara stora framtida problem.

– Vi hjälper alla typer av fastighetsägare att fastställa om
det finns några svaga punkter i avloppssystemet och även förebygga framtida vattenskador, framhåller Marcus och Jasmin.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Strumpmetoden

KRI Relining & Rörinspektion arbetar huvudsakligen med strumpmetoden som innebär att avloppsröret relinas med en polyesterstrumpa som skjuts in med hjälp av tryckluft. Metoden är mer motståndskraftig mot sättningsskador och fungerar även bättre som skydd vid större skador på röret. Metoden lämpar sig ­generellt bäst för betong- och gjutjärnsrör.

 

Anders Wiklund konstaterar att KRI Relining & Rör­inspektion gjorde ett mycket bra jobb i familjens villa.

Enkelt val för prisvärd lösning

Avloppsdoft i trädgården utanför villan fick honom att ana oråd.

Anders Wiklund hade nyligen lagt nytt golv i gillestugan i familjens villa i Kolberga när han noterade en unken doft i trädgården. Genom bekanta fick han tips om KRI Relining & Rörinspektion som gjorde en undersökning av avloppssystemet.

– Det visade sig vara en spricka på ovansidan av avloppsröret utanför huset. I valet mellan att riva upp den nylagda parketten för att byta avloppstam eller göra en relining av befintliga rör var beslutet lätt, konstaterar Anders.

Jobbet utfördes i februari 2019 och tog tre dagar. Samtidigt passade familjen på att åka på skidresa.

– Allt var klart när vi kom hem och det syntes knappt att någon varit här, säger Anders Wiklund som är mycket nöjd över samarbetet med KRI Relining & Rörinspektion.

– En perfekt lösning för oss som dessutom blev mycket billigare än ett stambyte.

 

 

 

 

 

Klimatpositiv satsning för framtiden

Positiv anda och framtidstro som gemensam nämnare. Resultatet blev en etablering av ett kvalitetsmedvetet företag.
– Vi satsar helhjärtat på Oskarshamn och är här för att stanna, säger Thomas Norberg, ägare till Hammarstedts kyl och inneklimat.

Som komplement till huvudkontoret i Kalmar och lokalkontoret i Nybro öppnar nu Hammarstedts kyl och inneklimat ett lokalkontor i Oskarshamn. Detta för att stärka upp och möta den ökade efterfrågan i norra och mellersta länsdelen.

– Oskarshamn ger mig samma goda känsla som i Nybro där det finns ett väldigt aktivt näringsliv. Jag som företagsledare känner mig jättevälkommen här och det märks att kommunen vill ha hit företag. Det har verkligen hjälpt till att övertyga oss om att det är rätt att satsa här, säger Thomas Norberg. 

Mer att göra

Thomas Norberg inspekterar en lyckad installation på KåBe Hallen i Kristineberg.
– Vi är inte de som slår oss för bröstet, vi låter resultatet tala för sig självt, säger han.

Företaget har redan en stark närvaro i Oskarshamn med två tekniker som jobbar här på heltid. Och med flera lyckade installationer bakom sig, bland annat på Saft, Willys och KåBe Hallen, har Hammarstedts fått allt mer att göra i trakten. 

– Det är vår specialkompetens inom styrning, ventilation och kyla som nu bär frukt. Och en stor del i framgångssagan är att vi har gjort bra jobb och därför måste anställa fler. När en kund har fått hjälp av oss och lyckats halvera sin elräkning blir det naturligt att ryktet sprider sig. Därför ser vi alltid till att göra det lilla extra för våra ­kunder, framhåller Thomas Norberg. 

Det finns naturligtvis inte bara ­ekonomiska fördelar med att låta Hammarstedts se över din an­läggning – det handlar ­också om en viktig investering för miljön. 

– Vi lägger mycket fokus på miljö­arbetet och ligger i framkant på området. Med de naturliga köldmedier vi använder oss av blir miljövinsterna oerhörda. Och tillsammans med smart styrning av systemen får vi ut mesta möjliga mervärde för kunden, berättar
Thomas Norberg. 

Synergieffekter

Hammarstedts etablering i Oskars­hamn kommer att innebära synergi­effekter för bland annat lokala installationsföretag och hantverkare. Detta eftersom Hammarstedts ofta utnyttjar hela kedjan med till exempel ­elektriker, snickare och målare tack vare att företaget erbjuder helhets­lösningar såväl som specialinstallationer. 

– Vi ser oss som en form av skräddare som syr upp en kostym efter kundens önskemål. Ibland handlar det om att leverera en helhet och ibland räcker det med mindre delar, detta kan vi anpassa efter var och ens behov. Det är viktigt att kunden har en tydlig ­kontaktperson hos oss och kan lita på att vi levererar den bästa lösningen efter kundens förutsättningar, understryker Thomas Norberg. 

Lagkänsla

Inför etableringen i Oskarshamn söker Hammarstedts nya medar­betare som vill bli del av ett vinnande ­koncept. Med ett förflutet i både Timrå IK och GIF Sundsvall talar Thomas Norberg gärna i idrottstermer när han ­beskriver sitt företag och det är tydligt vilken lagsammansättning han vill åt. 

– Vi ska vara breda, men med spets. Redan nu har vi en bra mix av yngre och äldre i personalen som utbyter erfarenheter med varandra, samtidigt som vi satsar mycket på kompetens­utveckling. Detta är ett framgångs­recept för både medarbetare och kunder och vi vill gärna att folk söker sig till Hammarstedts för att de tror på oss och vill tillhöra vårt lag.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Hammarstedts Kyl & Inneklimat

Antal anställda: 44

Kontor: Kalmar, Nybro och Oskarshamn (Primovägen 3)

Verksamhetsområden: Ventilation, kyla och styr- och övervakningssystem

 

Stora vinster för miljön

Komfortkyla, fjärrkylcentraler, datakylaggregat, butiker och storkök, ammoniak- och koldioxid­anläggningar och industriella värmepumpar. Hammarstedts Kyl och Inneklimat har många strängar på sin lyra.

Miljömedvetenheten är stor. Därför arbetar företaget med naturliga ämnen som ­ammoniak CO2 och miljövänliga ­syntetiska köldmedier, allt för att säker­ställa miljöer med minsta möjliga klimatavtryck. Genom sin filosofi bidrar företaget starkt i ansträngningen att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.