Inlägg

Perfekt förvaringslösning

Nu finns det en professionell aktör inom magasinförvaring i stan. Oskarshamn Selfstorage har fått en flygande start och kunderna strömmar till från hela länet. 

Uppenbarligen finns det ett uppdämt behov av att hyra förråd bland invånarna i Oskarshamn och övriga länet. 

– I månadsskiftet april/maj smygstartade vi. Trots att väldigt lite information gick ut märkte vi med en gång av det stora intresset. Vi har redan ett antal kunder som tecknat kontrakt och en del av dem är långväga ifrån, som Kalmar och andra orter i länet, säger Albin Herdinius, verk-samhetsansvarig, när han visar runt i de nya ändamålsenliga lokalerna. 

Oskarshamns Selfstorage håller till i nya PAMP Center på Sörviksvägen 15B, där gamla Big Bang tidigare huserade. Där har sammanlagt 105 förråd byggts i storlekar från 3 till 14 kvadratmeter med en generös takhöjd på 2,7 meter.

– Vår verksamhet är den första av sitt slag i stan. Det är här det perfekta förvaringsstället för saker man kanske inte vill eller kan ha i sin lägenhet, säger Albin Herdinius.

Tack vare generös takhöjd ryms det mycket även i ett förråd på några kvadratmeter.

Oskarshamn Selfstorage har jobbat hårt för att underlätta för kunderna. För den som bestämmer sig för att hyra ett förråd finns det släpvagnar att låna utan kostnad. På plats finns också rullvagnar och alla förrådsutrymmena ligger i markplan.

– Tanken är att det ska vara lätt och smidigt att forsla in och ut saker här, säger Albin Herdinius. 

Hyresgästerna har tillgång till sina förråd klockan 06.00 till 23.00 varje dag, året runt, med hjälp av tagg och personlig kod. 

– Det här passar också för dem som vill vinterförvara sina utemöbler, en moped eller liknande. När det gäller motorfordon så måste de vara tömda på brännbara vätskor, säger Albin Herdinius. 

 

Hyreskontrakten har ingen bindningstid. Vilket gör att konceptet passar bra vid temporära förvaringsbehov som kan uppstå i livet. 

– Det är en flexibel lösning som vi är övertygade om att både vi och kunden tjänar på. Men vill man teckna sig för längre tid går det självklart bra och vi erbjuder hyresrabatt till dem som tecknar kontrakt för sex månader eller längre, avslutar Albin Herdinius.

Text: Urban Löfqvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist