Inlägg

”Tillsammans bygger vi framtidens Oskarshamn”

Oskarshamn andas framtidstro! Det byggs nytt resecentrum, Scania storsatsar, hundratals bostäder är på gång och även nya butiker. Attraktiva Oskarshamn AB arbetar febrilt tillsammans med både näringslivet och kommunen med långsiktig utveckling och tillväxt.

– Vi på Attraktiva Oskarshamn AB har anslutit vår verksamhet till kommunens övergripande mål att Oskarshamn ska bli 30 000 invånare år 2030. Ett scenario som är fullt möjligt, säger vd Jan Hardebrant.
Precis som ett företag, behöver Oskarshamn tillväxt, utveckling och attraktivitet för att blomstra. Vad händer om det inte finns någon framtidstro? Som tur är finns det åtta personer som jobbar med detta, varje dag. Efter en fusion under 2016 ägs Attraktiva Oskarshamn AB av de båda ekonomiska föreningarna Företagscentrum i Oskarshamn och Attraktiva Oskarshamn. De är starkt stöttade av både kommun och näringsliv.
– Ju fler som besöker, jobbar, producerar, handlar, lever och bor i Oskarshamn, desto bättre för alla. Det förstår nog de flesta – en positiv utveckling skapar ringar på vattnet. Med denna bild i tankarna vill vi skapa ett attraktivare Oskarshamn genom att initiera och påverka processer kring exempelvis infrastruktur och boende, berättar Jan Hardebrant.
För faktum är att målet 30 000 invånare år 2030 också ställer en hel del krav, bland annat på tillgången på boende. En fråga som förstås inte löses i en handvändning. Men det är många nya bostäder på gång! Inom de närmsta åren kan det finnas runt 700 bostäder i Oskarshamn – lejonparten 500 i det stora Inre hamnen-projektet.
– Efterfrågan är stor på bostäder. Vi måste ha lägenheter och villor för att öka tillväxten, så enkelt är det. 2013 gick startskottet för Inre hamnen och första spadtaget kan tas redan nästa år, säger Jan Hardebrant.
Men det är inte bara boende som Attraktiva Oskarshamn AB driver frågeställningar kring. Även rekrytering av kompetent arbetskraft är en  het fråga. Speciellt i en industristad som Oskarshamn, där tjänster inom teknik kan vara svåra att tillsätta.
– Jag tror mycket på nätverkande som affärsmodell. Därför driver vi också olika nätverk för olika branscher. Men det gäller att bredda vår arbetsmarknad till andra orter – det gör ingenting om den ena partnern i förhållandet arbetar i Kalmar och den andra i Oskarshamn. Vi är en enda stor region, Kalmarsundsregionen, säger Jan Hardebrant och nämner att de ofta är ute på högskolor och universitet för berätta om Oskarshamns alla möjligheter.
Eftersom mycket av Attraktiva Oskarshamn AB:s arbete sker på långsiktig basis, kan det vara svårt att greppa. Men runt 180 företag har redan insett betydelsen av att ha ett kommunikativt bolag som värnar om Oskarshamns utveckling.
– Det är riktigt bra. Men vi vill att ännu fler, både företag och invånare, ska ställa sig bakom våra tankegångar. Det är ju ett lagspel hela vägen. Tillsammans bygger vi framtidens Oskarshamn!

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Visste du att…?

Historien om Attraktiva Oskarshamn AB började redan år 2010. Då gjorde Ulf Johansson på Euro Futures en studie i Oskarshamn, på kommunens initiativ. Han intervjuade lokala företag, föreningar, organisationer och även tjänstemän på kommunen. Frågan var: Hur kan vi på bästa sätt tillvarata de olika tillväxtinitiativ som finns i Oskarshamn? Slutsatsen: det bästa är att skapa ett bolag som tar tillvara på dessa frågeställningar och aktivt jobbar med dem. För allas skull! På så sätt kommuniceras och marknadsförs en gemensam bild av Oskarshamn, för att skapa förutsättningar för tillväxt, utveckling och attraktivitet. År 2012 startade därför Attraktiva Oskarshamn AB.